Skip to content

Wniosek ZUS PEL-O

Formularz ZUS PEL-O

Co to jest PEL-O ZUS?

Formularz ZUS PEL-O to dokument wykorzystywany do odwołania pełnomocnictwa w sprawach ZUS, udzielonego wcześniej przez ubezpieczonego lub płatnika składek. Druk wypełniają zarówno osoby odwołujące wyznaczonego wcześniej pełnomocnika, jak i zrzekające się udzielonych im uprawnień. W sytuacji, gdy wnioskodawca reprezentuje spółkę o wieloosobowym przedstawicielstwie, należy dołączyć dokument PEL-Z podpisany przez wszystkich przedstawicieli odwołujących pełnomocnictwo.

Za pomocą druku PEL-O ZUS można całkowicie odwołać wszystkie pełnomocnictwa udzielone do tej pory osobie określonej we wniosku. Jeżeli wnioskodawca ma na celu jedynie zmianę zakresu udzielonego wcześniej pełnomocnictwa, należy ponownie złożyć wniosek PEL. Nie ma konieczności odwoływania dotychczasowego pełnomocnictwa za pomocą formularza PEL-O.

Kto składa wniosek PEL-O?

Wniosek PEL-O może złożyć osoba, której udzielono pełnomocnictwa do rozwiązywania spraw w imieniu innej osoby ubezpieczonej w ZUS. Formularz wykorzystują także osoby, które udzieliły pełnomocnictwa wyznaczonemu przez siebie podmiotowi i chcą odebrać mu to uprawnienie. Złożenie wniosku o odwołanie pełnomocnictwa PEL-O leży również w zakresie podmiotów uprawnionych do reprezentowania firmy, spółki lub instytucji. 

Kiedy składa się PEL-O ZUS?

Formularz ZUS PEL-O składa się w momencie, gdy pełnomocnik chce zrzec się posiadanych uprawnień do rozwiązywania spraw urzędowych w imieniu innej osoby. Dokument może być złożony także przez osobę, która wcześniej wyznaczyła swojego pełnomocnika, ale postanowiła odebrać mu te uprawnienia. Przykładem takiej sytuacji może być zwolnienie pracownika księgowości, który do tej pory mógł rozliczać się z ZUS w imieniu przedsiębiorcy. 

Formularz ZUS PEL-O do wypełnienia

Dokument PEL-O może zostać pobrany w dowolnie wybranej placówce ZUS. Każda jednostka terenowa posiada pakiet czystych formularzy, dzięki czemu nie trzeba przejmować się dostępnością druków PEL-O do wypełnienia. Informatyzacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pozwala jednak na szybsze i wygodniejsze metody pracy z formularzami. 

ZUS PEL-O PUE

Platforma Usług Elektronicznych ZUS to wygodne narzędzie do prowadzenia korespondecji z urzędem. Przesłanie dokumentów w postaci elektronicznej jest równoważne ze złożeniem druków w formie papierowej. Zapewniają to elektroniczne metody poświadczania tożsamości, takie jak Profil Zaufany ePUAP

Chcąc przesłać elektronicznie ZUS PEL-O jak wypełnić formularz przez PUE? Wystarczy przejść do zakładki umożliwiającej generowanie dokumentów, odnaleźć pożądany druk i wprowadzić poprawne dane. W razie wątpliwości co do ich poprawności istnieje możliwość weryfikacji wprowadzonych informacji ze stanem faktycznym. Następnie pozostaje już tylko podpisać druk i wysłać go do systemu ZUS. Odpowiedź urzędu zostanie udzielona na skrzynkę odbiorczą profilu PUE wnioskodawcy.

Jak wypełnić PEL-O ZUS?

Odwołanie pełnomocnictwa w ZUS realizowane jest za pośrednictwem formularza PEL-O:

Dokument PEL-O ZUS

I część druku PEL-O

W tej sekcji dokumentu PEL-O należy wprowadzić informację o tym, czy pełnomocnictwo jest odwoływane przez:

  • pełnomocnika (osobista rezygnacja),
  • osobę, która udzieliła pełnomocnictwa w swoim imieniu innemu podmiotowi,
  • osobę, która udzieliła pełnomocnictwa w imieniu podmiotu przez nią reprezentowanego (w tym przypadku należy podać dane osoby, która udzieliła tego pełnomocnictwa).

II sekcja formularza ZUS PEL-O

Druga część druku PEL-O to miejsce na wprowadzenie danych pełnomocnika, którego dotyczy odwołanie pełnomocnictwa. Należy wprowadzić jego PESEL, datę urodzenia, numer i serię dokumentu tożsamości oraz imię i nazwisko. Wnioskodawca powinien określić także adres zamieszkania pełnomocnika.

III blok dokumentu PEL-O ZUS

W ostatniej sekcji formularza PEL-O należy wprowadzić datę odwołania pełnomocnictwa, czyli dzień, w którym posiadane uprawnienia przestaną obowiązywać. Następnie należy wprowadzić dane podmiotu, w którego imieniu pełnomocnik uzyskał prawa do rozwiązywania spraw. Nie trzeba wprowadzać wszystkich danych. Wystarczą informacje umożliwiające jednoznaczną identyfikację. W przypadku spółki będzie to NIP, REGON, nazwa i adres. Jeżeli pełnomocnictwo dotyczyło spraw osoby fizycznej, należy podać jej imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL.

Czytaj więcej:

Odwołanie pełnomocnictwa ZUS PEL-O: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/PEL-O_do+zapisu.pdf/0b9f650e-ff43-2abc-7b64-9a2267cd243d?t=1641820058043

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 13

Brak głosów - oceń jako pierwszy!