Skip to content

Upoważnienie ZUS PEL-K

Formularz ZUS PEL-K

Co to jest PEL-K ZUS?

Formularz PEL-K ZUS to upoważnienie do reprezentowania płatnika składek podczas kontroli ZUS. Dokument uzupełnia się w sytuacji, gdy przedsiębiorca chce wyznaczyć osobę upoważnioną do zastąpienia go w czasie kontroli ZUS. Jeżeli takiej osoby nie ma, to płatnik składek pozostaje zobowiązany do uczestnictwa w kontroli jego działalności. Wypełnienie upoważnienia ZUS PEL-K rozwiązuje ten problem. 

Kto składa wniosek PEL-K?

Złożenie wniosku PEL-K w ZUS jest dobrowolne. Formularz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przesyła płatnik składek, który udziela upoważnienia wyznaczonej przez siebie osobie na jasno określony czas.

Kiedy składa się PEL-K ZUS?

Formularz PEL-K powinien uzupełnić i złożyć płatnik składek, który spodziewa się kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wyznaczenie dodatkowej osoby do reprezentowania przedsiębiorcy w czasie kontroli może znacząco ułatwić i skrócić cały proces. Rozwiązuje to problem w sytuacji, gdy obecność przedsiębiorcy jest wymagana w więcej niż jednym miejscu jednocześnie (na przykład gdy miejsce przechowywania firmowych dokumentów różni się od miejsca realizowania obowiązków zawodowych). Wsparcie osoby reprezentatywnej pomoże uzyskać dokument PEL-K.

Formularz ZUS PEL-K do wypełnienia

Dokument PEL-K to jeden z wielu formularzy, którymi dysponuje każda placówka ZUS. Pobranie dokumentu w okienku i uzupełnienie danych na miejscu to standardowa metoda prowadzenia korespondencji z urzędem. Ze względu na postępującą informatyzację ZUS pojawia się jednak coraz więcej wygodniejszych sposobów na rozwiązywanie spraw. W Internecie udostępniono między innymi interaktywny formularz, który można wypełnić i wydrukować bez wychodzenia z domu. Po wydrukowaniu należy go jednak opatrzyć osobistym podpisem płatnika.

ZUS PEL-K ZUS PUE

Platforma Usług Elektronicznych to elektroniczny system ZUS, który umożliwia prowadzenie korespondencji z urzędem bez wykorzystania fizycznych kopii formularzy. Płatnik składek posiadający konto w usłudze ma możliwość wygenerowania i przesłania dowolnego druku, w tym PEL-K. Wystarczy przejść do odpowiedniej zakładki, uzupełnić dokument informacjami zgodnymi ze stanem faktycznym i przesłać go do urzędu bez wykorzystania papierowych dokumentów.

Jak wypełnić PEL-K ZUS?

Upoważnienie do reprezentowania płatnika składek podczas kontroli ZUS realizowane jest za pośrednictwem druku PEL-K:

ZUS PEL-K Formularz do wypełnienia

W przypadku formularza PEL-K instrukcja wypełniania może okazać się najlepszym sposobem na poprawne uzupełnienie druku przez płatnika. Upoważnienie do reprezentowania płatnika składek podczas kontroli ZUS najlepiej załatwić bez zbędnej zwłoki.

I sekcja formularza PEL-K

W pierwszej części formularza PEL-K płatnik składek wprowadza dane osoby udzielającej upoważnienia. Należy podać numer NIP, REGON oraz PESEL, a także nazwę płatnika składek. Dodatkowo należy zamieścić adres siedziby płatnika składek, w której może odbywać się kontrola.

II część druku PEL-K ZUS

W tej sekcji formularza PEL-K wnioskodawca przedstawia zakres i czas trwania upoważnienia do reprezentowania go w czasie kontroli ZUS. Płatnik powinien podać imię i nazwisko osoby, której udziela upoważnienia, a następnie imię i nazwisko płatnika składek.

III blok formularza ZUS PEL-K

Ostatnia część druku PEL-K to miejsce, w którym należy przedstawić dane osoby zyskującej dodatkowe uprawnienia. Płatnik powinien wprowadzić numer PESEL, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej. Wprowadza się także adres zamieszkania.

Czytaj więcej:

Upoważnienie do reprezentowania płatnika składek podczas kontroli ZUS PEL-K: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/2484_17+PEL-K_do+zapisu.pdf/b62ac8c6-77b8-46ef-babd-7e29695d890f?t=1641819886324

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 13

Brak głosów - oceń jako pierwszy!