Skip to content

Wyszukaj informacje:

ZUS RWN

zus-rwn-druk-thumb

Wniosek ZUS RWN do wypełnienia i wydruku

Co to jest wniosek ZUS RWN?

Wniosek RWN służy do wydania płatnikowi zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu należnych składek. Od 7 marca 2019 zastępuje dokument ZUS-EWN. Wzór dokumentu do pobrania i wydrukowania można znaleźć na platformie PUE ZUS.

Jak dostarczyć wniosek RWN do ZUS?

Po wypełnieniu dokumentu przedsiębiorca może przesłać go pocztą do wybranej przez siebie placówki ZUS. Istnieje także możliwość osobistego dostarczenia go do najbliższego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli nie ma takiej możliwości, dokument może zostać uzupełniony drogą elektroniczną.

Wniosek dostępny jest w PUE jako usługa “Złożenie dokumentu RWN”.  Przesłanie dokumentu RWN online stanowi najszybszą metodę uzyskania odpowiedzi z ZUS.

Ile czasu ma ZUS na wydanie zaświadczenia?

Po otrzymaniu wniosku RWN ZUS, urząd udziela odpowiedzi bez zbędnej zwłoki. Czas oczekiwania na dokument nie przekracza nigdy 7 dni od daty wpływu wniosku. Zdarzają się również sytuacje, w których dokument uzyskuje się od ręki. Odpowiedź może zostać udzielona drogą elektroniczną lub listową. Przedsiębiorca może także podjąć decyzję o osobistym odbiorze zaświadczenia. 

Jak uzupełnić ZUS RWN?

Druk składa się z trzech części, których poprawne uzupełnienie umożliwi uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS. Należy dopilnować prawdziwości wprowadzanych danych, ponieważ świadome wprowadzanie urzędu w błąd może wiązać się z odpowiedzialnością karną. 

I część druku ZUS RWN

W tej sekcji przedsiębiorca wprowadza swoje dane osobiste, a także informacje niezbędne do zidentyfikowania jego firmy. Należy podać NIP, REGON, PESEL, a także serię i numer dokumentu którym płatnik składek się posługuje. Kolejne pola służą do wprowadzania takich danych jak imię, nazwisko i adres zamieszkania.

II część druku RWN ZUS

Druga sekcja wniosku RWN ZUS służy do określenia preferowanej metody odbioru odpowiedzi, czyli zaświadczenia o niezaleganiu. Dostępne są trzy opcje:

  • odbiór osobisty w placówce ZUS
  • przesłanie dokumentu pocztą na adres wskazany we wniosku
  • odpowiedź na konto PUE ZUS

Część III wniosku ZUS RWN

W ostatniej części dokumentu należy podać datę jego uzupełniania oraz opatrzyć go czytelnym podpisem osoby upoważnionej do wykonywania czynności w ZUS. Może to być przedsiębiorca lub osoba upoważniona, czyli na przykład pełnomocnik. 

Źródła:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/rozliczenia-konta-i-zwroty-skladek/-/publisher/details/1/wniosek-rwn/ZUS-EWN

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 4

Brak głosów - oceń jako pierwszy!