Skip to content

Formularz ZUS EZP

ZUS EZP Wniosek

Co to jest formularz EZP ZUS?

Druk EZP to wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce. Ostatnia aktualizacja formularza miała miejsce 11 lipca 2022 roku. Dokument należy uzupełnić w sytuacji, gdy klient ZUS:

  • chce zgłosić zmianę danych adresowych, osobowych albo rachunku bankowego,
  • wnosi o przekazywanie świadczeń na jego rachunek bankowy.

Złożenie wniosku skutkuje zmianą danych przechowywanych na indywidualnym koncie ZUS.

Kto składa dokument ZUS EZP?

Wniosek EZP mogą złożyć osoby, które zmieniły swoje dane osobowe lub adresowe, ale nadal mieszkają w Polsce. Jeżeli klient ZUS wyprowadził się za granicę, zmiany danych dokonuje z wykorzystaniem druku EZZ albo ZUS-RZ-WZD-01. W przypadku gdy nie może tego zrobić osobiście, istnieje możliwość wyznaczenia pełnomocnika.

Kiedy składa się wniosek EZP?

Klienci ZUS mają obowiązek informowania urzędu o swoich aktualnych danych. Zgłoszenie zmiany na formularzu EZP powinno mieć miejsce w ciągu 7 dni od zaistnienia zmian. Jeżeli wniosek składa się w celu przekazywania nadchodzących świadczeń na rachunek bankowy, nie określono konkretnego terminu. 

Raport EZP ZUS do wypełnienia

Jeżeli wnioskodawcę mieszkającego w Polsce interesuje zmiana danych adresowych ZUS, musi skorzystać z formularza EZP. Druk dostępny jest w każdej, dowolnej wybranej placówce urzędu. Udając się do oddziału, wystarczy poprosić o odpowiedni druk, uzupełnić pola dokumentu i złożyć go w okienku. Istnieją jednak szybsze i wygodniejsze metody prowadzenia korespondencji z ZUS.

Druk EZP ZUS elektronicznie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych umożliwia pobranie druku EZP online. Zainteresowani klienci mogą pobrać wzór wniosku EZP z oficjalnej strony urzędu w postaci pliku PDF. Pozwala to na uzupełnienie pól dokumentu w wersji cyfrowej. Następnie uzupełniony formularz można już wydrukować, podpisać i przesłać do ZUS pocztą. 

ZUS EZP przez PUE

Zmiana adresu w ZUS (PUE) jest stosunkowo prosta. Posiadacze aktywnego profilu na Platformie Usług Elektronicznych mogą zalogować się do usługi, wygenerować odpowiedni dokument i przesłać go do systemu informatycznego ZUS. Trzeba jednak pamiętać, że prowadzenie korespondencji przez PUE wymaga posiadania przynajmniej jednej metody elektronicznego poświadczania dokumentów. Przykładem takiej usługi jest Profil Zaufany ePUAP.

Jak wypełnić ZUS EZP?

Wzór ZUS EZP

I sekcja druku EZP

W pierwszej części formularza EZP należy podać dane wnioskodawcy. Zalicza się do nich numer PESEL, dokument tożsamości, imię, nazwisko oraz adres zamieszkania (zgodny z aktualnie zapisanym adresem na koncie ZUS). 

II część formularza ZUS EZP

W tej sekcji dokumentu EZP wnioskodawca określa zakres składanego wniosku. Formularz EZP może zostać wykorzystany do:

  • zmiany danych adresowych,
  • zmiany imienia lub nazwiska,
  • wnioskowania o wypłatę świadczeń na Polski rachunek bankowy.

III blok dokumentu EZP ZUS

W trzeciej części formularza EZP wnioskodawca określa dane dotyczące pobieranego świadczenia. Należy podać numer świadczenia i placówkę ZUS, która realizuje jego wypłatę.

IV sekcja formularze ZUS EZP

Czwarty blok dokumentu EZP służy do zmiany danych adresowych. Należy go uzupełnić tylko w sytuacji, gdy wniosek składa się w celu uaktualnienia danych przechowywanych przez ZUS. Wnioskodawca określa adres zameldowania, zamieszkania i do korespondencji po zmianie.

V część druku EZP

Jeżeli zmieniło się imię lub nazwisko osoby składającej wniosek, powinna uzupełnić sekcję piątą o aktualne dane.

VI sekcja wniosku ZUS EZP

W ostatnim bloku dokumentu EZP wnioskodawca uzupełnia dane dotyczące numeru rachunku bankowego. Należy określić, na jaki rachunek mają być przekazywane przyszłe świadczenia. Można wnosić również o przekazywanie środków wypłacanych przez zagraniczną instytucję ubezpieczeniową na polski rachunek bankowy.

Zobacz więcej:

Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce ZUS EZP do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/EZP_edytowalny.pdf/b41f817b-cd98-47a9-8a5d-ae4c5c517b26?t=1657539052532

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 15

Brak głosów - oceń jako pierwszy!