Skip to content

Wniosek o rentę socjalną

Wniosek o rentę socjalną ZUS

Co to jest wniosek o rentę socjalną?

Renta socjalna jest świadczeniem ZUS wypłacanym osobom niezdolnym do pracy. Aby otrzymać świadczenie, trzeba jednak spełnić określone przez urząd warunki. Wniosek o rentę socjalną składają osoby pełnoletnie, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy ze względu na naruszenie organizmu powstałe:

 • przed ukończeniem 18 roku życia,
 • przed ukończeniem 26 roku życia, w przypadku gdy kontynuowały naukę w szkole lub na uczelni,
 • w trakcie studiów doktoranckich albo aspirantury naukowej.

Kiedy składa się wniosek o rentę socjalną ZUS?

Wniosek o rentę socjalną powinien zostać złożony nie wcześniej niż miesiąc przed osiągnięciem pełnoletniości. Konieczne będzie także zgromadzenie pozostałych dokumentów upoważniających do wypłaty świadczenia, na przykład zaświadczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy (na druku OL-9). Jeżeli wniosek zostanie złożony później, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca zgłoszenia. 

Wniosek o rentę socjalną do wypełnienia

Aktualny wzór wniosku o rentę socjalną może zostać pobrany w każdej placówce ZUS. Zainteresowany podmiot może udać się do urzędu osobiście, albo wyznaczyć w tym celu pełnomocnika. Wystarczy pobrać druk w okienku, uzupełnić pola formularza i złożyć gotowy druk. 

Wniosek o rentę socjalną elektronicznie

Wzór formularza został udostępniony przez ZUS na oficjalnej stronie internetowej. Aby uzupełnić formularz w postaci pliku PDF, wystarczy odnaleźć go w serwisie. Edytowalny wniosek o rentę socjalną może być wypełniony za pomocą przeglądarki lub innego programu do edycji dokumentów. Po uzupełnieniu należy go wydrukować, podpisać i przesłać do ZUS pocztą.

Jak wypełnić wniosek o rentę socjalną ZUS?

ZUS wniosek o rentę socjalną

Formularz składa się z pięciu dokładnie opisanych bloków:

 1. Dane osoby ubiegającej się o rentę socjalną,
 2. Dane adresowe,
 3. Dyspozycje, takie jak miejsce przekazywania zasiłku i korespondencji,
 4. Oświadczenie osoby, której dotyczy wniosek z zakresu:
  • Posiadania prawa do emerytury lub renty,
  • Pobierania świadczeń o charakterze rentowym zza granicy,
  • Pobierania zasiłku przedemerytalnego,
  • Posiadania prawa do renty rodzinnej,
  • Osiągania przychodu z tytułu zatrudnienia lub prowadzenia działalności,
  • Pobierania zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i tym podobnych,
  • Osiągania dochodu z innych źródeł,
  • Posiadania nieruchomości rolnej.
 5. Część A oświadczenia osoby, której dotyczy wniosek, odbywającej karę pozbawienia wolności
 6. Część B oświadczenia osoby, której dotyczy wniosek, odbywającej karę pozbawienia wolności

Zobacz więcej:

ZUS wniosek o rentę socjalną do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/4103836/Wniosek+o+rent%C4%99+socjaln%C4%85_wypelnij_i_wydrukuj.pdf/ca48ff05-e147-9eb7-1750-73b72d693bbe?t=1656334463929

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 13

Brak głosów - oceń jako pierwszy!