Skip to content

Wyszukaj informacje:

Wniosek EMC

ZUS EMC druk

Co to jest ZUS EMC?

Druk EMC to wniosek o emeryturę częściową ZUS. Złożenie wniosku skutkuje wszczęciem postępowania w sprawie ustalenia prawa do pobierania emerytury częściowej i obliczeniem jej wysokości. Organ rentowy obliczy również wysokość kapitału początkowego, zakładając, że dany klient ZUS nie złożył w tej sprawie innego wniosku we wcześniejszym terminie.

Złożenie formularza wszczyna postępowanie o emeryturę z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej, o ile klient ZUS posiada okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą w krajach UE / EFTA oraz Wielkiej Brytanii.

Kto składa wniosek EMC do ZUS?

Druk EMC przekazują do ZUS osoby zainteresowanie pobieraniem emerytury częściowej. Pobieranie takiego świadczenia jest możliwe wyłącznie dla mężczyzn, którzy skończyli 65 lat, ale nie osiągnęli podwyższonego wieku emerytalnego i posiadają staż ubezpieczenia wynoszący co najmniej 40 lat.

Warto pamiętać, że 1 października 2017 roku zniesiono możliwość przyznawania emerytury częściowej. Składając wniosek EMC emerytura zostanie przyznana tylko w sytuacji, gdy warunki niezbędne do jej przyznania zostały spełnione do 30 września 2017 roku.

Kiedy składa się oświadczenie EMC?

ZUS nie określa terminu na złożenie druku EMC. Wniosek o emeryturę częściową można złożyć w dowolnym momencie. Znaczenie ma jednak warunek określający obowiązek spełnienia warunków niezbędnych do przyznania świadczenia przed 30 września 2017 roku.

Jak złożyć druk EMC?

Istnieje kilka metod na prowadzenie korespondencji z urzędem. Aby złożyć dokument EMC, wnioskodawca może:

  • złożyć druk osobiście w wybranej placówce ZUS,
  • skorzystać z pomocy pełnomocnika,
  • przesłać formularz EMC ZUS pocztą.

W zależności od wybranej metody czas odpowiedzi urzędu może ulegać zmianie. Decydują o tym warunki dostarczania dokumentów. Przesyłka pocztowa wydłuża czas prowadzenia korespondencji ze względu na konieczność dostarczenia formularza do wybranego oddziału.

Dokument EMC ZUS elektronicznie

Aktualny wzór druku EMC znajduje się na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zainteresowane podmioty mogą zapoznać się z polami formularza oraz obszerną instrukcją objaśniającą najważniejsze terminy związane z formularzem EMC ZUS. Istnieje także możliwość uzupełnienia dokumentu w formie elektronicznej i jego późniejsze wydrukowanie.  

Jak wypełnić druk ZUS EMC?

Wniosek o emeryturę częściową składa się z wykorzystaniem formularza EMC:

Dokument ZUS EMC

Załączniki do druku EMC ZUS

Jakie dokumenty będą niezbędne do przyznania emerytury częściowej? Do formularza EMC dołącza się:

  • informację o okresach składkowych i nieskładkowych ERP-6,
  • formularz unijny E 207 PL Informacja dotycząca przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej,
  • zaświadczenie pracodawców o okresach składkowych i nieskładkowych,
  • dokumenty potwierdzające okres ubezpieczenia za granicą,
  • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia ZUS ERP-7,
  • legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca wpisy dotyczące okresów zatrudnienia i wysokości zarobków.

Zobacz więcej:

Wniosek o emeryturę częściową EMC online: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/EMC+%2B+informacja.pdf/3ad2f716-ffef-4a16-a48b-2760564131b7

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 21

Brak głosów - oceń jako pierwszy!