Skip to content

Wniosek ER-13 ZUS

ZUS ER-13 do pobrania

Co to jest ZUS ER-13?

Druk ER-13 to wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS. Dokument należy uzupełnić w sytuacji, gdy klient Zakładu Ubezpieczeń Społecznych chce otrzymać zaświadczenie z urzędu w sprawie emerytury, renty czy innego świadczenia. We wniosku określa się, jakie dane chce uzyskać petent. ZUS może wydać zaświadczenie potwierdzające:

 • datę, od której ustalono prawo do świadczenia,
 • datę ustania prawa do świadczenia,
 • okres zawieszenia prawa do świadczenia,
 • wysokość świadczenia ZUS,
 • datę rozpoczęcia wypłaty świadczenia,
 • okres pobierania świadczenia,
 • kwotę potrąceń dokonywanych ze świadczenia,
 • rodzaj potrąceń dokonywanych ze świadczenia.

Kto składa dokument ER-13 do ZUS?

Formularz ER-13 składają klienci ZUS, którzy potrzebują uzyskać z urzędu zaświadczenie dotyczące pobieranych świadczeń. We wniosku należy określić, z jakiego powodu wymagane jest zaświadczenie. Przykładową sytuacją jest obowiązek przedstawienia go w powiatowym urzędzie pracy. 

Kiedy składa się wniosek ER-13?

ZUS nie określa konkretnego terminu na przesłanie wniosku ER-13. Dokument można złożyć w każdym momencie, o ile:

 • przepisy prawa wymagają urzędowego potwierdzenia określonych faktów,
 • osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny.

Jak złożyć druk ER-13?

Wyróżnia się kilka metod prowadzenia korespondencji z urzędem. W przypadku formularza ER-13 rozwiązanie sprawy może zostać zrealizowane poprzez:

 • osobista wizyta w urzędzie,
 • skorzystanie z pomocy pełnomocnika,
 • przesłanie formularza pocztą,
 • złożenie dokumentu ER-13 elektronicznie przez PUE.

W zależności od wybranej metody czas odpowiedzi urzędu może się różnić. Z tego względu warto zdecydować się elektroniczne metody przesyłania dokumentów.

Dokument ER-13 online

Aktualny wzór formularza ER-13 dostępny na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Petenci mogą zapoznać się polami dokumentu co usprawni wizytę w urzędzie. Istnieje również możliwość uzupełnienia formularza elektronicznie i późniejsze wydrukowanie przygotowanego dokumentu. Ostatnim krokiem będzie przesłanie ER-13 pocztą do wybranej placówki ZUS. 

Złóż ER-13 przez PUE

Druk ER-13 jest jednym z wielu dostępnych do uzupełnienia formularzy na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Posiadając aktywny profil, wystarczy przejść do sekcji umożliwiającej generowanie dokumentów, wprowadzić dane i podpisać z wykorzystaniem elektronicznych metod poświadczania tożsamości.

Jak wypełnić ZUS ER-13?

Formularz ER-13 ZUS

Odwołanie od zaświadczenia ZUS ER-13

Od wydanego zaświadczenia nie przewiduje się możliwości odwołania. Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o zaświadczenie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Zobacz więcej:

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS ER-13 do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/4103836/1481_21+ER-13_wypelnij_i_wyslij.pdf/19cc7ee2-fb44-4933-d38b-4b5a2868ded0?t=1626253065105

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 10

Brak głosów - oceń jako pierwszy!