Skip to content

Wyszukaj informacje:

Wniosek EWS

ZUS EWS druk

Co to jest ZUS EWS?

Druk EWS to wycofanie wniosku złożonego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Formularz należy wypełnić w sytuacji, gdy klient ZUS chce wycofać wniosek w sprawie polskiej lub zagranicznej emerytury, renty albo innego świadczenia.

Wnioski w sprawie polskich świadczeń można wycofać do momentu otrzymania decyzji w ich sprawie lub w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji urzędu. W takiej sytuacji ZUS wycofa wniosek dotyczący polskiego świadczenia i umorzy postępowanie w danej sprawie. Jeżeli druk EWS dotyczy świadczeń zagranicznych, ZUS powiadomi zagraniczną instytucję ubezpieczeniową o wycofaniu wniosku. Wniosek o wycofanie wniosku ZUS został zaktualizowany ostatnio 13 lipca 2021 roku.

Kto składa EWS do ZUS?

Dokument EWS składają petenci, którzy chcą wycofać złożony uprzednio wniosek do ZUS. Jeżeli nie mogą zrobić tego osobiście, warto wyznaczyć w tym celu pełnomocnika. Osoba wyznaczona do prowadzenia korespondencji z ZUS ma uprawnienia do rozwiązywania spraw w imieniu wnioskodawcy.

Kiedy składa się oświadczenie EWS?

Druk EWS należy złożyć, zanim zostanie wydana decyzja w sprawie złożonego wniosku. Gdy decyzja jest już wydana, maksymalny termin złożenia EWS wynosi jeden miesiąc. Jeżeli w tym czasie zostało już pobrane świadczenie, trzeba zwrócić uzyskane środki do instytucji ubezpieczeniowej przed naliczeniem odsetek. 

Jak złożyć druk EWS?

Formularz EWS ZUS może zostać złożony na jedną z trzech metod prowadzenia korespondencji z urzędem. Petent może zdecydować, aby rozwiązać sprawę:

  • w czasie osobistej wizyty w urzędzie,
  • wyznaczając pełnomocnika,
  • przesyłając formularz EWS pocztą.

Aktualnie nie ma możliwości przesłania wniosku o wycofanie wniosku przez PUE.

Dokument EWS elektronicznie

Czy można zapoznać się z treścią formularza EWS przed wizytą w urzędzie? Oficjalny wzór druku EWS udostępniono w Internetowej witrynie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zainteresowani petenci mogą zapoznać się z polami druku i przygotować się lepiej do wizyty w urzędzie. Mogą również samodzielnie uzupełnić pola w przeglądarce i przesłać wydrukowany dokument do wybranej jednostki terenowej ZUS.

Jak wypełnić druk ZUS EWS?

Wycofanie wniosku składa się z wykorzystaniem formularza ZUS EWS:

Formularz ZUS EWS

Zobacz więcej:

Wycofanie wniosku EWS formularz do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/4103836/1801_21+EWS_wypelnij_i_wydrukuj.pdf/12a0095a-8c2b-5c3f-a7a8-983641483707?t=1626187560149

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 21

Brak głosów - oceń jako pierwszy!