Skip to content

Wniosek ZUS ZAO

ZUS ZAO druk

Co to jest wniosek ZUS ZAO?

Dokument ZUS ZAO to wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego. Wniosek należy złożyć w sytuacji ubiegania się o przyznanie zasiłku macierzyńskiego ojcu dziecka za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego. Aktualnie wynosi on dwa tygodnie.

Kto składa druk ZAO ZUS?

Wniosek ZAO składa najczęściej ojciec urodzonego lub przysposobionego dziecka, który skorzystał z możliwości wykorzystania urlopu ojcowskiego. Złożenie wniosku wszczyna postępowanie w celu ustalenia, czy przysługuje mu zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego. Zasiłek nie będzie wypłacony za okres przekroczenia ustawowych dwóch tygodni.

Jeżeli ojciec składa pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego, nie musi składać dokumentu ZAO. Wypłata zasiłku nastąpi po przyznaniu urlopu przez pracodawcę. Ojcowie ubezpieczeni z innych tytułów powinni przekazać formularz ZUS ZAO osobiście. 

Kiedy składa się wniosek ZUS ZAO?

Złożenie dokumentu ZUS ZAO powinno nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni przed rozpoczęciem okresu urlopu ojcowskiego. Na wykorzystanie urlopu ojcowie mają czas do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Muszą być jednak objęci ubezpieczeniem chorobowym.

Formularz ZAO ZUS do wypełnienia

Skąd wziąć wzór dokumentu ZAO? Wystarczy odwiedzić dowolnie wybraną placówkę ZUS i pobrać dokument w okienku. Każdy oddział został wyposażony w liczne kopie czystych formularzy do uzupełnienia. Jeżeli jednak wnioskodawca mieszka w znaczącej odległości od najbliższego oddziału, warto skorzystać z innych metod prowadzenia korespondencji z urzędem.

Formularz ZAO ZUS elektronicznie

Wzór dokumentu ZAO udostępniono na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Interaktywny formularz ZAO w formacie PDF pozwala wstępnie uzupełnić druk na komputerze, a następnie wydrukować gotowy wniosek. Nie można jednak zapomnieć o konieczności złożenia osobistego podpisu.

Klienci ZUS posiadający dostęp do profilu na Platformie Usług Elektronicznych mogą skorzystać z możliwości przesłania druku ZAO elektronicznie. W tym celu należy zalogować się do usługi, przejść do sekcji umożliwiającej wygenerowanie formularza ZAO i uzupełnić pola zgodnie z prawdą. Po zastosowaniu elektronicznych metod poświadczania tożsamości, formularz zostanie przekazany do systemu informatycznego ZUS.

Jak wypełnić ZAO ZUS?

Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego składa się z wykorzystaniem formularza ZAO:

ZUS ZAO dokument

I część formularza ZAO

W pierwszej części druku ZAO należy wprowadzić dane identyfikacyjne wnioskodawcy. Zalicza się do nich między innymi numer PESEL, datę urodzenia, imię, nazwisko i adres zamieszkania. Jeżeli nie posiada się nadanego numeru PESEL, konieczne będzie wprowadzenie rodzaju, serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość. Warto podać również numer telefonu, by usprawnić komunikację urzędu z klientem.

II blok dokumentu ZUS ZAO

W tej sekcji wnioskodawca wprowadza dane płatnika składek. Powinno się określić numer NIP, a jeżeli go nie ma – numer REGON. Brak obydwu numerów zobowiązuje wnioskodawców do podania numeru PESEL, rodzaju, serii i numeru dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz imienia i nazwiska płatnika. 

III sekcja druku ZAO ZUS

Trzecia część dokumentu ZAO to miejsce na wprowadzenie numeru rachunku bankowego, gdzie zostaną przekazane należne środki. Jeżeli pole nie zostanie uzupełnione, przyznane środki dostarczane będą za pośrednictwem poczty.

IV blok wniosku ZAO

Czwarta sekcja dokumentu służy do określenia zakresu wniosku. Wnioskodawca wprowadza daty od rozpoczęcia do zakończenia okresu urlopu ojcowskiego, za który przysługuje mu zasiłek macierzyński. Określa również czy urlop ma związek z narodzinami, czy przysposobieniem dziecka. Następnie wprowadza się dane dzieci, na których opiekę wykorzystano urlop.

V część druku ZUS ZAO

W przypadku gdy wnioskodawca pobierał z innego tytułu zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami jako okres urlopu ojcowskiego, powinien podać tytuł zasiłku oraz okres jego pobierania. W przeciwnym wypadku należy wybrać opcję “nie”.

Zobacz więcej:

Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego ZUS ZAO do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/ZAO_do+zapisu_22.01.2018.pdf/a3d7a26a-ce43-40c0-be78-8f80b2c46102

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 13

Brak głosów - oceń jako pierwszy!