Skip to content

Wniosek ZUS ZPW

ZUS ZPW formularz

Co to jest formularz ZPW ZUS?

Dokument ZPW to wniosek o wydanie zaświadczenia w spawie zasiłku. Zastępuje on wykorzystywane wcześniej druki ERPZ, EWNUU, EWZU oraz EWZUU. Formularz należy złożyć, gdy wnioskodawca chce otrzymać zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

 • o prawie do zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego,
 • o kwotach wypłaconych przez ZUS świadczeń,
 • o otrzymaniu przez ZUS wniosku o świadczenia za okres po ustaniu ubezpieczenia,
 • o świadczeniach wypłaconych za okres po ustaniu ubezpieczenia,
 • o okresach, za które wypłacono zasiłek macierzyński,
 • o niepobieraniu zasiłku macierzyńskiego,
 • w innych sprawach.

Zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres pobierania świadczeń wydawane jest najczęściej jako odpowiedź na wniosek ZPW.

Kto wypełnia druk ZPW?

Formularz uzupełniają klienci ZUS, którzy potrzebują uzyskać zaświadczenie w sprawie zasiłku. Jeżeli nie mogą rozwiązać sprawy osobiście, do prowadzenia korespondencji z ZUS można wyznaczyć pełnomocnika.

Kiedy składa się formularz ZUS ZPW?

Wniosek ZPW należy złożyć w sytuacji, gdy urząd lub inny podmiot wymaga od osoby ubezpieczonej w ZUS zaświadczenia potwierdzającego fakt pobierania świadczeń we wskazanym okresie. Może to mieć wpływ na przyznanie zasiłków z instytucji niezależnych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na przykład Urzędu Pracy.

Wniosek ZPW do Urzędu Pracy

Zaświadczenia wydawane przez ZUS mogą być niezbędne w celu uzyskania niektórych zasiłków, na przykład zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli jakikolwiek organ wymaga potwierdzenia okresów pobierania świadczeń z ZUS, złożenie wniosku ZPW pozwoli uzyskać wymagane świadectwo. 

Druk ZPW do wypełnienia

Wzór dokumentu dostępny jest w każdej placówce ZUS. Zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń wydawane jest na miejscu. Petenci mogą dokonać tego w sali obsługi klienta. Pracownicy w okienku są w stanie na podstawie złożonego wniosku wygenerować z systemu odpowiednie zaświadczenie.

Formularz ZUS ZPW elektronicznie

Dokument ZPW został udostępniony na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Formularz w pliku PDF może zostać wypełniony w przeglądarce lub z wykorzystaniem innego programu do edycji dokumentów. Po podaniu odpowiednich danych dokument może zostać wydrukowany. Na koniec pozostaje opatrzyć go podpisem wnioskodawcy i przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do ZUS.

Wniosek ZPW PUE ZUS

Druk ZPW może zostać złożony przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Jak przesłać wniosek ZPW elektronicznie? Wystarczy zalogować się na swój profil PUE, uzupełnić dokument o odpowiednie dane i podpisać go z wykorzystaniem elektronicznych metod poświadczania tożsamości. Przykładem takiej metody jest na przykład podpisanie dokumentu Profilem Zaufanym ePUAP.

Jak złożyć wniosek ZPW?

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku składa się z wykorzystaniem druku ZPW:

Wzór ZPW ZUS

Jak wypełnić Wniosek ZPW? Instrukcja krok po kroku pozwoli skutecznie uzupełnić dokument i uzyskać potrzebne zaświadczenia. Sprawdź wzór wypełnienia ZPW ZUS.

I część druku ZPW

W pierwszej sekcji dokumentu należy wpisać dane osobiste i adresowe wnioskodawcy. Zalicza się do nich numer PESEL, imię, nazwisko oraz dokument tożsamości. Jako adres należy określić ulicę, numer domu, kod pocztowy oraz miejscowość. Gdy wnioskodawca mieszka poza granicami Polski, powinien określić także nazwę państwa. 

II blok formularza ZUS ZPW

Druga część dokumentu służy do określenia zakresu wniosku. Za pomocą formularza może ubiegać się o wydanie zaświadczenia o:

 1. prawie do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego,
 2. kwotach wypłaconych świadczeń za okresy miesięczne / roczne,
 3. przedłożeniu wniosku o świadczenia za okres po ustaniu ubezpieczenia,
 4. wypłaconych świadczeniach za okres po ustaniu zabezpieczenia,
 5. okresach prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego ze względu na dzielenie się przez rodziców uprawnieniami do zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego,
 6. niepobieraniu zasiłku macierzyńskiego ZUS,
 7. innych sprawach.

W każdej sytuacji należy określić okresy, których ma dotyczyć zaświadczenie oraz liczbę potrzebnych egzemplarzy.

III sekcja dokumentu

W tej części druku wnioskodawca określa, w jakim celu potrzebne jest mu wybrane zaświadczenie ZUS. Przykładową sytuacją może być na przykład wymóg złożenia dokumentu w Urzędzie Pracy. 

Zobacz więcej:

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/ZPW_edytowalny.pdf/aead0900-6d69-4be2-833c-007081166c3d?t=1653484386641

 

Oceń

Średnia ocena 4.7 / 5. Liczba głosów: 13

Brak głosów - oceń jako pierwszy!