Skip to content

Wyszukaj informacje:

Wniosek ESUN

Formularz ZUS ESUN

Co to jest formularz ESUN ZUS?

Dokument ESUN to wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Formularz należy uzupełnić w momencie ubiegania się przyznanie o świadczenia uzupełniającego ZUS. Świadczenie pieniężne znane jest również jako 500+ dla niepełnosprawnych. 

Kto składa dokument ZUS ESUN?

Formularz ESUN mogą złożyć osoby, którym przysługuje świadczenie uzupełniające. Należy spełnić szereg różnego rodzaju warunków, by ZUS przyznał prawo do wypłaty dodatkowych środków. Aby otrzymać 500+ dla niepełnosprawnych, należy:

  • mieć ukończony 18 rok życia,
  • posiadać orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • mieszkać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiadać polskie obywatelstwo, prawo do pobytu w Polsce lub zalegalizowany pobyt,
  • nie odbywać kary aresztu ani pozbawienia wolności,
  • nie posiadać prawa do pobierania emerytury i renty, chyba że jej wysokość nie przekracza 1 896,13 zł.

Kiedy składa się wniosek ESUN?

Druk ESUN ZUS należy złożyć w momencie spełnienia wszystkich niezbędnych warunków do przyznania świadczenia uzupełniającego. Dodatkowe środki zostaną przyznane nie prędzej niż w ten sam miesiąc, w którym wnioskodawca złoży formularz ESUN. Decyzja o przyznaniu świadczenia zostanie podjęta przez urząd w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania. 

Raport ESUN ZUS do wypełnienia

Dokument ESUN może zostać pobrany w każdym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoba upoważniona do reprezentowania osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji może udać się placówki urzędu, pobrać druk ESUN i złożyć uzupełniony formularz w okienku. Warto rozważyć także inne metody prowadzenia korespondencji z urzędem.

Druk ESUN ZUS elektronicznie

Czy można uzupełnić ZUS ESUN online? Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na swojej stronie dokument w postaci pliku PDF, do którego dostęp jest nieograniczony. Interaktywny formularz pozwala uzupełnić wniosek ESUN w przeglądarce, a następnie wydrukować. Tak przygotowany druk należy podpisać i przesłać do ZUS pocztą. 

ZUS ESUN przez PUE

Platforma Usług Elektronicznych jest wygodnym narzędziem do prowadzenia korespondencji z ZUS. Jednym z dostępnych dokumentów jest także wniosek ESUN. Aby złożyć formularz w formie elektronicznej, należy zalogować się do PUE, wygenerować druk z odpowiednimi danymi i przesłać go do systemu informatycznego ZUS. Trzeba jednak pamiętać, że przesyłanie dokumentów w ten sposób wymaga zastosowania elektronicznych metod poświadczania tożsamości.

Jak wypełnić ZUS ESUN?

Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji składa się za pośrednictwem druku ESUN ZUS:

Dokument ZUS ESUN

I sekcja formularza ESUN

W pierwszej sekcji dokumentu ESUN wprowadza się dane osobowe wnioskodawcy. Zalicza się do nich numer PESEL, dokument tożsamości, imię, nazwisko, imię ojca oraz data urodzenia. Wnioskodawca musi określić także płeć, obywatelstwo i numer telefonu (ostatnie pole jest dobrowolne). 

II część druku ZUS ESUN

Druga część formularza służy od określenia adresu zameldowania na pobyt stały w Polsce (lub ostatniego adresu zameldowania i pobytu), aktualnego adres zamieszkania oraz adresu do korespondencji.

III blok dokumentu ESUN ZUS

Trzecia sekcja druku ESUN wykorzystana została do przedstawienia zakresu wniosku (wniosek o przyznanie świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji). W następnej części wnioskodawca określa, czy posiada prawo do pobierania świadczeń pieniężnych ze środków publicznych. Jeżeli tak, zostaje zobowiązany do uzupełnienia tabeli, w której podaje:

  • rodzaj świadczenia pieniężnego,
  • nazwę instytucji wypłacającej świadczenie wraz z jej adresem,
  • miesięczną wysokość świadczenia.

Wnioskodawca musi również poinformować urząd o innych złożonych wnioskach, które mogą uprawnić go do pobierania świadczeń w przyszłości. Znaczenie mają także świadczenia wypłacane przez zagraniczne instytucje. 

IV sekcja wniosku ESUN

W tej części dokumentu należy podać dodatkowe informacje, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku. Jeżeli wniosek został złożony w innym urzędzie niż ZUS, należy podać taką informację w ESUN. Wnioskodawca przebywający w zakładzie karnym lub areszcie, musi określić ten status w formularzu.

V część formularza ZUS ESUN

Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia, która nie ma Polskiego obywatelstwa, musi złożyć stosowne oświadczenie. W tym celu uzupełnia sekcję piątą, w której wskazuje posiadanie prawa do przebywania na terytorium Polski wraz z zakresem dat upoważnienia.

VI sekcja dokumentu ESUN

W ostatniej części formularza ZUS ESUN należy wybrać sposób wypłaty świadczenia, określić liczbę załączników i wybrać sposób odpowiedzi ZUS.

Zobacz więcej:

Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ESUN do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/2875809/2244_19+ESUN_do+zapisu.pdf/b09a1f10-d46f-e2a0-0d96-7d15a3241084?t=1632760067270

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 11

Brak głosów - oceń jako pierwszy!