Close
Skip to content

ZUS-RZ-OZS-01 PL-IT

Opis:

ZUS-RZ-OZS-01 – Oświadczenie emeryta/rencisty zamieszkałego za granicą o istnieniu dalszego prawa do pobierania świadczenia (w wersji polsko-włoskiej).