Skip to content

Wniosek ZUS RSU

Wniosek ZUS RSU thumbnail

Co to jest wniosek ZUS RSU?

Wniosek RSU – Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek

Druk RSU uzupełniają płatnicy, którzy odpowiadają za zadłużenie w ZUS i ubiegają się o umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dokument jest wymagany aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł rozpocząć rozpatrywanie indywidualnego przypadku płatnika. Wniosek wykorzystuje się także do wtórnego rozpatrzenia sprawy, jeżeli uprzednio wydana decyzja nie jest satysfakcjonująca dla dłużnika (od decyzji ZUS można się odwołać).

Jak napisać wniosek o umorzenie składek ZUS?

Aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł pozytywnie rozpatrzyć sprawę, wszystkie pola formularza muszą zostać poprawnie uzupełnione. W tym celu należy pamiętać o podstawowych zasadach, takich jak uzupełnianie druku RSU wielkimi literami i zaznaczanie pól wyboru symbolem X. Aby uniknąć pomyłek, bezpieczniejszą i szybszą metodą będzie uzupełnienie dokumentu w wersji elektronicznej przez PUE ZUS.

Druk ZUS RSU
Druk ZUS RSU

Zakres wniosku ZUS RSU

Najważniejszą sekcją formularza jest zakres wniosku znajdujący się na stronie numer 2. Należy zaznaczyć czego dotyczy sprawa płatnika oraz jakiego zakresu dotyczy prośba o umorzenie długu. Interesant może ubiegać się o umorzenie całości długu w ZUS albo jego części.

Płatnik ubiegający się o umorzenie jedynie części długu będzie musiał zaznaczyć jakiego okresu czasu dotyczy jego sprawa oraz z jakiego tytułu składek ubiega się o anulowanie należności. Koniecznym warunkiem jest podanie także kwoty zadłużenia, które chciałby umorzyć w uzasadnionych przypadkach.

Uzasadnienie ubiegania się o umorzenie składek ZUS

Ważnym elementem druku jest także sekcja, w której płatnik musi opisać swoją sytuację. Pole podpisane jako uzasadnienie wniosku zajmuje całość strony numer 3 w formularzu RSU. Warto przedstawić w niej trudną sytuację finansową lub rodzinną w jakiej znajduje się przedsiębiorca, albo uzasadnić swoją nieściągalność. Poparciem tego opisu powinny być inne dokumenty, przedstawiające na przykład koszty leczenia osoby przewlekle chorej. 

Pomoc publiczna RSU ZUS

Przedsiębiorcy prowadzący działalność i korzystający z pomocy publicznej mają obowiązek uzupełnić odpowiednie pole na stronie numer 4. Jeżeli płatnik ubiega się o umorzenie należności z tytułu składek w ramach pomocy de minimis albo indywidualnej (w razie klęski żywiołowej lub innych nieprzewidzianych zdarzeń) powinien zaznaczyć odpowiednie pole symbolem X. 

Czytaj więcej:

Wniosek ZUS RSU: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/ulgi-i-umorzenia/-/asset_publisher/kCtXHOUQ4ExB/content/wniosek-zus-eun

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 9

Brak głosów - oceń jako pierwszy!