Skip to content

Oświadczenie ZUS RD-2

Druk ZUS RD-2

Co to jest formularz RD-2 ZUS?

Druk RD-2 to oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie ani pomocy de minimis w rybołówstwie. Dokument uzupełnia się w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie uzyskał żadnej formy pomocy publicznej w ciągu trzech ostatnich lat, ale ubiega się o jej przyznanie.

Kto składa dokument ZUS RD-2?

Formularz ZUS RD-2 składają przedsiębiorcy, którzy ubiegają się o przyznanie im wybranej formy pomocy de minimis. W imieniu płatnika wniosek może złożyć również podmiot prowadzący księgowość. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych za pomoc publiczną uznaje się między innymi:

  • odroczenie terminu płatności składek,
  • rozłożenie na raty długu za zaległe składki,
  • umorzenie składek,
  • jednorazowe świadczenie pieniężne dla przedsiębiorców poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze,
  • świadczenie postojowe.

Kiedy składa się formularz RD-2?

Oświadczenie ZUS RD-2 należy złożyć do ZUS wraz z wnioskiem o przyznanie wybranej formy pomocy de minimis. Trzeba jednak pamiętać, że druk RD-2 wykorzystuje się tylko wtedy, gdy nie uzyskano pomocy publicznej w ciągu ostatnich trzech lat. W przeciwnym wypadku konieczne będzie złożenie dokumentu opisującego rodzaj i wysokość uzyskanego wsparcia.

Formularz RD-2 ZUS do wypełnienia

Osoba składająca wniosek może pobrać aktualny wzór formularza RD-2 w każdym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wystarczy zwrócić się z prośbą o udostępnienie druku w okienku, uzupełnić pola o dane zgodne ze stanem faktycznym i złożyć dokument. Jeżeli osobista wizyta w placówce nie jest możliwa, warto rozważyć skorzystanie z innych metod prowadzenia korespondencji z urzędem.

Oświadczenie ZUS RD-2 elektronicznie

Wzór formularza RD-2 może zostać pobrany przez Internet. W tym celu należy odwiedzić oficjalną witrynę ZUS i pobrać plik RD-2 PDF. Istnieje również możliwość uzupełnienia formularza w przeglądarce. Po uzupełnieniu pól dokumentu należy go wydrukować, podpisać i przesłać pocztą.

Jak wypełnić RD-2 ZUS?

Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis składa się z wykorzystaniem dokumentu ZUS RD-2:

Dokument ZUS RD-2

I sekcja dokumentu ZUS RD-2

Pierwsza część formularza RD-2 służy do określania przez płatnika swoich danych identyfikacyjnych. Mogą być nimi numer NIP, REGON, PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia, dokument tożsamości oraz nazwa.

II część formularza RD-2

W drugim bloku dokumentu ZUS RD-2 należy podać aktualne dane adresowe płatnika składek. Zalicza się do nich ulica, numer budynku, kod pocztowy oraz miejscowość. Jeżeli adres nie jest Polski, należy określić zagraniczny kod pocztowy, nazwę oraz symbol państwa.

III blok druku RD-2 ZUS

Ostatnia część formularza stanowi oświadczenie płatnika składek. Wnioskodawca opisuje, że nie korzystał w ciągu ostatnich 3 lat z żadnej formy pomocy publicznej de minimis. Zobowiązuje się również do poinformowania ZUS o otrzymaniu pomocy publicznej (na przykład z innego źródła) w okresie między złożeniem oświadczenia a przyznaniem ulgi.

Zobacz więcej:

Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis RD-2 do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/RD-2_do+zapisu.pdf/7fbc0a87-929d-4473-bf25-92334e6d09fa?t=1658302108866

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 14

Brak głosów - oceń jako pierwszy!