Skip to content

Formularz ZUS OL-4

Wzór ZUS OL-4

Co to jest ZUS OL-4?

Formularz OL-4 to sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Wniosek wykorzystuje się w sytuacji gdy osoba, wobec której lekarz orzecznik wydał orzeczenie, nie zgadza się z jego decyzją. Złożenie dokumentu skutkuje skierowaniem sprawy do rozpatrzenia przez prezesa ZUS. Zgodnie z jego decyzją, wnioskodawca będzie musiał powtórzyć badanie zgodnie z rozporządzeniami ustalonymi przez naczelnego lekarza Zakładu w obecności wieloosobowej komisji lekarskiej. Komisja rozpatrująca sprzeciw może go uwzględnić, a następnie wydać nowe orzeczenie, albo odrzucić i podtrzymać orzeczenie wydane przez lekarza po raz pierwszy. 

Kto wypełnia formularz OL-4 ZUS?

Dokument wypełniają osobiście osoby, wobec których wydano niekorzystne orzeczenie lekarskie. Jeżeli nie jest to możliwe, istnieje możliwość skorzystania z pomocy wyznaczonego pełnomocnika. Składając druk OL-4 sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika zostanie rozpatrzony przez ZUS i zostanie wydana decyzja o skierowaniu na powtórne badanie, tym razem w obecności komisji lekarskiej. Jeżeli jednak dokumentacja medyczna będzie stanowić wystarczające podstawy do wydania orzeczenia, kolejne badanie nie będzie konieczne.

Kiedy składa się sprzeciw OL-4?

Formularz OL-4 należy uzupełnić i dostarczyć do urzędu w ciągu 14 dni od daty otrzymania niekorzystnego orzeczenia. Przekroczenie wyznaczonego terminu uniemożliwia złożenie odwołania OL-4. Przewiduje się kilka wyjątkowych sytuacji, w których wnioskowanie po przekroczeniu terminu dwóch tygodni może zostać zaakceptowane. Trzeba będzie jednak udowodnić, że przekroczenie nie nastąpiło z winy wnioskodawcy (na przykład ze względu na pobyt w szpitalu lub areszcie).

Formularz OL-4 ZUS do wypełnienia

Druk OL-4 to ogólnodostępny formularz, który może zostać pobrany w każdym oddziale ZUS. Każda placówka została wyposażona w liczne kopie czystych dokumentów OL-4. Postępująca informatyzacja ZUS pozwala jednak na pobranie wniosku bez wychodzenia z domu. Wystarczy zapisać wzór dokumentu na swoim urządzeniu i wypełnić z wykorzystaniem edytora. Na przykład, druk OL-4 word pozwala edytować tak jak inne pliki tekstowe. Uzupełniony wniosek pozostaje już tylko podpisać i dostarczyć do ZUS.

ZUS OL-4 PUE

Osoby posiadające aktywne konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS mogą wykorzystać tę platformę, aby złożyć wniosek OL-4 elektronicznie. W tym celu należy zalogować się do usługi, przejść do sekcji umożliwiającej wygenerowanie dokumentu i wprowadzić odpowiednie dane. Każdy formularz uzupełniany na PUE wymaga elektronicznego podpisu. Wygodną metodą poświadczania tożsamości jest Profil Zaufany ePUAP.

Jak wypełnić OL-4 ZUS?

Sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika składa się za pośrednictwem druku ZUS OL-4:

Dokument ZUS OL-4

I sekcja dokumentu OL-4

W pierwszej części formularza OL-4 należy wprowadzić dane osoby zgłaszającej sprzeciw wobec decyzji lekarza orzecznika. Kluczowe będzie przede wszystkim podanie:

  • numeru PESEL,
  • rodzaju, numeru i serii dokumentu tożsamości,
  • daty urodzenia,
  • imienia i nazwiska,
  • adresu do korespondencji,
  • nazwy państwa (jeżeli adres nie jest polski),
  • numeru telefonu (usprawnienie komunikacji urzędu z wnioskodawcą).

II część druku OL-4

W tej sekcji dokumentu należy określić zakres sprzeciwu. Wnioskodawca zgłasza sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika i wprowadza datę jego uzyskania. Następnie podaje dodatkowe okoliczności, które uzasadniają chęć odwołania się od decyzji. Powinno się wskazać także dokładnie, z którymi ustaleniami lekarza orzecznika się nie zgadza (na przykład stopień niezdolności do pracy). Uzasadnienie OL-4 może mieć wpływ na decyzję prezesa ZUS o skierowaniu wnioskodawcy na ponowne badania w obecności komisji lekarskiej.

Zobacz więcej:

Sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika OL-4 do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/OL-4_edytowalny.pdf/85911039-ab6a-4c37-98ac-a7fdfd82bb68?t=1547824538619

Oceń

Średnia ocena 4.9 / 5. Liczba głosów: 14

Brak głosów - oceń jako pierwszy!