Skip to content

Wyszukaj informacje:

Wniosek ZUS PR-4

ZUS PR-4 Wniosek

Co to jest ZUS PR-4?

Formularz PR-4 to wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS w zakresie schorzeń. Dokument uzupełniany jest w sytuacji, gdy osoba cierpiąca na choroby podlegające rehabilitacji chce otrzymać skierowanie na leczenie w jednym z wyznaczonych ośrodków ZUS. Rehabilitacja przysługuje w sytuacji, gdy chory zagrożony jest całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, ale rokuje odzyskanie sprawności.

Kto wypełnia druk PR-4 ZUS?

Wniosek o rehabilitację leczniczą ZUS uzupełniany jest przez lekarza w czasie wizyty. Powinny się na nim znaleźć jednak dane pacjenta, które wprowadza samodzielnie. Wniosek PR-4 uzupełnia więc zarówno lekarz, jak i jego pacjent. Pacjenci uzupełniający formularz we własnym zakresie mogą tylko wydrukować i dostarczyć do lekarza, by ułatwić uzupełnianie elektronicznego formularza.

Gdzie złożyć wniosek PR-4?

Formularz PR-4 powinien zostać dostarczony do ZUS w ciągu 30 dni od jego wystawienia przez lekarza. Podpisanie i przesłanie dokumentu jest możliwe przez PUE wyłącznie, gdy podpis elektroniczny składa lekarz. Ostateczną decyzję o przyznaniu rehabilitacji leczniczej wyda placówka odpowiednia ze względu na miejsce zamieszkania chorego.

Kiedy składa się wniosek ZUS PR-4?

Wniosek ZUS PR-4 należy złożyć, gdy osoba posiadająca określone we wniosku schorzenia rokuje odzyskanie sprawności dzięki rehabilitacji leczniczej. Konsultując się z lekarzem, można uzyskać skierowanie na taką rehabilitację w jednym z wybranych ośrodków ZUS. To, do którego ośrodka trafi chory, zależy od rodzaju jego schorzenia.

Formularz PR-4 ZUS przez PUE

Jak złożyć dokument PR-4 i uzyskać skierowanie na rehabilitację leczniczą? Chory ma możliwość zalogowania się do swojego konta PUE, skąd powinien przejść do zakładki umożliwiającej wygenerowanie dokumentu ZUS PR-4. Po uzupełnieniu swojej części danych formularz może zostać jedynie wydrukowany i przedstawiony lekarzowi. Gotowy formularz może podpisać tylko lekarz posługujący się podpisem elektronicznym. Nie ma możliwości złożenia druku PR-4 inną metodą niż przez konto PUE lekarza. Alternatywną metodą jest wydrukowanie dokumentu PR-4 z pliku PDF udostępnionego przez ZUS.

W przypadku gdy wniosek PR-4 zostanie sporządzony przez lekarza w czasie wystawiania zwolnienia elektronicznego e-ZLA, chory nie musi uzupełniać swojej części danych. Formularz zostanie przesłany do ZUS elektronicznie. 

Jak wypełnić PR-4 ZUS?

Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS w zakresie schorzeń składa się z wykorzystaniem formularza PR-4:

Wniosek ZUS PR-4

I sekcja druku PR-4

Pierwsza część dokumentu PR-4 służy do określenia, jakie schorzenie jest przyczyną składania wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą. W zależności od wskazanej choroby lekarz wystawi skierowanie do odpowiedniej placówki. Schorzenia podlegające rehabilitacji dotyczą:

  • narządu ruchu,
  • układu krążenia,
  • układu oddechowego,
  • chorób psychosomatycznych,
  • chorób onkologicznych,
  • innych chorób prowadzonych przez ZUS.

II część formularza PR-4 ZUS

W tej sekcji PR-4 należy określić dane pacjenta. Może je wprowadzić zarówno chory, jak i lekarz. Zaleca się wydrukowanie formularza PR-4 i uzupełnienie danych przed wizytą u lekarza, by przyśpieszyć proces składania wniosku przez PUE. 

III blok dokumentu ZUS PR-4

W tej części lekarz wprowadza rozpoznanie choroby wraz z numerami statystycznymi. Następnie wymienia ewentualne choroby współistniejące. Oświadcza również, że chory rokuje odzyskanie sprawności po zakończeniu procesu rehabilitacji w ośrodku ZUS.

IV sekcja dokumentu PR-4 ZUS

Ostatnia część formularza PR-4 służy do wprowadzania danych placówki, do której lekarz sugeruje skierować pacjenta. 

Zobacz więcej:

Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS w zakresie schorzeń: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/507_18+PR-4_do+zapisu_26.02.2018.pdf/800e043f-2103-45a4-860e-6a0bcbe585f9?t=1619433704548

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 13

Brak głosów - oceń jako pierwszy!