Skip to content

Wniosek ZUS ZZD

ZZD ZUS wzór

Co to jest wniosek ZZD ZUS?

Formularz ZZD to wniosek o zmianę danych osoby pobierającej świadczenia krótkoterminowe. Dokument składa się w sytuacji, gdy zmieniły się dane osobiste lub adresowe świadczeniobiorcy pobierającego z ZUS: 

 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek opiekuńczy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • zasiłek wyrównawczy,
 • zasiłek macierzyński,
 • zasiłek pogrzebowy.

Za pomocą formularza ZZD można zgłosić do ZUS zmianę adresu zamieszkania lub korespondencji, imienia lub nazwiska świadczeniobiorcy albo numeru rachunku bankowego. Jeżeli do tej pory świadczenia były przekazywane za pośrednictwem poczty, złożenie dokumentu ZZD z aktualnym numerem rachunku pozwoli przekazać urzędowi należne środki przelewem bankowym.

Kto składa wniosek ZZD?

Druk ZZD ZUS składają osoby, którym przyznano świadczenia krótkoterminowe, ale zmieniły się ich dane osobiste lub adresowe. Wszyscy świadczeniobiorcy są zobowiązani do przekazywania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych aktualnych informacji na temat swoich danych. Dzięki temu urząd może wypłacać środki bez żadnych nieprawidłowości.

Kiedy się składa ZZD ZUS?

Dokument ZZD należy złożyć bezzwłocznie po zmianie danych osobistych i adresowych. Jeżeli świadczeniobiorca otworzył nowy rachunek bankowy, należy go zaktualizować w urzędzie, by środki nie zostały wypłacone na nieaktualne konto. Istnieje także możliwość przekazywania środków na konto w banku prowadzone za granicą. W obu tych przypadkach wykorzystuje się formularz ZUS ZZD.

Formularz ZUS ZZD do wypełnienia

Gdzie znaleźć aktualny wzór formularza ZZD? Każdy świadczeniobiorca może pobrać i uzupełnić dokument w dowolnie wybranej placówce ZUS. Złożenie wniosku ZZD w wersji papierowej to klasyczna forma rozwiązywania spraw z ZUS. Istnieją jednak o wiele szybsze i wygodniejsze metody prowadzenia korespondencji z urzędem.

Jeżeli świadczeniobiorca nie może osobiście odwiedzić jednostki terenowej ZUS, może pobrać i uzupełnić dokument ZZD z Internetu. Formularz można uzupełnić w formie elektronicznej, a następnie wydrukować i podpisać. Następnie może już zostać przesłany pocztą do wybranej placówki. 

Formularz ZZD może zostać przesłany również z wykorzystaniem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Czy można złożyć ZZD przez PUE?

Osoby posiadające profil PUE mogą złożyć wniosek ZZD w postaci elektronicznej. Wystarczy zalogować się od usługi, uzupełnić formularz i przesłać go do urzędu bez wychodzenia z domu. Oryginalność składanego wniosku zapewniają elektroniczne metody poświadczania tożsamości, takie jak certyfikowany podpis osobisty. Złożenie dokumentu przez PUE gwarantuje najszybszą możliwą odpowiedź instytucji ubezpieczeniowej. 

Jak wypełnić ZZD ZUS?

Wniosek o zmianę danych osoby pobierającej świadczenia krótkoterminowe składa się z wykorzystaniem druku ZZD:

Druk ZUS ZZD

I sekcja druku ZZD

W pierwszej części formularza ZZD wnioskodawca wprowadza swoje dane. Należy podać numer PESEL, rodzaj serię i numer dokumentu tożsamości, imię i nazwisko, a także adres zamieszkania. 

II część formularza ZUS ZZD

Drugi blok druku ZZD to miejsce na określenie zakresu wniosku. Wnioskodawca ma do wyboru:

 • zmianę adresu zamieszkania,
 • zgłoszenie lub zmianę adresu do korespondencji,
 • zmianę imienia lub nazwiska,
 • zgłoszenie lub zmianę numeru rachunku bankowego.

III blok dokumentu ZZD ZUS

Ostatnia część ZZD ZUS to sekcja, w której wnioskodawca wprowadza najnowsze dane. Należy wypełnić tylko te pola, których dotyczy zakres wniosku określony w części drugiej.

 • Zmieniając adres zamieszkania, należy określić nową ulicę, numer domu i lokalu, kod pocztowy oraz miejscowość,
 • Zmieniając lub zgłaszając adres do korespondencji, należy wprowadzić najnowsze dane umożliwiające nawiązanie kontaktu.
 • Zmieniając imię i nazwisko, należy wprowadzić zarówno dotychczasowe dane jak i najnowsze, które zostały już zaakceptowane przez urząd.
 • Zgłoszenie lub zmiana rachunku bankowego to sekcja, w której wnioskodawca określa nowy numer przypisany do ich konta w banku. Należy określić, czy wniosek dotyczy zmiany danych, czy prośby o przekazywanie środków na konto po raz pierwszy. Pieniądze mogą być wypłacane także na konto zagraniczne, również w USA.

Czytaj więcej:

Wniosek o zmianę danych osoby pobierającej świadczenia krótkoterminowe ZZD: https://www.zus.pl/documents/10182/18428/ZZD_interaktywna_wypelnij_i_wydrukuj.pdf/3cfb1309-0faf-83c0-5cb6-45ea5dffbb56?t=1659090682714

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 17

Brak głosów - oceń jako pierwszy!