Skip to content

Wyszukaj informacje:

Wywiad zawodowy OL-10

ZUS OL-10 druk

Co to jest formularz OL-10?

Wniosek OL-10 ZUS to wywiad zawodowy służący do przekazywania informacji o pracowniku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dokument wykorzystuje się na przykład w sytuacji, gdy pracownik nie może wykonywać dotychczasowych obowiązków zawodowych i ubiega się o przyznanie mu renty z tytułu niezdolności do pracy. Formularz umożliwia przedstawienie urzędowi charakteru pracy, by instytucja ubezpieczeniowa była w stanie przyznać świadczenie zależne od braku możliwości jej wykonywania. Warunki wynikają z pomiarów środowiska pracy i oceny ryzyka zawodowego, co potwierdzi podpis pracownika służby BHP składany w formularzu.

Kto wypełnia wywiad zawodowy OL-10 ZUS?

Dokument składany jest przez pracodawcę, który zatrudniał pracownika w czasie powstania jego niezdolności w pracy. Może być ona spowodowana zarówno wypadkiem przy pracy, jak i chorobą zawodową. W formularzu znajduje się także miejsce na podpis i pieczęć inspektora BHP, który potwierdzi określone warunki wykonywanego zawodu.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność lub takie, które nie mają już ubezpieczenia chorobowego nie muszą składać dokumentu OL-10.

Kiedy składa się OL-10 ZUS?

Przedsiębiorcy mogą zastanawiać się, kiedy składamy druk OL-10 ZUS. Dokument stanowi załącznik do wniosku o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Powinien więc zostać wystawiony dla pracownika w tym samym okresie.

Jak złożyć dokument OL-10?

Złożenie dokumentu OL-10 realizuje się na jeden z czterech sposobów:

 • dostarczenie dokumentu osobiście do placówki ZUS,
 • skorzystanie z pomocy pełnomocnika,
 • przesłanie druku pocztą tradycyjną,
 • załącznik do wniosku ERN przez PUE.

W zależności od wybranej metody komunikacji czas odpowiedzi urzędu może się różnić. ZUS nie przewiduje możliwości wygenerowania formularza przez PUE. Składając wniosek o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy drogą elektroniczną, druk OL-10 może być jego załącznikiem. Wymaga to zeskanowania dokumentu wystawionego przez pracodawcę w formie papierowej.

Druk OL-10 elektronicznie

Aktualny wzór formularza OL-10 jest dostępny na oficjalnej stronie ZUS w formie pliku PDF. Wystarczy przejść do odpowiedniej sekcji, uzupełnić pola w przeglądarce i wydrukować dokument. Konieczne będzie jednak uzyskanie podpisu pracodawcy i inspektora BHP.

ZUS OL-10 jak wypełnić druk?

Wywiad zawodowy składa się z wykorzystaniem dokumentu OL-10:

Dokument OL-10

I sekcja druku OL10

Pierwsza część dokumentu to miejsce na określenie danych pracownika. Zalicza się do nich numer PESEL, dokument tożsamości, data urodzenia, imię i nazwisko.

II blok formularza

W tej sekcji druku należy określić wykształcenie pracownika wraz z wyuczonym zawodem. Dostępne pola służą do określenia wykształcenia:

 • podstawowego (oddzielnie gimnazjum),
 • zasadniczego zawodowego,
 • średniego technicznego,
 • średniego zawodowego,
 • ogólnokształcącego,
 • wyższego (oddzielnie licencjat i studia podyplomowe).

III część dokumentu ZUS OL-10

W trzeciej sekcji druku OL-10 przedsiębiorca opisuje ostatnio wykonywaną przez pracownika pracę. Pola mają charakter opisowy. Należy wprowadzić rodzaj pracy, od kiedy jest wykonywana oraz czy jest zgodna z kwalifikacjami pracownika.  

IV sekcja wywiadu zawodowego

Czwarta część dokumentu służy do określenia ogólnej charakterystyki pracy na ostatnio zajmowanym stanowisku. Należy zdefiniować takie parametry jak:

 • Praca z przewagą wysiłku:
  • umysłowego,
  • fizycznego,
 • Praca:
  • w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • w niepełnym wymiarze czasu pracy,
  • siedząca,
  • przeważnie siedząca,
  • bardzo ciężka,
  • ciężka,
  • średnio-ciężka,
  • lekka
 • Praca wymagająca:
  • sprawności obu rąk,
  • dłuższego stania,
  • chodzenia,
  • wymuszonej pozycji,
  • schylania się,
  • podnoszenia ciężarów,
  • przebywania na wysokości,
  • rytmu zmianowego,
  • rytmu wymuszonego,
  • wyjazdów w teren,
 • Praca:
  • samodzielna,
  • w narażeniu na obciążenia psychiczne,
  • wymagająca szczególnej koncentracji,
 • Praca wymagająca
  • dobrej ostrości wzroku,
  • dobrego słuchu,
  • wysiłku głosowego.

V blok druku ZUS OL-10

W tej sekcji pracodawca określa warunki pracy, takie jak praca wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczenia czy też szkodliwe czynniki środowiskowe. Zalicza się do nich mikroklimat zimny, gorący, zmienny, wilgoć, pyły, pary i gazy, hałas, wibracje i środki drażniące skórę lub inne. Należy podać także datę badania wstępnego i ostatniego badania okresowego. Poniżej przewidziano miejsce na dodatkowe informacje związane z charakterem pracy.

Zobacz więcej:

Wywiad zawodowy ZUS OL-10 PDF do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/2636_17+OL-10_do+zapisu.pdf/e61b3564-dfca-4e53-936b-5d99e8dc3cf5?t=1636125573859

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 10

Brak głosów - oceń jako pierwszy!