Skip to content

Wniosek ZUS ESP

Wzór ESP ZUS

Co to jest formularz ESP ZUS?

Druk ESP to wniosek o świadczenie przedemerytalne. Dokument składa się w celu uzyskania świadczenia przedemerytalnego ZUS. Złożenie wniosku ESP skutkuje wszczęciem postępowania urzędu w celu ustalenia, czy zostały spełnione warunki niezbędne do wypłacenia środków. Wnioskodawca otrzyma decyzję ZUS, od której ma prawo się odwołać.

Kto wypełnia wniosek ESP?

Formularz ESP składają osoby, które chcą uzyskać świadczenie przedemerytalne. Wypłacane jest ono ubezpieczonym klientom ZUS, którzy wyróżniają się znaczącym stażem pracy, ale niespodziewanie utracili zatrudnienie (na przykład ze względu na zamknięcie zakładu pracy). Wniosek może złożyć także osoba, która utraciła prawo do renty lub zasiłku opiekuńczego, ale ze względu na podeszły wiek nie może znaleźć innego źródła utrzymania.

Kiedy składa się ZUS ESP?

Wniosek ESP ZUS należy złożyć w ciągu 30 dni od wystawienia przez Urząd Pracy zaświadczenia poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Druk można złożyć również w ciągu 30 dni od ustania zatrudnienia. ZUS podejmie decyzję w ciągu miesiąca od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Druk ESP do wypełnienia

Aktualny wzór formularza ESP znajduje się w każdym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby uzyskać formularz, należy pobrać go w okienku. Po uzupełnieniu pól dokumentu można go złożyć w ciągu jednej wizyty. Pobrany druk można również dostarczyć w późniejszym terminie lub przesłać go pocztą.

Wniosek ESP ZUS elektronicznie

Wniosek o świadczenie emerytalne ESP został udostępniony na oficjalnej stronie ZUS w formie pliku PDF. W ten sposób formularz ESP może zostać uzupełniony elektronicznie. Każde pole formularza jest edytowalne z poziomu przeglądarki lub innego programu do edycji dokumentów. Po wydrukowaniu uzupełnionego (lub pustego) druku, należy opatrzyć go osobistym podpisem.

Druk ESP przez PUE

Formularz ESP może zostać złożony całkowicie elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Klienci posiadający aktywny profil w usłudze mogą przejść do sekcji umożliwiającej generowanie dokumentów, uzupełnić pola formularza i przesłać druk do systemu informatycznego ZUS. Wymaga to jednak wykorzystania elektronicznych metod poświadczania tożsamości.

Jak wypełnić druk ESP?

Wniosek o świadczenie przedemerytalne składa się z wykorzystaniem formularza ESP ZUS:

Formularz ZUS ESP

Zobacz więcej:

Wniosek o świadczenie przedemerytalne ZUS ESP do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/1940_ESP_do+zapisu.pdf/794ea4bc-1038-40a5-8555-5cbe074dc8c0

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 11

Brak głosów - oceń jako pierwszy!