Skip to content

Wyszukaj informacje:

Wniosek EPD-18

ZUS EPD-18 formularz

ZUS EPD-18 co to za dokument?

Formularz ZUS EPD-18 to wniosek lub wycofanie wniosku o pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez pomniejszenia o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Dokument zastąpił wykorzystywany wcześniej wniosek ER-18. Najnowsza wersja dokumentu pojawiła się 11 lutego 2022 roku.

Druk uzupełnia się w sytuacji, gdy wnioskodawca chce, by zaliczka na podatek dochodowy była obliczana od wypłaconego świadczenia emerytalno-rentowego bez pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek dochodowy. Dokument EPD-18 może służyć także do wycofania wniosku o pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez pomniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Kto wypełnia wniosek EPD-18?

Formularz wypełniają emeryci i renciści, którzy osiągają dochody z pracy lub z dwóch instytucji ubezpieczeniowych (np. ZUS i KRUS). Jeżeli dokument nie zostanie złożony, rozliczenie podatku pod koniec roku może wykazać znaczącą niedopłatę (nawet 5100 zł).

Dzieje się tak, ponieważ każdy organ rentowy przy wypłacie należności każdego miesiąca bierze pod uwagę kwotę zmniejszenia zaliczki na podatek dochodowy – 425 zł. Jest to ulga przysługująca tylko na jedno źródło w danym okresie. Jeżeli emeryt lub rencista pobiera wypłaty z dwóch źródeł, ulga zostanie zastosowana dwukrotnie, co jest niezgodne z przepisami. Z tego względu złożenie wniosku EPD-18 może pomóc uniknąć niedopłaty. Wiąże się to z obniżeniem wysokości jednego świadczenia, ale złożenie wniosku o pobieranie zaliczki bez pomniejszenia nadal pozostaje korzystniejszą opcją.

Kiedy składa się wniosek EPD-18 ZUS?

Dokument EPD-18 należy złożyć w momencie przyznania świadczenia z drugiego organu rentowego. Jeżeli emeryt pobierał świadczenie z ZUS, ale zostały mu przyznane świadczenia także z KRUS, należy złożyć odpowiedni dokument w wybranej instytucji. W przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie to właśnie formularz EPD-18.

Formularz EPD-18 ZUS do wypełnienia

Dokument EPD-18 to powszechnie dostępny formularz. Emeryt lub rencista może pobrać go w dowolnie wybranej placówce ZUS. Wzór EPD-18 został udostępniony również w Internecie. Na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych umieszczono interaktywny formularz w formacie PDF, który można wypełnić, a następnie wydrukować bez wychodzenia z domu. Wygodną metodą prowadzenia korespondencji z urzędem jest także Platforma Usług Elektronicznych

ZUS EPD-18 przez PUE

Emeryci posiadający aktywny profil PUE mogą rozwiązywać swoje sprawy z urzędem przez Internet. Wystarczy zalogować się na konto, przejść do zakładki umożliwiającej generowanie dokumentów, wypełnić pola formularza i przesłać je do systemu informatycznego ZUS. Odpowiedź urzędu w sprawie złożonego wniosku zostanie przesłana na skrzynkę odbiorczą wnioskodawcy (o ile w formularzu nie zostanie wskazana preferowana metoda uzyskania odpowiedzi zwrotnej).

Jak wypełnić EPD-18 ZUS?

Wniosek / wycofanie wniosku o pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez pomniejszenia o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek składa się z wykorzystaniem druku EPD-18:

ZUS EPD-18 wzór

Poprawne uzupełnienie wniosku EPD-18 pozwoli uniknąć znaczącej niedopłaty. Sprawdź wzór wypełnienia EPD-18 i dowiedz się, jakie dane należy wprowadzić w dostępne pola formularza.

I część formularza EPD-18

W pierwszej sekcji dokumentu należy wprowadzić dane osobiste i adresowe wnioskodawcy. Osoba uzupełniająca dokument powinna podać:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • numer, rodzaj i serię dokumentu tożsamości,
  • datę urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • nazwę państwa zamieszkania (jeżeli nie jest to Polska),
  • numer telefonu (podanie numeru usprawni komunikację urzędu z klientem).

II sekcja druku ZUS EPD-18

W tej części formularza należy określić dane dotyczące pobieranego świadczenia. Wnioskodawca powinien wprowadzić placówkę ZUS, która wypłaca świadczenie oraz jego numer. Na drugiej stronie określa się natomiast przyczynę składania wniosku EPD-18. Wnioskodawca może ubiegać się o:

  • obliczenie i pobranie zaliczki na podatek dochodowy od określonego roku bez kwoty pomniejszenia,
  • wycofanie wniosku o pobranie zaliczki na podatek dochodowy w danym roku od miesiąca, w którym składa wniosek albo od kolejnego (jeżeli nie ma możliwości jego uwzględnienia).

Na koniec pozostaje już tylko wybrać sposób odbioru odpowiedzi i własnoręcznie podpisać dokument.

Czytaj więcej:

Wniosek / wycofanie wniosku o pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez pomniejszenia o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek: https://www.zus.pl/documents/10182/4454568/EPD-18_interaktywna_wypelnij_i_wydrukuj+11.02.2022.pdf/3fc9f61e-3269-f186-d79f-7674d02ccc42?t=1644578759000

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 12

Brak głosów - oceń jako pierwszy!