Skip to content

Zgoda ESOC-Z

ZUS ESOC-Z druk

Co to jest ZUS ESOC-Z?

Dokument ESOC-Z to zgoda osoby ubiegającej się o rentę socjalną na wydanie orzeczenia w celu rozpatrzenia uprawnień do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dokument składa się w momencie ubiegania o przyznanie renty socjalnej i klient ZUS chce, aby lekarz ZUS wydał orzeczenie określające, czy jest osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji. Takie orzeczenie będzie niezbędne przy ustalaniu prawa do pobierania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. 

Warto pamiętać, że samo orzeczenie nie wszczyna postępowanie w sprawia przyznania tego świadczenia. Aby uzyskać świadczenie uzupełniające, trzeba złożyć oddzielny formularz ESUN

Kto składa dokument ESOC-Z do ZUS?

Druk ESOC-Z składają petenci ubiegający się o rentę socjalną, którym zależy na uzyskaniu orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Wyrażenie zgody jako osoba ubiegająca się o rentę socjalną upoważnia lekarza orzecznika do wydania decyzji o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Dzięki temu ZUS może rozpatrzeć uprawnienia do świadczenia uzupełniającego.

Kiedy składa się zgodę ESOC-Z?

Formularz zgody ESOC-Z należy złożyć razem z wnioskiem o rentę socjalną.

Jak złożyć druk ESOC-Z?

Wyróżnia się dwie metody na złożenie dokumentu ESOC-Z do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

  • osobista wizyta w urzędzie,
  • przesłanie druku pocztą,
  • skorzystanie z pomocy wyznaczonego pełnomocnika.

W zależności od wybranego sposobu prowadzenia korespondencji z urzędem czas odpowiedzi ZUS może się różnić.

Dokument ESOC-Z online

Aktualny wzór formularza ESOC-Z ZUS dostępny jest na oficjalnej witrynie urzędu. Petenci mogą zapoznać się dzięki temu z polami formularza lub podjąć decyzję o jego uzupełnieniu we własnym zakresie. Edytowalny formularz ESOC-Z pozwala edytować pola z wykorzystaniem prostej przeglądarki. Następnie dokument może zostać wydrukowany i przesłany do ZUS pocztą. 

Jak wypełnić formularz ZUS ESOC-Z?

Zgodę osoby ubiegającej się o rentę socjalną na wydanie orzeczenia w celu rozpatrzenia uprawnień do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji składa się za pośrednictwem formularza ESOC-Z:

Formularz ESOC-Z ZUS

Zobacz więcej:

Zgoda osoby ubiegającej się o rentę socjalną na wydanie orzeczenia w celu rozpatrzenia uprawnień do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ZUS ESOC-Z do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/ESOC-Z_RODO/5c6f3479-8f2b-a7b0-99eb-c90c94d6c78c

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 21

Brak głosów - oceń jako pierwszy!