Skip to content

Wniosek ZUS SW-R

Wniosek ZUS SW-R

ZUS SW-R co to jest?

Wniosek ZUS SW-R to wniosek o 500+ dla matki albo ojca dziecka (dla rodziców). Świadczenie wychowawcze rodzina 500 plus można otrzymać tylko i wyłącznie po złożeniu odpowiedniego druku do ZUS. W tym celu można skorzystać ze wzoru formularza ZUS SW-R i uzupełnić dokument za pomocą kreatora na Platformie Usług Elektronicznych. Istnieje także możliwość uzupełnienia dokumentu w formie elektronicznej wykorzystując interaktywny plik PDF lub przez portal Emp@tia. Wnioski SW-R ZUS złożone w formie papierowej od 1 stycznia 2022 nie będą rozpatrywane. 

Kiedy należy przesłać wniosek ZUS SW-R?

Druk SW-R powinien być przesłany przez rodziców w momencie spełnienia warunków upoważniających do otrzymywania świadczenia 500 plus. Zasiłek może być wypłacany na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia. Dzień przyjścia na świat dziecka jest pierwszym dniem, w którym istnieje możliwość złożenia wniosku o świadczenie 500+ (nawet jeżeli nie posiada jeszcze numeru PESEL).

500 plus wypłacane jest po raz pierwszy w zależności od tego, w jakim momencie matka lub ojciec dziecka złoży wniosek do urzędu. Składając dokument w terminie od 1 do 31 sierpnia, świadczenie zostanie wypłacone po raz pierwszy do 31 dnia października, wraz z wyrównaniem za sierpień. Z tego względu rodzice powinni pamiętać, by nie zwlekać z przesłaniem druku SW-R ZUS.

Jak złożyć wniosek SW-R ZUS?

Aby przesłać do ZUS druk SW-R należy sporządzić go w formie elektronicznej. Istnieją trzy kanały komunikacji z urzędem, których wykorzystanie umożliwi wypłatę świadczenia:

 • złożenie wniosku SW-R przez PUE,
 • przesłanie wniosku przez portal Emp@tia,
 • przesłanie druku ZUS SW-R z wykorzystaniem bankowości elektronicznej.

Jak wypełnić SW-R ZUS?

Najłatwiejszym i najszybszym sposobem na wypełnienie druku SW-R jest skorzystanie z darmowego kreatora na Platformie Usług Elektronicznych. Wpisując krok po kroku odpowiednie dane, system wygeneruje dokument, który będzie można przesłać drogą elektroniczną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Konieczne do uzupełnienia dane będą takie same we wszystkich platformach, bez względu na wybraną metodę komunikacji z urzędem. Sprawdź wzór SW-R ZUS i uzupełnij swój dokument w kilku prostych krokach. 

Uzupełnianie druku SW-R ZUS przez PUE

Zapoznaj się z listą kroków koniecznych do zrealizowania, aby uzupełnić i przesłać SW-R za pomocą Platformy Usług Elektronicznych.

 1. Wybranie okresu świadczeniowego, na który składa się wniosek o 500 plus i obowiązkowe zaznaczenie pola oświadczenia, że osoba składająca wniosek jest matką lub ojcem dzieci, na które ubiega się o finansowe wsparcie.
 2. Podanie danych osobistych i adresowych rodzica.
 3. Wybranie rachunku bankowego posiadanego w Polsce lub za granicą, na który pragnie się otrzymywać świadczenie 500 plus.
 4. Wybranie dziecka lub dzieci, na które pragnie się otrzymywać świadczenie 500 plus w wybranym okresie świadczeniowym. Istnieje możliwość wybrania dziecka z listy (jeżeli zostało zgłoszone wcześniej do ubezpieczenia zdrowotnego), lub dodania nowych danych identyfikacyjnych niezgłoszonego wcześniej dziecka.
 5. Udzielenie informacji na temat pracy lub pobierania świadczeń poza granicami Polski (na terenie Wielkiej Brytanii lub krajów UE/EFTA).
 6. Udzielenie informacji na temat pracy lub pobierania świadczeń przez drugiego rodzica poza granicami Polski (na terenie Wielkiej Brytanii lub krajów UE/EFTA) .
 7. (opcjonalne, jeżeli zaznaczono TAK w pytaniu 5 lub 6) Podanie informacji na temat statusu zawodowego w Polsce zarówno osoby składającej wniosek, jak i drugiego rodzica.
 8. (opcjonalne, jeżeli zaznaczono TAK w pytaniu 5 lub 6) Udzielenie informacji na temat pobierania innych świadczeń rodzinnych w krajach UE/EFTA lub Wielkiej Brytanii przez osobę składającą wniosek i drugiego rodzica. Należy podać również informację dotyczącą miejsca zamieszkania dzieci wymienionych wcześniej we wniosku.
 9. Zaznaczenie oświadczeń dotyczących poprawności wprowadzanych danych i spełniania warunków koniecznych do otrzymania świadczenia 500 plus. Wciśnięcie przycisku “Zapisz i przejdź dalej” wygeneruje wniosek SW-R.

Na tym etapie istnieje możliwość przesłania dodatkowych załączników (jeżeli wymaga tego sytuacja). Dokument może być teraz podpisany (profilem na PUE, podpisem ePUAP, podpisem osobistym lub kwalifikowanym elektronicznym) i przesłany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Istnieje także możliwość podglądu dokumentu SW-R i jego wydrukowanie.

Czytaj więcej:

Wniosek SW-R PUE: https://www.zus.pl/portal/pomoc/index.html?kub0024.html

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 4

Brak głosów - oceń jako pierwszy!