Skip to content

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Portal Informacyjny

Portal zus-info.pl zawiera informacje o lokalizacjach placówek, najnowsze dane o składkach (w tym składki ZUS 2020), ulgach dla przedsiębiorców np.: mały ZUS, ulga na start oraz o niezbędnych i najczęściej potrzebnych wnioskach. Poruszane są tematy związane z funkcjonowaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz ułatwieniami przy załatwianiu spraw w ZUS m.in.: program Płatnik, Platforma Usług Elektronicznych (PUE). Zobacz poradnik jak dodzwonić się na infolinię do ZUS-u dzięki czemu będzie możliwe rozwiązanie sprawy bez wychodzenia z domu.

Uwaga!
Serwis nie jest oficjalną witryną ZUS, dlatego dokumenty należy kierować na adres Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: www.zus.pl. Portal powstał by ułatwić rozwiązywanie spraw w instytucji Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz na platformie PUE ZUS.

PUE ZUS

Składki ZUS

ZUS dla przedsiębiorców

Świadczenia ZUS

Po co powstał portal ZUS-INFO.pl

Na portalu ZUS INFO sprawdzisz wszelkie potrzebne informacje potrzebne do korzystania z instytucji ZUS-u. W serwisie znajdują się formularze oraz wnioski, które potrzebne będą przy załatwianiu spraw w ZUS-ie.

Portal ma na celu ułatwić i nakierować użytkowników do bezproblemowego załatwiania spraw związanych z ZUS-em. Znajdują się tutaj wpisy opisujące udogodnienia stworzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, m.in.: platforma PUE.

Serwis internetowy zus-info.pl zawiera szczegółowe informacje o placówkach i inspektoratach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Portal nie jest oficjalną stroną stworzoną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Placówki ZUS

Najczęściej zadawane pytania

Telefon do zus online

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Czym jest ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli w skrócie ZUS, to państwowa jednostka organizacyjna, która posiada osobowość prawną. Jest to jednostka z sektora finansów publicznych. Dokładny zakres działania tej instytucji oraz opis najważniejszych zadań, jakie przed nią stoją opisane są w art. 66–72 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych oraz statucie ZUS.

Historia ZUS w pigułce

Zakład Ubezpieczeń Społecznych powstał w 1934 roku, co oznacza, że obecnie funkcjonuje już od 88 lat. Jego powstanie było możliwe dzięki kompleksowej reformie ubezpieczeń społecznych, która była wtedy realizowana. ZUS został powołany przez ówczesnego prezydenta Ignacego Mościckiego i powstał poprzez połączenie 5 działających instytucji w jeden podmiot. Przez lata przechodził on różnego rodzaju reformy, a w obecnym kształcie działa od 1998 roku.

Najważniejsze zadania ZUS

ZUS realizuje wiele zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Wśród najważniejszych z nich wymienić można przede wszystkim:

 • kompleksową realizację przepisów o ubezpieczeniach, a w tym:
  • obowiązek stwierdzania i ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych dla konkretnych podmiotów,
  • ustalanie wysokości oraz pobieranie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także na Fundusz Pracy, Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • ustalanie uprawnień do wypłaty świadczeń,
  • kompleksowe prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek,
  • prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników składek,
  • orzecznictwo lekarzy ZUS oraz przeprowadzanie komisji lekarskich mających na celu ustalić uprawnienia do świadczeń.
 • wydawanie opinii odnośnie aktów prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego,
 • prowadzenie indywidualnych kont osób ubezpieczonych,
 • wystawianie legitymacji potwierdzających uprawnienia do wypłaty emerytur oraz rent z ubezpieczenia społecznego,
 • opracowywanie analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych,
 • przeprowadzanie kontroli w zakresie czasowej niezdolności do pracy,
 • kontrola wykonywania przez płatników składek i przez ubezpieczonych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych,
 • wydawanie Biuletynu Informacyjnego,
 • popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych,
 • prowadzenie prewencji rentowej.

Składki ZUS

Jednym z najważniejszych zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest ustalanie oraz pobieranie składek na różnego rodzaju ubezpieczenia. Aktualna wysokość składek na ubezpieczenia społeczne kształtuje się w następujący sposób:

Podstawą wymiaru składek pobieranych na ubezpieczenie społeczne są dochody otrzymywane ze stosunku pracy oraz wszelkich stosunków pokrewnych lub z prowadzonej działalności gospodarczej. ZUS pobiera także składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, których wysokość wynosi kolejno:

 • na Fundusz Pracy – 1,00% podstawy wymiaru,
 • na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru,
 • na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10% podstawy wymiaru.

Oprócz tego obowiązkową składką jest także składka zdrowotna. Jej wysokość to 9% podstawy wymiaru. Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność gospodarczą mogą skorzystać z preferencyjnych ulg, które znacząco obniżają należne składki.

W jaki sposób skontaktować się z ZUS?

Dla osób, które chcą skontaktować się z ZUS postało Centrum Obsługi Telefonicznej, które dostępne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18. Automatyczne komunikaty dotyczące informacji z wybranego zakresu funkcjonowania tej instytucji można odsłuchać przez całą dobę. Infolinia ZUS dostępna jest pod numerem 22 560 16 00.

Dla ubezpieczonych stworzona została również Platforma Usług Elektronicznych ZUS. Dzięki niej można elektronicznie wygenerować dokumenty zgłoszeniowe oraz rozliczeniowe, a także umówić wizytę w jednej z placówek. Jest to wygodny sposób umożliwiający złożenie wniosków oraz otrzymanie odpowiedzi na nie bez konieczności wychodzenia z domu. Do tego, aby korzystać z funkcjonalności PUE ZUS niezbędne jest założenie konta, które może stworzyć każdy, kto ukończył 13 lat oraz w odpowiedni sposób potwierdzi swoją tożsamość.

Lista placówek ZUS

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zlokalizowana jest w Warszawie. Interesanci mogą jednak załatwić sprawy w jednym z 43 oddziałów ZUS, które zlokalizowane są w całej Polsce. Znajdują się one w największych miastach. Oprócz oddziałów w kraju działają również inspektoraty oraz biura terenowe, w których istnieje możliwość złożenia dokumentów i rozwiązania większości spraw wchodzących w zakres obowiązków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dokładne adresy konkretnych placówek oraz numery telefonów znaleźć można pod poniższym linkiem: Oddziały i placówki ZUS.