Oświadczenie EWG-O

Opis:

Oświadczenie EWG-O – Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na wskazanie osoby uposażonej – innej niż członek rodziny.

Aktualizacja: 5 listopada 2018 r.