Skip to content

Wniosek ZUS ZIPA

ZUS ZIPA wzór

Co to jest ZUS ZIPA?

Formularz ZUS ZIPA to dokument wykorzystywany do zgłoszenia zmiany lub korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek ZUS. Za pomocą druku ZIPA nie można zmienić danych ewidencyjnych. W tym celu wykorzystuje się formularz ZUS ZFA lub ZZD (w zależności od formy prawnej płatnika). Zgłoszenie zmiany danych pozwala skutecznie rozliczyć się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.  

Kto wypełnia formularz ZIPA ZUS?

Dokument ZIPA składają wyłącznie płatnicy składek będący osobą fizyczną, prawną albo organizacją bez osobowości prawnej. W imieniu płatnika dokument może złożyć również jego pełnomocnik. 

Kiedy składa się oświadczenie ZIPA?

Do obowiązków płatnika składek należy informowanie urzędu o zmianie danych identyfikacyjnych w najszybszym możliwym terminie. Na aktualizację wyznaczono termin 7 dni od nastąpienia zmian (lub dostrzeżenia błędów przez ZUS albo płatnika). W tej drugiej sytuacji mowa już o korekcji danych.

Formularz ZIPA ZUS do wypełnienia

Gdzie można pobrać aktualny formularz ZIPA? Wzór dokumentu udostępniono w każdej, dowolnie wybranej placówce ZUS. Interesanci mogą osobiście udać się do najbliższego oddziału i złożyć druk ZIPA w okienku. Istnieją jednak o wiele wygodniejsze i szybsze metody prowadzenia korespondencji z urzędem. 

ZUS ZIPA elektronicznie

Przedsiębiorcy mają możliwość wypełnienia i wysłania ZIPA elektronicznie. W tym celu powinni skorzystać z jednej z dwóch dostępnych dla nich usług:

  • program Płatnik – przesłanie druku ZIPA w formie elektronicznej przez program Płatnik możliwe jest wyłącznie po opatrzeniu dokumentu elektronicznym podpisem weryfikowanym przez certyfikat,
  • aplikacja ePłatnik – dostępna przez portal PUE usługa pozwala na wygenerowanie i przesłanie dokumentu ZIPA elektronicznie. Podobnie jak w przypadku programu Płatnik, formularz musi zostać podpisany z wykorzystaniem elektronicznych metod poświadczania tożsamości.

Alternatywną metodą jest skorzystanie z aktywnego druku ZIPA w formacie PDF. ZUS udostępnia formularz w postaci umożliwiającej jego wstępne uzupełnienie na komputerze i późniejsze wydrukowanie. Wymaga to jednak złożenie osobistego podpisu przedsiębiorcy. Następnie dokument może zostać przesłany pocztą.

Jak wypełnić ZIPA ZUS?

Zgłoszenia zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek ZUS dokonuje się z wykorzystaniem formularza ZIPA:

Dokument ZIPA ZUS

I sekcja ZUS ZIPA

W pierwszej części dokumentu ZUS ZIPA należy wprowadzić dane organizacyjne. Płatnik składek uzupełnia jedynie pole 01, określające przyczynę składania wniosku (zmiana lub korekta danych). Pozostałe pola uzupełnia ZUS.

II część formularza ZIPA

W tej sekcji ZIPA należy określić poprzednie dane identyfikacyjne płatnika. Powinno się więc przedstawić informacje przechowywane przez ZUS przed zmianą danych lub wykryciem błędu. Pola 01 oraz 02 uzupełniają osoby prawne i pozostałe jednostki organizacyjne. Osoby fizyczne uzupełniają pola od 03 do 07.

III blok druku ZUS ZIPA

Trzecia część formularza ZIPA to miejsce, w którym płatnik składek określa swoje aktualne dane identyfikacyjne. W przypadku korekty powinny zmienić się jedynie te pola, w których wykryto błąd. Nadal należy jednak uzupełnić wszystkie pola dotyczące płatnika, również te, gdzie wartości nie są błędne.

Od momentu złożenia formularza, nowe dane powinny pojawiać się już we wszystkich innych dokumentach składanych przez płatnika do ZUS.

IV sekcja dokumentu ZIPA

W tym bloku należy podać datę uzupełnienia dokumentu, a także dołączyć podpis płatnika i jego pieczątkę. Złożenie podpisu jest jednoznaczne z udzieleniem urzędowi informacji o świadomości ponoszenia konsekwencji prawnych wynikających z podawania nieprawdziwych danych.

V część ZIPA ZUS

Ostatnia sekcja dokumentu stanowi miejsce na adnotacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Płatnik nie uzupełnia tej sekcji.

Zobacz więcej:

Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek ZIPA ZUS do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/18428/zipa+wydr.pdf/8dd6e09c-629f-4193-b2a2-8e60ad5ebf77?t=1547134394259

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 13

Brak głosów - oceń jako pierwszy!