Skip to content

Wniosek EKL

ZUS EKL druk

Co to jest dokument EKL?

Druk EKL to wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego / wojskowego – legitymacji osoby represjonowanej. Formularz składa się w sytuacji, gdy uzyskana uprzednio książka inwalidy wojskowego, wojennego lub legitymacja osoby represjonowanej została utracona przez właściciela. Wniosek można złożyć również w sytuacji, gdy dokument uległ zniszczeniu i klient ZUS ubiega się o wydanie nowej książki albo legitymacji. Jeżeli jest to możliwe, należy zwrócić do urzędu uszkodzony lub odzyskany dokument.

Kto wypełnia druk EKL ZUS?

Wniosek EKL ZUS uzupełniają inwalidzi wojenni, inwalidzi wojskowi lub osoby represjonowane posługujące się dokumentem potwierdzającym ten status. Jeżeli nie ma możliwości, by osobiście prowadzić korespondencję z urzędem, warto wyznaczyć w tym celu pełnomocnika. 

Kiedy składa się wniosek EKL?

Dokument EKL należy złożyć w sytuacji, gdy osoba posiadająca dokument potwierdzający status inwalidy wojskowego lub represjonowanego nie może się nim dłużej posługiwać. Może o tym decydować utracenie dokumentu lub jego uszkodzenie. W takiej sytuacji należy bezzwłocznie skierować wniosek ZUS EKL do urzędu, by uzyskać nowy dokument. 

Jak złożyć druk EKL?

Złożenie formularza EKL może odbywać się na trzy różne sposoby. W zależności od wybranej metody czas odpowiedzi urzędu będzie się różnić. Wnioskodawca może złożyć dokument:

  • w czasie osobistej wizyty w urzędzie,
  • wyznaczając pełnomocnika,
  • przesyłając druk EKL pocztą.

Dokument EKL elektronicznie

Aktualny wzór formularza EKL jest dostępny na oficjalnej stronie ZUS. Zainteresowany podmiot może zapoznać się z dokumentem, wydrukować czysty wzór EKL lub uzupełnić jego pola elektronicznie. W takiej sytuacji posiadając przygotowany formularz należy przesłać go pocztą lub dostarczyć do wybranej placówki ZUS. Wymaga to jednak złożenia osobistego podpisu w wyznaczonym miejscu.

Załączniki do wniosku EKL

Aby ZUS mógł przyjąć druk EKL, należy dołączyć do niego obowiązkowe załączniki. Najważniejszym z nich są dwie aktualne fotografie wnioskodawcy o wymiarach 30 x 35 mm. Na zdjęciu nie mogą znajdować się nakrycie głowy ani okulary z ciemnymi szkłami. Zdjęcie powinno być wykonane w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem i zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Fotografie należy podpisać imieniem i nazwiskiem na odwrocie.

Jak wypełnić druk ZUS EKL?

Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego / wojskowego – legitymacji składa się z wykorzystaniem dokumentu EKL:

Wniosek EKL ZUS

Odbiór dokumentu po akceptacji wniosku EKL

Jeżeli nowa książka inwalidy wojennego / wojskowego lub legitymacja osoby represjonowanej została wydana przez ZUS, należy odebrać ją osobiście w wyznaczonej placówce urzędu. Przy  odbiorze wymaga się potwierdzenia tożsamości wglądem do dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. Istnieje również możliwość odbioru dokumentu przez pełnomocnika, ale wymaga to złożenia dokumentu PEL.

Zobacz więcej:

Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego / wojskowego – legitymacji osoby represjonowanej ZUS EKL do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/EKL_RODO_do+zapisu.pdf/ef285089-da25-58e2-294f-e2bd37c0ca50?t=1630323959474

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 13

Brak głosów - oceń jako pierwszy!