Skip to content

Wyszukaj informacje:

Wniosek ZUS EZZ

Druk ZUS EZZ

Co to jest formularz EZZ?

Druk EZZ to wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej za granicą. Dokument uzupełnia się w sytuacji, gdy osoba mieszkająca poza granicami Polski chce zgłosić do ZUS zmianę danych adresowych lub osobowych. Druk składa się również w celu zgłoszenia lub zmiany numeru rachunku bankowego, na który Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje świadczenia. W przypadku gdy środki mają być przekazywane osobie upoważnionej, należy wskazać ją z wykorzystaniem formularza EZZ. Złożenie wniosku skutkuje zmianą danych przechowywanych w ZUS. Osoby mieszkające w Polsce powinny złożyć w tym celu dokument EZP

Kto wypełnia wniosek EZZ ZUS?

Formularz EZZ uzupełniają klienci ZUS mieszkający poza granicami Polski. Obowiązkiem ubezpieczonych jest przekazywanie instytucji ubezpieczeniowej najnowszych informacji o aktualnych danych osobowych i adresowych. W sytuacji, gdy zmienił się numer rachunku bankowego, na który ZUS przekazuje świadczenia, uaktualnienie danych pozwoli w dalszym ciągu otrzymywać środki przelewem.

Kiedy składa się EZZ ZUS?

Wniosek o zmianę danych EZZ należy złożyć po modyfikacji danych osobistych lub adresowych. Klienci ZUS mają na to 7 dni od zaistnienia zmiany lub dostrzeżenia nieprawidłowości w systemie.

Jak złożyć dokument EZZ?

Ze względu na postępującą informatyzację ZUS, wyróżnia się aktualnie aż cztery metody prowadzenia korespondencji z urzędem:

  • osobista wizyta w placówce ZUS,
  • złożenie formularza przy pomocy wyznaczonego pełnomocnika,
  • złożenie dokumentu z wykorzystaniem poczty polskiej,
  • przesłanie druku elektronicznie przez PUE.

Wybrana metoda kontaktu z urzędem może mieć wpływ na szybkość odpowiedzi instytucji ubezpieczeniowej.

Druk EZZ elektronicznie

ZUS udostępnił aktualny wzór formularza EZZ do pobrania na oficjalnej witrynie internetowej. Wystarczy odnaleźć druk na stronie i przejść do aktywnego dokumentu wykorzystując przycisk “Wypełnij i wydrukuj”. Formularz może zostać uzupełniony w przeglądarce lub z wykorzystaniem programu do edycji dokumentów. Przygotowany wniosek należy wydrukować i opatrzyć osobistym podpisem. Ostatnim krokiem będzie przesłanie dokumentu do ZUS lub dostarczenie go osobiście do najbliższej placówki.

Jak wypełnić ZUS EZZ?

Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej za granicą składa się z wykorzystaniem dokumentu EZZ:

Wniosek EZZ ZUS

I sekcja dokumentu EZZ

W pierwszej części druku należy określić dane wnioskodawcy przed zmianą. Wprowadzone informacje pozwolą na identyfikację klienta w ZUS, dlatego najpierw należy wprowadzić ich nieaktualną wersję. Dopiero po złożeniu dokumentu dane zostaną zaktualizowane.

II część druku EZZ ZUS

W tym bloku dokumentu wnioskodawca określa zakres wniosku, czyli czego dotyczy składany druk. Do wyboru są trzy opcje:

  • zmiana danych adresowych,
  • zmiana imienia lub nazwiska (wymaga dołączenia oryginalnych dokumentów potwierdzających zmianę),
  • wypłata świadczenia na rachunek bankowy.

Świadczeniobiorcy powinni wprowadzić także rodzaj i numer świadczenia.

III blok formularza

Trzecia sekcja druku EZZ to część, w której wnioskodawca wprowadza swoje aktualne dane. W zależności od wybranego zakresu wniosku należy uzupełnić tylko te bloki, które uległy zmianie. Dostępne pola to:

  • zmiana danych adresowych, w tym adresu zamieszkania i korespondencji,
  • zmiana nazwiska lub imienia,
  • wypłata polskiego świadczenia na wskazany rachunek bankowy za granicą, w Polsce, w USA lub na konto osoby upoważnionej do odebrania środków (należy wybrać tylko jeden).

Zobacz więcej:

Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej za granicą ZUS EZZ do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/EZZ_edyt.pdf/92de70c7-7647-46c1-a932-cc2c3147ba74?t=1544092292060

 

Oceń

Średnia ocena 4.7 / 5. Liczba głosów: 12

Brak głosów - oceń jako pierwszy!