Skip to content

Wyszukaj informacje:

Pełnomocnictwo ZUS PEL

Formularz ZUS PEL

ZUS pełnomocnictwo PEL

Dokument PEL to Formularz pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Komunikacja z ZUS to nieunikniony element prowadzenia własnej działalności. Czasem zdarza się jednak, że przedsiębiorca nie ma możliwości skontaktować się z ZUS-em osobiście. W takim przypadku powinien wyznaczyć pełnomocnika, który będzie reprezentować jego interesy w ZUS. Wiąże się to z koniecznością przesłania druku ZUS PEL. Uzupełniając ZUS PEL elektronicznie można przesłać je za pośrednictwem PUE.

W zależności od okoliczności, pełnomocnictwo ZUS PEL może mieć charakter jednorazowy lub stały. Upoważnia ono do podpisywania dokumentów w imieniu przedsiębiorcy oraz pozwala na rozwiązywanie jego spraw przez portal PUE ZUS. To rozwiązanie stosowane jest najczęściej w przypadku korzystania z usług biura rachunkowego.

Do czego upoważnia ZUS PEL?

Pełnomocnik wyznaczony w formularzu może kontaktować się z ZUS w imieniu płatnika składek. Pełnomocnictwo nie dotyczy jednak kontroli. Jeżeli płatnik nie może osobiście w niej uczestniczyć, powinien złożyć inny wniosek, oznaczony w systemie jako ZUS PEL-K. Tylko ten rodzaj pełnomocnictwa pozwala na wyznaczenie pełnomocnika do przejścia kontroli – wygasa on jednak w momencie otrzymania protokołu. 

Jak odwołać pełnomocnictwo PEL?

Przydzielone pełnomocnictwo może zostać odebrane z wykorzystaniem formularza ZUS PEL-O. Warto pamiętać, że odwołanie może zostać złożone zarówno przez przedsiębiorcę, jak i osobę wcześniej do tego upoważnioną. W przypadku wieloosobowego przedstawicielstwa spółki trzeba wypełnić też druk PEL-Z.

Pełnomocnictwo ZUS PEL przykład wypełnienia

ZUS PEL jak wypełnić druk, by upoważnić inną osobę do wykonywania czynności w imieniu przedsiębiorcy? Sprawdź instrukcję krok po kroku i zapoznaj się z przykładowym wypełnieniem druku ZUS PEL.

Sekcja I druku ZUS-PEL

W pierwszej części formularza podaje się dane przedsiębiorcy, który udziela upoważnienia. Należy podać przede wszystkim PESEL, datę urodzenia, imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny przedsiębiorcy i jego numer kontaktowy. W przypadku wieloosobowego przedstawicielstwa trzeba dołączyć formularz PEL-Z.

II część PEL ZUS

W tej sekcji formularza należy podać, czy osoba udzielająca pełnomocnictwa działa w imieniu własnym, czy reprezentuje spółkę/firmę. W obu przypadkach wiąże się to z koniecznością podania numeru NIP.

Pełnomocnictwo PEL ZUS – część III

Ta część druku PEL ZUS stanowi miejsce do podania danych osoby, której przydzielone będzie pełnomocnictwo. Należy wprowadzić PESEL, datę urodzenia, imię i nazwisko oraz adres do korespondencji i numer kontaktowy.

Sekcja IV druku ZUS PEL

Istnieje kilka różnych zakresów pełnomocnictwa. W zależności od potrzeb przedsiębiorcy, może zdecydować na jak długo pełnomocnictwo zostanie udzielone i jakie czynności będzie mogła wykonywać osoba upoważniona. Jeżeli przedsiębiorca chce udzielić prawa wyłącznie do rozwiązywania spraw przez PUE, ma możliwość wyboru tej opcji na druku w sekcji czwartej.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w PUE należy określić także rolę pełnomocnika. Każda rola wpływa na zakres wyświetlanych w platformie danych. Dostępne role to:

  • płatnik składek – rozliczenia z ZUS, informacje na temat osób zgłoszonych do ubezpieczeń, zwolnienia lekarskie, dostęp do aplikacji ePłatnik
  • świadczeniobiorca – dane na temat wypłaconych świadczeń (renta, emerytura) i zasiłków, zwolnienia lekarskie
  • ubezpieczony – dane na temat podstaw i składek, stan konta osoby ubezpieczonej, zgłoszenia do ubezpieczeń,  zwolnienia lekarskie, składki zgromadzone na subkoncie ZUS i OFE
  • komornik – dane kancelarii, wnioski i odpowiedzi

W każdym przypadku istnieje możliwość ograniczenia roli wyłącznie do korespondencji. Wybierając płatnika składek, można upoważnić osobę do wglądu w E-ZLA.

V część druku ZUS PEL

W ostatniej sekcji formularza należy uzupełnić datę uzupełnienia druku. Trzeba będzie również opatrzyć dokument podpisem przedsiębiorcy. Podpisanie dokumentu jest jednoznaczne z deklaracją, że wprowadzone dane są poprawne.

Druk ZUS PEL

PEL ZUS druk

Źródła:

ZUS PEL druk: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/pelnomocnictwo/pel-pelnomocnictwo

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 4

Brak głosów - oceń jako pierwszy!