Skip to content
Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Portal Informacyjny

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Portal Informacyjny

Portal zus-info.pl zawiera informacje o lokalizacjach placówek, najnowsze dane o składkach (w tym składki ZUS 2022), ulgach dla przedsiębiorców np.: mały ZUS, ulga na start oraz o niezbędnych i najczęściej potrzebnych wnioskach. Poruszane są tematy związane z funkcjonowaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz ułatwieniami przy załatwianiu spraw w ZUS m.in.: z programem Płatnik lub Platformą Usług Elektronicznych (PUE). Zobacz poradnik jak dodzwonić się na infolinię ZUS dzięki czemu będzie możliwe rozwiązanie sprawy bez wychodzenia z domu.

Aktualności ZUS

Wyróżnione wpisy

Uwaga!
Serwis nie jest oficjalną witryną ZUS NPI, dlatego dokumenty należy kierować na adres Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: www.zus.pl. Portal powstał by ułatwić rozwiązywanie spraw w instytucji Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz na platformie PUE ZUS.

PUE ZUS

Składki ZUS

ZUS dla przedsiębiorców

Świadczenia ZUS

Co to jest ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest instytucją odpowiedzialną za realizację założeń systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Od 1934 roku odpowiada za zbieranie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wypłacanie należnych świadczeń z różnych tytułów oraz kontrolowanie, czy osoba może realizować obowiązki zawodowe w pełnym wymiarze. ZUS udziela także wsparcia osobom niepełnosprawnym i niezdolnym do pracy, kierując potrzebujących na profesjonalne rehabilitacje.

Portal informacyjny zus-info.pl stanowi źródło wiedzy o sprawach, które można rozwiązać w ZUS. Specjalistyczne opracowania najnowszych przepisów, aktualności i wyjaśnienia formularzy zostały zgromadzone w jednym miejscu. Jeżeli kontakt z oficjalną infolinią ZUS nie jest obecnie możliwy, serwis umożliwia kontakt z konsultantem udzielającym porad z zakresu formalności realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Placówki ZUS

Najczęściej zadawane pytania

 • Nie, jest to portal informacyjny, dzięki któremu internauci mają możliwość zdobywania wiedzy na temat ZUS. Dzięki informacjom zawartym w serwisie, w łatwy sposób możesz dowiedzieć się więcej o działalności placówek ZUS, funkcjonowaniu inspektoratów i wiele więcej. Ponadto udostępniono wiele poradników jak dodzwonić się na infolinię ZUS oraz jak korzystać z usług ZUS online.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Czym jest ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli w skrócie ZUS, to państwowa jednostka organizacyjna, która posiada osobowość prawną. Jest to jednostka z sektora finansów publicznych. Dokładny zakres działania tej instytucji oraz opis najważniejszych zadań, jakie przed nią stoją opisane są w art. 66–72 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych oraz statucie ZUS.

Historia ZUS w pigułce

Zakład Ubezpieczeń Społecznych powstał w 1934 roku, co oznacza, że obecnie funkcjonuje już od 88 lat. Jego powstanie było możliwe dzięki kompleksowej reformie ubezpieczeń społecznych, która była wtedy realizowana. ZUS został powołany przez ówczesnego prezydenta Ignacego Mościckiego i powstał poprzez połączenie 5 działających instytucji w jeden podmiot. Głównym założeniem nowo powstałej instytucji było realizowanie czynności z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce, a także kontrolowanie, uzupełnianie i koordynowanie pracy innych ubezpieczalni społecznych. Przewidziano także możliwość powoływania do działania pomniejszych oddziałów ZUS w danym regionie.

Urząd kontynuował swoje działania także w czasie II Wojny Światowej. Po jej zakończeniu ulegał licznym reformom wprowadzanym przez władze komunistyczne. W latach od 1947 do 1960 roku doprowadziło to między innymi do chwilowego wypłacania świadczeń przez związki zawodowe, a nie instytucję jaką jest ZUS. Kluczowe zmiany wprowadził później Edward Gierek, przywracając pierwotne działania instytucji w 1960 roku. Po jego działaniach urząd skupił się na próbach wprowadzenia informatyzacji systemu ubezpieczeń społecznych. Ze względu na zmiany ustrojowe instytucja wymagała licznych reform, by lepiej dopasowywać się w potrzeby obywateli gospodarki wolnorynkowej. W obecnym kształcie ZUS działa od 1998 roku.

Najważniejsze zadania ZUS

ZUS realizuje wiele zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Wśród najważniejszych z nich wymienić można przede wszystkim:

 • kompleksową realizację przepisów o ubezpieczeniach, a w tym:
  • obowiązek stwierdzania i ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych dla konkretnych podmiotów,
  • ustalanie wysokości oraz pobieranie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także na Fundusz Pracy, Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • ustalanie uprawnień do wypłaty świadczeń,
  • kompleksowe prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek,
  • prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników składek,
  • orzecznictwo lekarzy ZUS oraz przeprowadzanie komisji lekarskich mających na celu ustalić uprawnienia do świadczeń.
 • wydawanie opinii odnośnie aktów prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego,
 • prowadzenie indywidualnych kont osób ubezpieczonych,
 • wystawianie legitymacji potwierdzających uprawnienia do wypłaty emerytur oraz rent z ubezpieczenia społecznego,
 • kierowanie na rehabilitacje,
 • opracowywanie analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych,
 • przeprowadzanie kontroli w zakresie czasowej niezdolności do pracy,
 • kontrola wykonywania przez płatników składek i przez ubezpieczonych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych,
 • wydawanie Biuletynu Informacyjnego,
 • popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych,
 • prowadzenie prewencji rentowej,
 • dysponowanie środkami finansowanymi z FUS i Funduszu Alimentacyjnego.

