Informacje ERP-6

Opis:

Informacje ERP-6 – Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych

Aktualizacja: 13 czerwca 2019 r.