Skip to content

Formularz ZUS EMP

Wniosek ZUS EMP

Przykładowo wypełniony wniosek o emeryturę ZUS EMP, pobierz i uzupełnij wniosek EMP ZUS. Druk ZUS EMP dostępny do uzupełnienia online.

ZUS EMP co to jest?

Formularz ZUS EMP, czyli wniosek o emeryturę ZUS.

Osoby które zdecydowały się przejść na emeryturę i chcą zacząć pobierać należne świadczenia, muszą złożyć do ZUS wniosek EMP. Poprawnie uzupełniony dokument pozwoli skontrolować czy spełnione zostały niezbędne warunki uzyskania świadczenia, a także pomoże ustalić wysokość emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ZUS druk EMP może być pobrany przez Internet lub uzupełniony osobiście w wybranej placówce.

Jak wypełnić wniosek o emeryturę ZUS?

Jeżeli wniosek składa się w wersji papierowej, należy to zrobić w sposób czytelny. Oznacza to konieczność wpisywania danych wielkimi literami, czarnym lub niebieskim długopisem. W ten sposób można uniknąć wątpliwości związanych z prawidłowością wprowadzanych informacji.

Bez względu na sposób przekazywania wniosku, powinny znaleźć się w nim:

 • dane osobowe i adresowe wnioskodawcy
 • informacje na temat zakresu wniosku
 • wymagane oświadczenia wnioskodawcy
 • liczba załączonych dokumentów
 • informacje na temat sposobu odbioru informacji zwrotnej oraz wypłaty świadczenia
 • data sporządzenia dokumentu i podpis wnioskodawcy

Jeżeli we wniosku nie znalazły się takie informacje jak imię, nazwisko i adres to wniosek pozostanie bez rozpoznania. W takiej sytuacji nie zostanie podjęta żadna decyzja ZUS. W przypadku gdy brakuje jakichkolwiek pozostałych informacji, ubezpieczony zostanie wezwany do uzupełnienia braków. Na uzupełnienie luk otrzymuje się 14 dni od momentu otrzymania wezwania. Aby nie popełnić błędów, warto sprawdzić wzór przykładowo wypełniony wniosek o emeryturę ZUS EMP.

Jak złożyć wniosek o emeryturę ZUS?

Istnieje kilka metod składania dokumentów. Wniosek ZUS EMP można dostarczyć osobiście do wybranej przez siebie placówki ZUS, a także elektronicznie z wykorzystaniem Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Aby wniosek został zaakceptowany, trzeba będzie również dostarczyć wymagane załączniki. Jakie dokumenty wymaga ZUS do emerytury?

 • Dokumenty potwierdzające okres pracy
 • Informacje dotyczące składek
 • Informacje o wynagrodzeniu
 • Potwierdzenie wykonywania zawodu o charakterze szczególnym

Dokumenty dołączane do wniosku należy złożyć w placówce ZUS lub przesłać pocztą.

Jaka placówka ZUS rozpatruje wniosek EMP?

Formularz EMP ZUS może zostać złożony w każdej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale rozpatrywany będzie wyłącznie w tym oddziale, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubezpieczonej.

 • Mieszkając w Polsce będzie to miejsce zameldowania na pobyt stały.
 • Dla osób które nie mieszkają obecnie na terenie Polski, odpowiednim oddziałem będzie urząd właściwy ze względu na poprzednie miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce. 
 • Posiadając okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, wniosek rozpatrzy i przekaże do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej placówka ZUS, która realizuje międzynarodowe umowy. 
 • Mieszkając za granicą w kraju, z którym Polska nie ma podpisanej umowy dwustronnej o ubezpieczeniu społecznym, wniosek rozpatrywany jest przez oddział właściwy ze względu na poprzednie miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce. 

Aby wniosek był rozpatrzony jak najszybciej, należy od razu złożyć dokumenty w odpowiednim oddziale ZUS. Wybierając inną placówkę, czas oczekiwania wydłuży się o okres przekazywania dokumentów w odpowiednie miejsce. Składając wniosek przez Platformę Usług Elektronicznych, nie trzeba przejmować się miejscem rozpatrywania dokumentów.

Jak ustala się datę zgłoszenia wniosku EMP?

Data złożenia wniosku o emeryturę ZUS to dzień, w którym:

 • złożono pisemny wniosek EMP w placówce ZUS
 • ustnie zgłoszono wniosek do protokołu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • nadano wniosek na poczcie w Polsce albo za granicą
 • zgłoszono wniosek za pośrednictwem PUE

Jak długo ZUS rozpatruje wniosek o emeryturę?

Decyzja o przyznaniu świadczenia zostanie podjęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Druk EMP ZUS wraz z załącznikami powinien dostarczyć wszelkich potrzebnych urzędowi informacji.

Czy wniosek EMP można wycofać?

Jeżeli osoba ubezpieczona postanowiła zrezygnować ze świadczenia, może wycofać złożony wniosek bez podawania przyczyny.

Druk ZUS EMP do pobrania

ZUS EMP wniosek

Czytaj więcej:

Druki ZUS EMP: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/przyznanie-emerytury/-/asset_publisher/X1GqLyTE2rrD/content/wniosek-zus-rp-1

Oceń

Średnia ocena 4.3 / 5. Liczba głosów: 7

Brak głosów - oceń jako pierwszy!