Do zadań ZUS należy zaliczyć również realizację umów i porozumień międzynarodowych w zakresie ubezpieczeń społecznych. Taki wymóg wprowadzono między innymi dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Składki ZUS

Jednym z najważniejszych zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest ustalanie oraz pobieranie składek na różnego rodzaju ubezpieczenia. Wysokość ubezpieczenia zależy przede wszystkim od charakteru składki – nie wszystkie z nich są obowiązkowe. W przepisach pojawiają się najczęściej określone przez urząd kwoty lub wartości procentowe, uzależniając składkę od przychodu. Aktualna wysokość składek na ubezpieczenia społeczne kształtuje się w następujący sposób:

Podstawą wymiaru składek pobieranych na ubezpieczenie społeczne są dochody otrzymywane ze stosunku pracy oraz wszelkich stosunków pokrewnych lub z prowadzonej działalności gospodarczej. ZUS pobiera także składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, których wysokość wynosi kolejno:

 • na Fundusz Pracy – 1,00% podstawy wymiaru,
 • na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru,
 • na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10% podstawy wymiaru.

Oprócz tego obowiązkową składką jest także składka zdrowotna. Jej wysokość to 9% podstawy wymiaru. Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność gospodarczą mogą skorzystać z preferencyjnych ulg, które znacząco obniżają należne składki.

W jaki sposób skontaktować się z ZUS?

Dla osób, które chcą skontaktować się z ZUS NPI postało Centrum Obsługi Telefonicznej, które dostępne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18. Automatyczne komunikaty dotyczące informacji z wybranego zakresu funkcjonowania tej instytucji można odsłuchać przez całą dobę. Infolinia ZUS dostępna jest pod numerem 22 560 16 00.

Dla ubezpieczonych stworzona została również Platforma Usług Elektronicznych ZUS. Dzięki niej można elektronicznie wygenerować dokumenty zgłoszeniowe oraz rozliczeniowe, a także umówić wizytę w jednej z placówek. Jest to wygodny sposób umożliwiający złożenie wniosków oraz otrzymanie odpowiedzi na nie bez konieczności wychodzenia z domu. Do tego, aby korzystać z funkcjonalności PUE ZUS niezbędne jest założenie konta, które może stworzyć każdy, kto ukończył 13 lat oraz w odpowiedni sposób potwierdzi swoją tożsamość. Sprawdź jak przez PUE przeprowadzić logowanie ZUS.

Lista placówek ZUS

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zlokalizowana jest w Warszawie. Podlegają pod nią 43 oddziały tej instytucji, które zlokalizowane są w całej Polsce. Oprócz oddziałów w kraju działają również inspektoraty oraz biura terenowe, w których istnieje możliwość złożenia dokumentów i rozwiązania większości spraw wchodzących w zakres obowiązków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dokładne adresy konkretnych placówek oraz numery telefonów znaleźć można pod poniższym linkiem: Oddziały i placówki ZUS.

Struktura ZUS

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zarządza Prezes, którego nominuje Prezes Rady Ministrów. Na wniosek Prezesa, Rada Nadzorcza powołuje również zarząd składający się dwóch, trzech lub czterech członków. W jej skład wchodzi zawsze jedna osoba powołana przez ministra do spraw polityki społecznej. Pozostałe osoby wybierane są przez organizację reprezentującą pracodawców, związkowców oraz emerytów i rencistów. Centrala ZUS dzieli się na pięć pionów, którymi zarządza Prezes ZUS. Każdy z nich odpowiada za inny aspekt działalności urzędu. Wyróżnia się Pion Zarządzania Strategicznego ZUS,  Finansów i Realizacji Dochodów, Świadczeń i Orzecznictwa, Operacji i Eksploatacji Systemów oraz Administracji i Zamówień Publicznych.

Wybrane placówki ZUS

ZUS Chełm

Przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 8 w Chełmie są obsługiwane są wszystkie osoby ubezpieczone.

ZUS Łódź

Sprawy jakie można rozwiązać w ZUS Łódź to wszelkie tematy związane z emeryturami, rentami oraz świadczeniami.

ZUS Kołobrzeg

Placówka ZUS Inspektorat Kołobrzeg – kontakt przez infolinię za pomocą platformy ZUS PUE.

ZUS Piła

Zapoznaj się z informacjami na temat oddziału ZUS Piła. Sprawdź adres placówki i godziny otwarcia.

ZUS Zamość

Przed wizytą w oddziale ZUS Zamość warto zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie.

ZUS Rybnik

Klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku są obsługiwani w budynku przy ul. Reymonta 2.

ZUS Poznań

Klienci ZUS w Poznaniu są obsługiwani w budynku przy ul. Fabrycznej 27/28.

ZUS Grudziądz

ZUS w Grudziądzu jest urzędem, który pomaga interesantom w opłacaniu należnych składek.

ZUS Lubin

Płatnicy składek rozliczający się z ZUS Lubin mają możliwość złożenia wniosków w budynku przy ul. Drzymały 12.

ZUS Elbląg

Klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Elblągu są obsługiwani w budynku przy ulicy Teatralnej 4.