Skip to content

Wyszukaj informacje:

Zaświadczenie OL-9

Formularz ZUS OL-9 thumbnail

ZUS OL-9 co to jest?

Druk OL-9 ZUS, czyli zaświadczenie o stanie zdrowia. Ten dokument wydawany jest przez lekarza, który prowadzi leczenie ubezpieczonego. Zaświadczenie wystawia się nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o świadczenie z tytułu ubezpieczenia społecznego, na przykład rentę ZUS

Jakie informacje zawiera zaświadczenie ZUS OL 9?

Zaświadczenie ZUS OL-9 to źródło informacji o przebiegu choroby i dotychczasowego leczenia ubezpieczonego.  W dokumencie znajdują się dane na temat okresu choroby i powodu prowadzenia leczenia wraz z uwzględnieniem hospitalizacji. Jeżeli ubezpieczony przebywał w sanatorium albo ośrodku rehabilitacji, w zaświadczeniu pojawią się informacje o okresie kuracji oraz nazwie zakładu. W przypadku gdy lekarz zalecił wykonanie badań pomocniczych, ich wyniki zostaną uwzględnione w zaświadczeniu. Konsultacje specjalistyczne, które potwierdzają rozpoznanie choroby, także muszą być przedstawione w druku ZUS OL 9.

Kto składa OL-9 ZUS?

Zaświadczenie wypełnia tylko i wyłącznie lekarz, który prowadzi leczenie ubezpieczonego. Może to być zarówno lekarz w szpitalu, jak i lekarz rodzinny albo specjalista. Dokument dostępny jest przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Jak długo ważne jest OL 9?

Dokument o przebiegu leczenia i rehabilitacji jest ważny przez miesiąc od daty wystawienia. Warto o tym pamiętać, składając wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy

Jak wypełnić OL 9 ZUS?

Druk ZUS OL-9 składa się z kilku sekcji, których poprawne uzupełnienie przez lekarza staje się podstawą do przyznania świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych. 

W pierwszej części należy wprowadzić dane osoby ubezpieczonej, takie jak:

  • PESEL
  • Rodzaj, numer i seria dokumentu, który potwierdza tożsamość
  • Data urodzenia
  • Imię i nazwisko
  • Ulica, numer domu i lokalu
  • Kod pocztowy i miejscowość
  • Nazwa państwa
  • Numer telefonu

Druga część zaświadczenia OL 9 to miejsce na wprowadzenie przez lekarza rozpoznania. Pojawiają się w niej odpowiednie sekcje na opis choroby podstawowej, współistniejącej oraz opis przebiegu choroby i leczenia. Trzeba pamiętać o wprowadzeniu dokładnych okresów przebywania w szpitalu lub sanatorium. Lekarz wprowadza także informacje o rokowaniu, czyli spodziewanych wynikach leczenia oraz osiągniętych do tej pory efektach.

Zadaniem lekarza prowadzącego jest także wprowadzenie informacji o osobie ubezpieczonej. Jeżeli jest zdolna do odbycia podróży na badanie przez lekarza orzecznika ZUS, zostanie zaznaczone odpowiednie pole. W przeciwnym wypadku konieczne będzie uzasadnienie braku możliwości odbycia podróży na badanie.

W przypadku gdy potrzebne są dodatkowe załączniki, lekarz określi ich liczbę w odpowiednio opisanej sekcji.

Ostatnia część druku ZUS OL-9 to miejsce na datę i podpis lekarza wraz z pieczęcią, którą się posługuje.  

zus-ol-9

Czytaj więcej:

ZUS druk OL 9: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/renta-socjalna/-/asset_publisher/OJs9lLVO4fgb/content/zaswiadczenie-zus-n-1

 

Oceń

Średnia ocena 4.3 / 5. Liczba głosów: 6

Brak głosów - oceń jako pierwszy!