Skip to content

Oświadczenie ZUS ZAS-36

Druk ZAS-36

Co to jest formularz ZAS-36 ZUS?

Dokument ZAS-36 to oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat. Stanowi on załącznik do dokumentu Z-15A. Formularz należy uzupełnić, jeżeli rodzic dziecka ubiega się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem ze względu na nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły. W sytuacji gdy opiekun dzienny lub niania nie może sprawować opieki nad dzieckiem do lat 8 z nieprzewidzianych przyczyn, złożenie wniosku ZAS-36 pozwoli rodzicom uzyskać zasiłek opiekuńczy (o ile podpisano wcześniej z opiekunem umowę uaktywniającą).

Kto wypełnia oświadczenie ZAS-36?

Druk ZAS-36 uzupełniają rodzice, którzy sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem ze względu na nieprzewidziane zamknięcie placówki, do której dziecko regularnie uczęszczało. Do złożenia formularza przez rodziców upoważnia także nieprzewidziana choroba niani lub innego opiekuna dziennego, z którym podpisali umowę uaktywniającą.

Kiedy składa się wniosek ZUS ZAS-36?

ZAS-36 stanowi załącznik do dokumentu Z-15A. Formularz należy złożyć bez zbędnej zwłoki po wystąpieniu sytuacji upoważniającej rodziców do otrzymania zasiłku opiekuńczego. Istnieje także możliwość złożenia wniosku za okres, który już minął. Wnioskodawca ma na to 6 miesięcy od ostatniego dnia sprawowania opieki. Termin może zostać wydłużony w sytuacji, gdy rodzic znajduje się w sytuacji uniemożliwiającej mu złożenie dokumentów (na przykład choroba) do 6 miesięcy od dnia ustania tego powodu.

Druk ZAS-36 do wypełnienia

Rodzice zainteresowaniu uzyskaniem zasiłku opiekuńczego ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem do 8 lat mogą pobrać druk ZAS-36 w dowolnie wybranej placówce ZUS. Wystarczy pobrać formularz w okienku, uzupełnić pola odpowiednimi danymi i przekazać pracodawcy lub bezpośrednio do urzędu (w przypadku przedsiębiorców). Często zdarza się jednak, że osobista wizyta nie jest możliwa. W takiej sytuacji warto rozważyć możliwość skorzystania z innych metod prowadzenia korespondencji z urzędem.

Formularz ZUS ZAS-36 elektronicznie

ZUS udostępnił aktualny wzór formularza ZAS-36 na swojej stronie internetowej. Plik w formacie PDF to wygodna forma uzupełniania dokumentów. Zainteresowane podmioty mogą uzupełnić oświadczenie w przeglądarce, a następnie wydrukować. Ostatnim etapem będzie podpisanie dokumentu i przesłanie go pocztą. 

ZUS ZAS-36 przez PUE

Formularz ZAS-36 może zostać złożony całkowicie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych. W tym celu należy przejść do sekcji umożliwiającej wygenerowanie dokumentu, uzupełnić jego pola i przesłać do systemu informatycznego ZUS. Warto pamiętać, że takie działanie wymaga zastosowania elektronicznych metod poświadczania tożsamości.

Jak wypełnić oświadczenie ZAS-36?

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat składa się z wykorzystaniem druku ZAS-36:

Oświadczenie ZAS-36

I sekcja dokumentu ZAS-36

Pierwsza część druku ZAS-36 to miejsce, w którym wnioskodawca określa swoje dane osobowe i adresowe.

II część druku

W tej części formularza należy podać dane płatnika składek, pod którego podlega osoba ubezpieczona. Będzie to jego numer NIP, REGON oraz PESEL. Znaczenie może mieć także imię i nazwisko płatnika i jego dokument tożsamości (gdy nie posiada numeru NIP, REGON ani PESEL).

III blok formularza ZAS-36 ZUS

Najważniejszą częścią formularza jest blok trzeci. Wnioskodawca składa oświadczenie, że sprawował osobistą opiekę nad dzieckiem w danym okresie. Podaje także przyczyny objęcia dziecka osobistą opieką, na przykład ze względu na zamknięcie placówki oświatowej. W takim przypadku trzeba będzie podać jej nazwę i adres. Jeżeli wniosek został złożony ze względu na chorobę niani lub innego opiekuna dziennego, należy wprowadzić jego dane. Ostatnim etapem będzie podanie danych dziecka, nad którym sprawowało się opiekę.

Zobacz więcej:

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do 8 lat ZAS-36 do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/4447142/ZAS-36_interaktywna_wypelnij_i_wydrukuj+9.02.2022.pdf/a4d3d2c9-9d3b-35d6-0ce8-84faaf7b2641?t=1644420211646

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 15

Brak głosów - oceń jako pierwszy!