Skip to content

Wyszukaj informacje:

Zawiadomienie EWYP

Druk ZUS EWYP

Co to jest ZUS EWYP?

Formularz EWYP to zawiadomienie o wypadku. Dokument wypełnia się w sytuacji, gdy wypadkowi przy pracy (albo wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy) uległa osoba:

 • prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • współpracująca przy prowadzeniu pozarolniczej działalności,
 • wykonująca pracę na podstawie umowy uaktywniającej (na przykład niania).

Złożenie formularza wszczyna postępowanie ZUS w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Następnie zostanie sporządzona karta wypadku.

Kto składa dokument EWYP do ZUS?

Dokument ZUS EWYP składają osoby, które uległy wypadkowi przy pracy albo w drodze do lub z pracy. Druk przeznaczony jest przede wszystkim dla przedsiębiorców oraz ich współpracowników. W imieniu poszkodowanego druk może złożyć wyznaczony pełnomocnik, czyli osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych wskazana na dokumencie PEL. W przypadku gdy wypadek przy pracy spotkał nianię zatrudnioną na podstawie umowy uaktywniającej, dokument EWYP może złożyć rodzic (płatnik składek).

Kiedy składa się zawiadomienie o wypadku EWYP?

ZUS nie określa terminu na zgłoszenie wypadku przy pracy. Decyduje o tym rozporządzenie Rady Ministrów, na podstawie którego można wnioskować, że przedawnienie zgłoszenia wypadku przy pracy nie istnieje. Choć ZUS informuje, że wypadek przy pracy należy zgłosić niezwłocznie, nie ma przepisów dokładnie precyzujących ten termin. Z tego względu zgłoszenie wypadku może nastąpić nawet kilka lat po zdarzeniu. 

Jak złożyć druk EWYP?

Złożenie formularza EWYP może zostać zrealizowane na jedną z trzech wybranych metod prowadzenia korespondencji z urzędem:

 • osobista wizyta w urzędzie,
 • przesłanie formularza pocztą,
 • wykorzystanie pomocy pełnomocnika.

W zależności od wybranej metody czas odpowiedzi urzędu może się różnić.

Dokument EWYP online

Aktualny wzór dokumentu EWYP znajduje się na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Druk w formie elektronicznej umożliwia zapoznanie się z polami formularza, co pomoże usprawnić wizytę w urzędzie. Istnieje również możliwość uzupełnienia EWYP elektronicznie, wydrukowania gotowego dokumentu i przesłania go pocztą do najbliższej jednostki terenowej ZUS.

Jak wypełnić formularz ZUS EWYP?

Zawiadomienie o wypadku składa się za pośrednictwem dokumentu EWYP:

Dokument EWYP ZUS

Załączniki do EWYP ZUS

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do składanego zawiadomienia o wypadku? W zależności od okoliczności wypadku trzeba będzie przesłać do ZUS:

 • kserokopia karty informacyjnej ze szpitala albo innych dokumentów dotyczących udzielonej pierwszej pomocy medycznej,
 • kserokopia postanowienia prokuratury o wszczęciu/ zawieszeniu/ umorzeniu postępowania karnego,
 • kserokopia karty zgonu lub zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przyczynę zgonu,
 • dokumenty potwierdzające prawo do wydania karty wypadku osoby innej niż poszkodowany,
 • inne dokumenty, takie jak na przykład faktura, rachunek, notatka z policji, ksero mandatu karnego.

Zobacz więcej:

Zawiadomienie o wypadku ZUS EWYP: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/EWYP+%2B+Informacja.pdf/95251682-0c2a-4022-9fb3-64e3e46ad7a6

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 11

Brak głosów - oceń jako pierwszy!