Skip to content

Oświadczenie ZUS OSW

Formularz ZUS OSW

Co to jest ZUS OSW?

Formularz OSW to oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Złożenie formularza ZUS OSW i przekazanie raportów informacyjnych RIA skraca obowiązkowy czas przechowywania dokumentacji pracowniczej przez płatnika do 10 lat. W przeciwnym wypadku obowiązuje go termin 50 lat.

Kto wypełnia formularz OSW ZUS?

Dokument OSW uzupełniają płatnicy składek, którzy chcą skrócić obowiązujący ich okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji pracowniczej. Jeżeli przedsiębiorca nie może rozwiązać tej sprawy osobiście, warto skorzystać z pomocy wyznaczonego pełnomocnika.

Kiedy składa się oświadczenie OSW?

Złożenie dokumentu OSW jest indywidualną decyzją płatnika składek. Jeżeli wyraża on chęć skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych, składa formularz OSW do urzędu. Nie narzucono żadnego konkretnego terminu na złożenie tego druku. Raz złożony dokument może też zostać wycofany, o ile nie przesłano pierwszego raportu RIA. Wiąże się to również z ponownym wydłużeniem okresu przechowywania dokumentów pracowniczych do 50 lat.

Formularz OSW ZUS do wypełnienia

Skąd pobrać dokument OSW? Każda placówka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych została wyposażona w liczne kopie czystych wzorów formularzy. Wśród nich znajduje się także oświadczenie ZUS OSW. Dokument może zostać więc pobrany w dowolnie wybranej placówce. Alternatywną metodą będzie pobranie druku z Internetu. ZUS udostępnia wzór dokumentu na swojej oficjalnej stronie internetowej w formacie PDF, dlatego może być wygodnie uzupełniony na komputerze. Na koniec pozostaje już tylko wydrukować gotowy dokument i podpisać. 

ZUS OSW elektronicznie

Istnieje możliwość złożenia dokumentu ZUS OSW elektronicznie. W tym celu przedsiębiorca powinien zalogować się do programu Płatnik, który pozwoli na wygenerowanie i przesłanie dokumentu do urzędu. To wygodna metoda, która pozwoli także na zweryfikowanie formularzy przed przesłaniem. Skorzystanie z programu wymaga jednak certyfikatu kwalifikowanego.

Jak wypełnić OSW ZUS?

Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych składa się za pośrednictwem druku ZUS OSW:

Wzór ZUS OSW

I sekcja druku ZUS OSW

W pierwszej części formularza OSW należy wprowadzić dane identyfikacyjne płatnika składek. Zalicza się do nich numer NIP, REGON, PESEL oraz seria i numer dokumentu tożsamości. Należy podać także imię, nazwisko i datę urodzenia.

II część dokumentu OSW

Drugi blok OSW to właściwa część formularza stanowiąca oświadczenie płatnika. W polu 01 przygotowano oświadczenie o zamiarze przekazywania raportów informacyjnych do ZUS. Jeżeli wniosek składany jest w celu odwołania uprzednio przesłanego oświadczenia, należy uzupełnić pole o numerze 02. 

III blok formularza OSW ZUS

Ostatnia część ZUS OSW to blok, w którym należy podać datę wypełnienia dokumentu i złożyć osobisty podpis. Podpisanie dokumentu oznacza, że przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z konsekwencji celowego wprowadzania urzędu w błąd i wprowadzone dane są prawdziwe. 

Zobacz więcej:

Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych ZUS OSW do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/18428/ZUS+OSW.pdf/c823b087-8faf-23d7-85db-be9a3b822ac1?t=1620995956437

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 13

Brak głosów - oceń jako pierwszy!