Skip to content

Wyszukaj informacje:

Wniosek ZUS ZPA

Formularz ZUS ZPA

ZUS ZPA co to za dokument?

Co to jest druk ZUS ZPA? Formularz ZPA to zgłoszenie lub zmiana danych płatnika składek ZUS, w tym przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Dokument wykorzystuje się przy zgłaszaniu płatnika składek (który jest osobą prawną) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po raz pierwszy. Druk ZPA umożliwia także korektę danych płatnika. Wyjątek stanowią jednak dane identyfikacyjne, których zmiany dokonuje się na innym formularzu (ZUS ZIPA). Najczęściej dokument ZUS ZPA wykorzystuje się do:

  • zmiany danych organizacyjnych,
  • zmiany danych adresowych lub ewidencyjnych,
  • korekty numeru rachunku bankowego.

Do wypełnienia druku nie są zobowiązane osoby, które chcą prowadzić stowarzyszenie, fundację albo spółkę prawa handlowego. Wystarczy jedynie wniosek do KRS.

Kto wypełnia zgłoszenie ZPA?

Formularz ZPA wypełnia płatnik składek, który chce zgłosić lub skorygować dane płatnika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Może to zrobić w swoim własnym imieniu lub jako reprezentant jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Dokumenty do ZUS można składać osobiście lub z pomocą wyznaczonego pełnomocnika.

Kiedy składa się zgłoszenie ZPA ZUS?

Składając ZPA w celu zgłoszenia płatnika składek, powinno tego dokonać w ciągu 7 dni od zarejestrowania spółki w KRS, zatrudnienia pierwszego pracownika lub daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Niedotrzymanie terminów określonych przez ZUS może wiązać się z koniecznością opłacenia kary w wysokości nawet 5 000 zł.

Dokument ZPA może zostać złożony również jako korekta danych ewidencyjnych. W takiej sytuacji obowiązuje termin 7 dni od pojawienia się zmian.

Formularz ZPA ZUS do wypełnienia

Druk ZPA znajduje się w każdej jednostce terenowej ZUS. Przedsiębiorcy mogą osobiście udać się do placówki, pobrać druk, uzupełnić jego pola i złożyć dokument. Istnieją jednak o wiele szybsze i wygodniejsze metody prowadzenia korespondencji z ZUS. Jedną z nich jest możliwość uzupełnienia ZUS ZPA elektronicznie, wykorzystując w tym celu interaktywny formularz PDF. W przypadku formularza, jakim jest ZUS ZPA druk aktywny dostępny jest na oficjalnej stronie urzędu. Przygotowany dokument może zostać przesłany do ZUS za pośrednictwem usług poczty.

Czy można złożyć ZUS ZPA przez PUE?

Postępująca informatyzacja urzędów w Polsce sprawiła, że złożenie ZUS ZPA online nie stanowi dla przedsiębiorców żadnego problemu. Platforma Usług Elektronicznych ZUS pozwala na generowanie i przesyłanie dokumentów do urzędu bez wychodzenia z domu. Wystarczy zalogować się do aktywnego profilu PUE, uzupełnić dokument i przesłać go do systemu informatycznego ZUS. Poprawność wprowadzonych danych i tożsamość wnioskodawcy zapewniają wbudowane systemy elektronicznego poświadczania tożsamości.

Jak wypełnić ZPA ZUS?

Zgłoszenie / zmianę danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej realizuje się za pośrednictwem druku ZUS ZPA:

Wzór ZUS ZPA

Jak wypełnić dokument ZPA? Chcąc poprawnie złożyć w ZUS ZPA przykład wypełnienia udostępniony online może okazać się najbardziej pomocnym rozwiązaniem.

I sekcja druku ZUS ZPA

W pierwszej części dokumentu płatnik składek ZUS określa jakiej sprawy będzie dotyczył składany formularz. Może to być zgłoszenie płatnika lub zmiany / korekty danych ewidencyjnych.

II blok dokumentu ZUS ZPA

W drugiej części druku ZPA płatnik składek wprowadza swoje dane identyfikacyjne. Należą do nich numer NIP, REGON oraz nazwa skrócona.

III sekcja formularza ZPA

W sekcji trzeciej dokumentu ZPA należy przedstawić dane ewidencyjne płatnika składek. Powinien określić nazwę firmy, a także nazwę organu założycielskiego i organu rejestrowego, w którym zgłoszono działalność.

IV część druku ZPA

Sekcja czwarta stanowi miejsce na wprowadzenie numeru rachunku bankowego płatnika składek.

V sekcja dokumentu ZUS ZPA

W sekcji piątek druku ZPA wprowadza się adres siedziby płatnika składek. Jeżeli znajduje się poza granicami kraju, należy wpisać symbol państwa i zagraniczny kod pocztowy.

VI blok druku ZPA ZUS

Jeżeli adres do korespondecji z płatnikiem jest inny niż adres prowadzenia działalności, należy wpisać go w sekcji szóstej dokumentu ZPA ZUS.

VII sekcja formularza ZPA

Płatnik korzystający z usług biura rachunkowego powinien wprowadzić dane umożliwiające jego identyfikację. 

VIII część dokumentu ZUS ZPA

Ósma sekcja ZPA to miejsce na wprowadzenie oświadczenia płatnika składek, że wprowadzone dane są poprawne. Celowe wprowadzanie urzędu w błąd wiąże się z odpowiedzialnością karną.

IX blok druku ZPA

Ostatnia część formularza ZPA to miejsce na ewentualne adnotacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej:

Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Druk ZPA ZUS do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/18428/zpa++wyp.pdf/e2fda787-3723-4e0c-825e-7a0cd02eb8a1?t=1430236289074

Oceń

Średnia ocena 4.9 / 5. Liczba głosów: 13

Brak głosów - oceń jako pierwszy!