Skip to content

Wniosek PR-5 ZUS

Druk ZUS PR-5

Co to jest formularz PR-5 ZUS?

Druk PR-5 to wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia naukowego lub edukacyjnego w zakresie prewencji. Dokument należy złożyć w sytuacji, gdy podmiot zainteresowany zorganizowaniem konferencji, kongresu, sympozjum lub przedsięwzięcia naukowego na temat prewencji rentowej (albo wypadkowej) chce uzyskać dofinansowanie ZUS. Przewidziane dofinansowanie obejmuje 10% kosztów organizacji przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 20 000 zł.

Kto wypełnia wniosek PR-5?

Dokument PR-5 ZUS wypełnia organizator przedsięwzięcia, który nie jest osobą fizyczną. Dofinansowanie przewidziano więc między innymi dla uczelni czy fundacji, których działalność ma związek z prewencją rentową lub wypadkową.

Kiedy składa się PR-5 ZUS?

Formularz PR-5 składa się na dwa miesiące przed ustalonym terminem przedsięwzięcia. Na decyzję ZUS może mieć wpływ zasięg wydarzenia, język, przewidywana liczba uczestników oraz ogólny cel. Wnioskodawca określa także przewidywaną wysokość przychodu i opłaty konferencyjnej. Z tego względu, przed złożeniem wniosku PR-5 należy dokładnie zaplanować wszelkie aspekty wydarzenia. 

Jak złożyć druk PR-5?

Dofinansowanie z ZUS do konferencji / kongresu / sympozjum naukowego można uzyskać, składając druk osobiście lub pocztą. Dokument PR-5 należy przekazać do Centrali ZUS w Warszawie. Nie przewidziano możliwości przesłania formularza w formie elektronicznej, ale dokument zostanie rozpatrzony bezzwłocznie.

Dokument PR-5 elektronicznie

Aktualny wzór formularza PR-5 został udostępniony na oficjalnej stronie ZUS. Zainteresowani petenci mogą zapoznać się z dokumentem, pobrać czysty druk lub uzupełnić go w przeglądarce i wydrukować. Po uzupełnieniu PR-5 należy przesłać go pocztą do Centrali ZUS (Sekretariat Departamentu Prewencji i Rehabilitacji, ul. Szamocka 3, 01-748 Warszawa).

Jak wypełnić ZUS PR-5?

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia naukowego lub edukacyjnego w zakresie prewencji składa się z wykorzystaniem druku PR-5:

Wniosek PR-5

I sekcja druku PR-5

W pierwszej części formularza PR-5 wnioskodawca określa swoje dane identyfikacyjne, takie jak NIP, REGON, nazwę oraz adres siedziby.

II część formularza

Druga sekcja dokumentu PR-5 służy do określenia zakresu wniosku. Wnioskodawca przedstawia w nim wszystkie najważniejsze informacje dotyczące przedsięwzięcia. Zalicza się do nich:

 • rodzaj przedsięwzięcia, 
 • tytuł przedsięwzięcia,
 • planowany termin, czas trwania i miejsce wydarzenia,
 • nazwa organizatora i współorganizatorów,
 • skład komitetu organizacyjnego,
 • zasięg i język wydarzenia,
 • przewidywana liczba uczestników,
 • opis wydarzenia,
 • wybrana forma upowszechnienia wyników wydarzenia,
 • przewidywany koszt i przychód,
 • wysokość opłaty konferencyjnej,
 • kwota będąca przedmiotem wniosku o dofinansowanie przez ZUS w zł,
 • numer rachunku bankowego,
 • inne podmioty dofinansowujące.

III sekcja dokumentu ZUS PR-5

W ostatniej sekcji wnioskodawca składa oświadczenie, że przekazywane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Zobacz więcej:

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia naukowego lub edukacyjnego w zakresie prewencji ZUS PR-5 do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/PR-5_do+wype%C5%82nienia+i+wydruku.pdf/c4ac78d2-e00c-483c-9bba-c4a0baf330b4?t=1656501011003

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 16

Brak głosów - oceń jako pierwszy!