Skip to content

Wniosek REU ZUS

Druk ZUS REU

Co to jest dokument REU?

Druk ZUS REU to wniosek o uchylenie czynności egzekucyjnych. Dokument składa się w sytuacji, gdy wnioskodawca ubiega się o uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych w toczących się wobec niego postępowaniach. Złożenie wniosku skutkuje rozpatrzeniem sprawy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i wydaniem postanowienia o uchyleniu lub odmowie uchylenia czynności egzekucyjnych.

Kto wypełnia druk REU ZUS?

Formularz REU, czyli wniosek o uchylenie czynności egzekucyjnych dotyczy:

 • płatników składek,
 • osób zobowiązanych do opłacenia należności z tytułu składek jako spadkobierca,
 • małżonków odpowiadającego z majątku wspólnego,
 • ubezpieczonych ponoszących odpowiedzialność za zadłużenie z tytułu składek,
 • osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, w tym również z funduszu alimentacyjnego.

Kiedy składa się wniosek REU?

Złożenie wniosku może nastąpić w dowolnym momencie. Postępowanie musi jednak wykazać zasadność prośby o uchylenie. Na rozstrzygnięcie sprawy może mieć wpływ wysokość zadłużenia, współpraca związana ze spłatą należności i ogólna sytuacja finansowa. Zgodnie z przepisami, po otrzymaniu wniosku REU przez ZUS odpowiedź musi zostać udzielona w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy. 

Jak złożyć druk REU?

Wniosek REU ZUS może zostać złożony na jedną z trzech metod:

 • przesłanie druku pocztą do wybranej placówki ZUS,
 • złożenie formularza osobiście lub z pomocą pełnomocnika w czasie spotkania z doradcą do spraw ulg i umorzeń w każdej jednostce terenowej ZUS,
 • złożenie ustnie podczas rozmowy z pracownikiem ZUS, który przygotuje protokół.

Dokument REU elektronicznie

Wniosek o uchylenie czynności egzekucyjnych jest dostępny w formie elektronicznej na oficjalnej stronie ZUS. Zainteresowane podmioty mogą zapoznać się z polami formularza lub wydrukować go do uzupełnienia bez wychodzenia z domu. Tak przygotowany druk można przesłać pocztą do najbliższego oddziału ZUS.

Jak wypełnić druk ZUS REU?

Wniosek o uchylenie czynności egzekucyjnych składa się za pośrednictwem druku REU ZUS:

Formularz REU ZUS

Załączniki do REU ZUS

Wymaganymi załącznikami do dokumentu REU są wszystkie dokumenty przedstawiające koordynację finansową dłużnika. W zależności od formy opodatkowania będzie to:

 • oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej ROP,
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości ROF,
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej prowadzącej pełną księgowość ROK,
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby niebędącej przedsiębiorcą RON.

Zobacz więcej:

Wniosek o uchylenie czynności egzekucyjnych ZUS REU do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/919_18+REU_do+zapisu.pdf/8a44e8f2-5b60-4d79-b144-3449204a9b4b

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 21

Brak głosów - oceń jako pierwszy!