Skip to content

Wyszukaj informacje:

Wniosek PR-3 ZUS

Druk PR-3 ZUS

Co to jest formularz PR-3?

Dokument PR-3 to wniosek o zwrot kosztów skierowania pracownika na badania. Druk składa się w sytuacji, gdy płatnik składek chce uzyskać zwrot poniesionych wydatków na badania pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy i wystąpiło podejrzenie stanu nietrzeźwości. Zwrot przysługuje za koszty badań mających na celu ustalenie zawartości alkoholu we krwi, środków odurzających lub innych substancji psychotropowych. Jeżeli wyniki okażą się pozytywne, koszty badań pokryje sam poszkodowany. W przeciwnym wypadku pracodawca otrzyma z ZUS zwrot poniesionych kosztów.

Kto wypełnia wniosek PR-3 ZUS?

Formularz PR-3 składa płatnik składek, który pokrył koszty badań pracownika poszkodowanego na skutek wypadku przy pracy. Do złożenia dokumentów pracodawca może wyznaczyć osobę upoważnioną do reprezentowania działalności w ZUS, czyli pełnomocnika.

Kiedy składa się PR-3 ZUS?

Wniosek PR-3 może zostać złożony po sporządzeniu protokołu powypadkowego lub karty wypadku. Potrzebna będzie również faktura VAT albo rachunek za koszty badań. Niezbędnym załącznikiem okazują się także wyniki poszkodowanego. ZUS rozpatrzy wniosek w ciągu miesiąca od otrzymania dokumentów.

Jak złożyć dokument PR-3?

Formularz PR-3 może zostać złożony wyłącznie w formie papierowej. Nie przewidziano możliwości złożenia dokumentu elektronicznie. Dostępne metody prowadzenia korespondencji z urzędem to:

  • osobista wizyta w placówce ZUS,
  • przesłanie dokumentów pocztą,
  • skierowanie pełnomocnika do złożenia wniosku PR-3.

Druk PR-3 elektronicznie

Aktualny wzór druku PR-3 jest dostępny elektronicznie w postaci pliku PDF. Wnioskodawca może wydrukować czysty dokument lub wstępnie uzupełnić pola formularza w przeglądarce. Po wydrukowaniu należy opatrzyć go podpisem płatnika i przesłać do ZUS pocztą.

Jak wypełnić ZUS PR-3?

Wniosek o zwrot kosztów skierowania pracownika na badania składa się z wykorzystaniem formularza PR-3:

Dokument ZUS PR-3

I sekcja druku PR-3

W pierwszej części dokumentu PR-3 płatnik składek wprowadza swoje dane identyfikacyjne.

II blok dokumentu

Ta część wniosku służy do określenia danych identyfikacyjnych poszkodowanego w wypadku. 

III część formularza ZUS PR-3

Trzeci blok to miejsce na wskazanie rachunku bankowego, gdzie płatnik składek chce otrzymać należny zwrot. Określa również w sposób opisowy najważniejsze informacje o poniesionych kosztach.

IV sekcja PR-3

W ostatnim bloku płatnik składek określa liczbę załączonych dokumentów.

Zobacz więcej:

Wniosek o zwrot kosztów skierowania pracownika na badania ZUS PR-3 do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/PR-3_edyt.pdf/16192cbc-93a6-49be-a4d5-b52e6ed906b3?t=1543585532892

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 16

Brak głosów - oceń jako pierwszy!