Skip to content

Wyszukaj informacje:

Załącznik ZUS PEL-Z

Formularz ZUS PEL-Z

Co to jest PEL-Z ZUS?

Formularz PEL-Z to załącznik do udzielenia lub odwołania pełnomocnictwa. Dokument załącza się do druków PEL oraz PEL-O w sytuacji, gdy spółka ma wieloosobowe przedstawicielstwo. Załącznik musi zostać podpisany przez wszystkich wymienionych przedstawicieli spółki. W przeciwnym wypadku pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki pozostanie nieważne. Warto zaznaczyć, że druk PEL-Z jest ważny tylko jako załącznik składany razem z formularzem PEL lub PEL-O.

Kto składa wniosek PEL-Z?

Formularz PEL-Z może zostać złożony przez jednego z reprezentantów spółki. Na dokumencie muszą jednak znaleźć się podpisy wszystkich przedstawicieli. Jeżeli spółka posiada już pełnomocnika, on także może uzupełnić formularz PEL lub PEL-O z załącznikiem PEL-Z (o ile jest w stanie uzyskać niezbędne podpisy).

Kiedy się składa PEL-Z ZUS?

Dokument PEL-Z ZUS składa się w sytuacji, gdy spółka chce nadać lub odebrać pełnomocnictwo osobie wybranej przez jej reprezentantów. W tym celu należy uzupełnić formularz PEL lub PEL-O, do których PEL-Z jest wymaganym w tej sytuacji załącznikiem. Oznacza to, że formularz wypełnia się jedynie wtedy, gdy pełnomocnictwo dotyczy formy prawnej, jaką jest spółka.

Formularz ZUS PEL-Z do wypełnienia

Druk PEL-Z może zostać pobrany w dowolnie wybranej placówce ZUS. Każda jednostka terenowa urzędu została wyposażona w liczne kopie czystych dokumentów, dlatego przedsiębiorcy nie muszą obawiać się o dostępność formularza PEL-Z. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia jednak również interaktywny formularz w formacie PDF, który można uzupełnić i wydrukować bez osobistej wizyty w urzędzie. Ważne jest, by podpisy członków spółki zostały wykonane własnoręcznie.

Czy można złożyć PEL-Z przez PUE?

Ponieważ formularz PEL-Z wymaga podpisów licznych podmiotów, nie może zostać wygenerowany na Platformie Usług Elektronicznych. Może jednak zostać dołączony w postaci pliku do formularza PEL lub PEL-O. Wymaga to zeskanowania podpisanego przez pełnomocników dokumentu i udostępnienia go w postaci elektronicznej. 

Jak wypełnić PEL-Z ZUS?

Załącznik do pełnomocnictwa uzupełnia się za pośrednictwem druku PEL-Z:

Dokument ZUS PEL-Z

Aby poprawnie uzupełnić PEL-Z instukcja może okazać najbardziej przejrzystą formą udzielenia wsparcia wnioskodawcom. Wystarczy krok po kroku uzupełnić dostępne pola formularza zgodnie ze stanem faktycznym.

I sekcja PEL-Z

W pierwszej części druku PEL-Z należy wprowadzić informacje o formularzu PEL lub PEL-O, którego ma dotyczyć uzupełniany załącznik. Wnioskodawca powinien podać numer PESEL, rodzaj serię i numer dokumentu tożsamości oraz NIP. Ważna jest również data wypełnienia dokumentu.

II część druku ZUS PEL-Z

W tej sekcji wnioskodawca określa, czy wprowadzane dane będą dotyczyć przedstawicieli udzielających pełnomocnictwa, czy odwołujących pełnomocnictwo. Następnie w formularzu przewidziano miejsce na dane czterech reprezentantów spółki. Składają się one z numeru PESEL, daty urodzenia, imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji z danym przedstawicielem. 

III blok dokumentu PEL-Z ZUS

Ostatnia sekcja PEL-Z to miejsce na podpis przedstawicieli wymienionych w formularzu. Należy wprowadzić również datę umieszczenia własnoręcznego podpisu przez reprezentantów spółki.

Czytaj więcej:

Załącznik do pełnomocnictwa (lub odwołania pełnomocnictwa) ZUS PEL-Z: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/2485_17+PEL-Z_do+zapisu.pdf/0217866f-272e-4699-8f8d-36dd047f2a3d?t=1641820142744

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 13

Brak głosów - oceń jako pierwszy!