Skip to content

Zaświadczenie ZUS N-9

Formularz ZUS N-9

Co to jest formularz N-9 ZUS?

Dokument N-9 to zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydane przez lekarza prowadzącego badania. Druk został zastąpiony przez formularz OL-9, ale oba druki są obowiązujące aż do wyczerpania zapasów. Zaświadczenie o stanie zdrowia N9 wykorzystuje się w sytuacji, gdy pacjent ubiega się o przyznanie mu świadczenia w ramach ubezpieczeń społecznych. Wystawiony przez lekarza dokument stanowi ważne uzupełnienie wymaganej dokumentacji medycznej.

Kto wypełnia druk ZUS N-9?

Zaświadczenie lekarskie N-9 może być uzupełnione i złożone wyłącznie przez lekarza. Dokonuje tego po przeprowadzeniu badania stanu zdrowia pacjenta. Osoby ubezpieczone w ZUS nigdy nie przekazują druku N-9 osobiście.

Kiedy składa się zaświadczenie ZUS N-9?

Formularz ZUS N-9 składa się w sytuacji, gdy stan zdrowia pacjenta upoważnia go do otrzymywania świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wydane zaświadczenie pozostaje ważne przez 1 miesiąc. Z  tego względu pacjenci powinni pamiętać, że N-9 powinno być wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie wybranego świadczenia.

ZUS N-9 czy OL-9?

Formularz N-9 w 2022 roku ma taką samą wagę jak dokument OL-9. Lekarze mogą go wykorzystywać aż do wyczerpania zapasów czystych kopii druku N-9. Oba dokumenty zawierają te same dane, różnią się jednak szatą graficzną. Formularz ZUS N-9 (lub dokument OL-9) jest niezbędny przy:

  • ustalaniu praw do pobierania wybranych świadczeń,
  • ustalaniu praw do wypłaty świadczeń uzależnionych od stanu zdrowia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • orzekaniu przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie o stanie zdrowia na rzecz ustalania praw do pobierania świadczeń ZUS.

Przykładowo, składając wniosek o dodatek pielęgnacyjny ZUS N-9 stanie się dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Druk N-9 do wypełnienia

Aktualny wzór formularza N-9 dostępny jest przede wszystkim w zasobach lekarzy prowadzących badania. Osoby ubezpieczone nie muszą osobiście pobierać druku N9 w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek ZUS N-9 elektronicznie

Druk N-9 ZUS do pobrania został udostępniony w serwisie informacyjnym zus-info.pl jako plik PDF. Lekarz może pobrać dokument i uzupełnić druk o odpowiednie dane, a po wydrukowaniu dołączyć go do dokumentacji medycznej pacjenta. 

Sprawdź: Druk ZUS N-9 do wydruku

Zaświadczenie o stanie zdrowia ZUS N-9 przez PUE

Ponieważ formularz N-9 został zastąpiony przez dokument OL-9, ZUS nie udostępnia go w formie elektronicznej na PUE. Lekarz, który chce wystawić zaświadczenie o stanie zdrowia przez Internet, musi wybrać druk OL-9.

Jak wypełnić N-9 ZUS?

Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydane przez lekarza prowadzącego leczenie składa się między innymi za pośrednictwem druku N-9:

Wzór N9 ZUS

I sekcja formularza

W pierwszym bloku dokumentu N-9 ZUS wnioskodawca podaje dane identyfikacyjne ubezpieczonego pacjenta. Należy wprowadzić numer PESEL, dokument tożsamości, nazwisko, imię oraz datę urodzenia.

II część druku 

W tej sekcji formularze N-9 określa się dane adresowe ubezpieczonego. Lekarz podaje aktualny adres zamieszkania, na który składa się kod pocztowy, gmina, miejscowość, ulica, numer domu i lokalu. W przypadku gdy pacjent mieszka za granicą, należy określić państwo i zagraniczny kod pocztowy.

III blok dokumentu N-9

W trzeciej sekcji dokumentu N-9 ZUS lekarz opisuje wyniki przeprowadzonych badań. W tym celu uzupełnia pięć niezależnych sekcji:

  1. Choroba podstawowa,
  2. Choroby współistniejące,
  3. Opis przebiegu choroby (okres prowadzenia leczenia, pobytu w szpitalu, dłuższej niezdolności do pracy, wyniki badań),
  4. Rokowanie (prognoza przebiegu choroby i zalecenia),
  5. Zdolność lub brak zdolności do odbycia podróży na badania przez lekarza orzecznika ZUS.

Zobacz więcej:

Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydane przez lekarza prowadzącego leczenie N-9 ZUS do pobrania: https://zus-info.pl/wp-content/uploads/2022/10/N-9-zaswiadczenie-o-stanie-zdrowia.pdf

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 12

Brak głosów - oceń jako pierwszy!