Skip to content

Oświadczenie ZUS RPD

ZUS RPD wniosek

Co to jest oświadczenie ZUS RPD?

Formularz RPD to oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis, de minimis w rolnictwie albo de minimis w rybołówstwie w ciągu ostatnich trzech lat. Za pomoc publiczną uznaje się wszelkiego rodzaju korzyści finansowe udzielane przedsiębiorcom ze środków państwowych. W przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pomoc de minimis przybiera postać:

Pomoc publiczna może zostać udzielona wszystkim osobom prowadzącym działalność gospodarczą, bez względu na jej charakter. O pomoc mogą więc ubiegać się nawet stowarzyszenia i fundacje.

Kto składa druk RPD ZUS?

Formularz składają przedsiębiorcy lub podmioty uprawnione do ich reprezentowania. Możliwe jest również skorzystanie z pomocy wyznaczonego wcześniej pełnomocnika. 

Kiedy składa się oświadczenie ZUS RPD?

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy publicznej składa się w sytuacji, gdy przedsiębiorca ubiega się o przyznanie mu wybranej formy pomocy de minimis, ale otrzymał ją już w ciągu ostatnich trzech lat. Zgodnie z przepisami, państwo może udzielić maksymalnie 200 000 tysięcy euro pomocy publicznej na przestrzeni 3 lat (w niektórych branżach maksymalnie 100 000 euro). Formularz RPD służy do wykazania kwoty wsparcia otrzymanej do tej pory przez przedsiębiorcę. Jeżeli przekroczy ona ustawową wartość, pomoc de minimis nie zostanie przyznana po raz kolejny.

Formularz RPD ZUS do wypełnienia

Skąd przedsiębiorca może pobrać dokument RPD? Czyste kopie formularzy znajdują się w każdej, dowolnie wybranej placówce ZUS. Aby uzyskać druk RPD, wystarczy udać się do najbliższego oddziału i poprosić o dokument w okienku. Istnieją jednak inne, wygodniejsze metody prowadzenia korespondencji z ZUS.

Druk RPD ZUS elektronicznie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił aktywny druk RPD w postaci pliku PDF. Pobranie pliku z oficjalnej strony urzędu gwarantuje, że przedsiębiorca uzupełni aktualny wzór formularza RPD ZUS. Dane mogą zostać wprowadzone na komputerze lub innym urządzeniu pozwalającym na edycję PDF. Gotowy dokument należy wydrukować i dostarczyć do ZUS osobiście albo pocztą.

Oświadczenie RPD przez PUE

Płatnicy składek mają możliwość skorzystania z Platformy Usług Elektronicznych do prowadzenia korespondencji z urzędem. Zalogowanie na profil PUE i przejście do aplikacji ePłatnik pozwoli na wygenerowanie dokumentu RPD. Ostatnim krokiem będzie przesłanie go do systemu informatycznego ZUS. Podpisany wybraną metodą elektronicznego poświadczania tożsamości dokument ma taką samą wartość jak fizyczny druk. 

Jak wypełnić RPD ZUS?

Oświadczenie przedsiębiorcy o wysokości otrzymanej pomocy de minimis składa się z wykorzystaniem formularza RPD:

Formularz ZUS RPD

I sekcja dokumentu RPD

W pierwszej części formularza RPD wnioskodawca określa, czy oświadczenie dotyczy wysokości otrzymanej:

  • pomocy publicznej de minimis,
  • pomocy publicznej de minimis w rolnictwie,
  • pomocy publicznej de minimis w rybołówstwie.

Następnie wprowadza swoje dane identyfikacyjne, takie jak NIP, REGON, PESEL, datę urodzenia, rodzaj dokumentu tożsamości oraz imię i nazwisko.

II część druku ZUS RPD

W drugim bloku dokumentu RPD określa się dane adresowe przedsiębiorcy. Warto podać również numer telefonu i adres e-mail, by usprawnić komunikację urzędu z płatnikiem. 

III sekcja oświadczenia RPD

Trzecia i najważniejsza sekcja formularza RPD to miejsce na określenie rodzaju i wysokości otrzymanej pomocy de minimis. W ramach jednego rodzaju pomocy należy podać:

  • nazwę podmiotu udzielającego pomocy de minimis,
  • datę udzielenia finansowej pomocy,
  • wartość pomocy w złotówkach oraz jej równowartość w euro.

Jeżeli pomoc otrzymywano więcej niż jeden raz, należy uzupełnić kolejne pola z uwzględnieniem odpowiednich danych. Na koniec oblicza się łączną kwotę otrzymanego wsparcia zarówno w złotówkach, jak i w euro.

Zobacz więcej:

Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis /  pomocy de minimis w rolnictwie / pomocy de minimis w rybołówstwie: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/RPD_do+zapisu.pdf/61c6f9eb-df56-4b11-a369-9a8a92c200f5?t=1658302814947

Oceń

Średnia ocena 4.7 / 5. Liczba głosów: 14

Brak głosów - oceń jako pierwszy!