Skip to content

Zaświadczenie ZUS Z-3b

Zaświadczenie ZUS Z-3b

ZUS z 3b jak wypełnić przykład dokumentu online. Jak wygląda na ZUS z 3b kontynuacja zwolnienia lekarskiego? Sprawdź najważniejsze informacje o ZUS 3b.

Formularz ZUS Z-3b, czyli zaświadczenie płatnika składek (dotyczy przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, ich współpracowników oraz duchownych). Kiedy ZUS z-3b jest wykorzystywane? To dokument niezbędny do ustalenia prawa oraz wysokości zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i rehabilitacyjnego. 

Druk Z-3b ZUS to dokument przekazywany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sytuacji, gdy przedsiębiorca ubiega się o ustalenie prawa do zasiłku chorobowego, urlopu macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego albo zasiłku opiekuńczego oraz ich wysokości. Można przesłać formularz ZUS z-3b elektronicznie z wykorzystaniem platformy PUE ZUS.

Jakie dane zawiera ZUS z3b?

W odróżnieniu od formularza ZUS Z-3, wersja oznaczona literą b posiada pola do wprowadzenia takich informacji jak:

  • informacje o objęciu ubezpieczeniem w razie choroby lub macierzyństwa
  • informacje o objęciu ubezpieczeniem w razie wypadków przy pracy
  • oznaczenie o charakterze ubezpieczenia (jako osoba prowadząca działalność, duchowny)

Kiedy składa się ZUS Z-3b?

Wniosek przydaje się w sytuacji, gdy płatnik składek ubiega się o zasiłek z ubezpieczenia chorobowego. Aby ZUS mógł wypłacić należne świadczenie, trzeba przesłać do urzędu poprawnie uzupełniony dokument.

  1. Jeżeli otrzymano pierwsze zwolnienie lekarskie, składa się zaświadczenie Z-3b lub ZAS-53.
  2. ZUS z-3b kontynuacja zwolnienia –W przypadku kontynuacji zwolnienia za okres nieprzerwanej niezdolności do pracy, należy złożyć zaświadczenie ZUS Z-3b uzupełnione do punktu pierwszego sekcji “Informacja o ubezpieczonym”, wniosek o zasiłek ZAS-53 albo wydruk zwolnienia lekarskiego. Jeżeli lekarz nie wprowadził do systemu wydrukowanego zwolnienia, należy dostarczyć je do urzędu wraz ze składanym zaświadczeniem. 

Zaświadczenie Z-3b ZUS składa się w razie zmiany rodzaju zasiłku. Wyjątek stanowi świadczenie rehabilitacyjne, w przypadku gdy zaświadczenie złożono do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego. 

Składając wniosek o zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub macierzyński należy dołączyć niezbędne dokumenty określone przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Wypłata zasiłków z tytułu wypadku przy pracy odbywa się po uznaniu takiego zdarzenia za wypadek przy pracy. Trzeba więc dostarczyć oficjalne zaświadczenie lekarza, że niezdolność do pracy powstała ze względu na wypadek przy pracy lub chorobę zawodową. 

Jak wypełnić ZUS Z3b?

Aby dokument z3b ZUS w formie papierowej mógł zostać pozytywnie rozpatrzony przez ZUS, musi być wypełniony wielkimi literami z wykorzystaniem czarnego lub niebieskiego tuszu. Wszelkie pola wyboru zaznacza się symbolem: X. Należy także zapoznać się z zawartym w treści dokumentu pouczeniem. 

ZUS z-3b jak wypełnić przykład

Druk ZUS z 3b
Druk ZUS z 3b

ZUS Z-3b przez PUE

Zaświadczenie Z-3b można złożyć także przez Platformę Usług Elektronicznych. Znana przedsiębiorcom elektroniczna usługa ZUS to wygodne narzędzie służące do prowadzenia korespondencji z  urzędem. Jak złożyć z-3 przez PUE?
Wystarczy przejść do odpowiedniej zakładki, wybrać dokument i uzupełnić go zgodnie z prawdą, a następnie wysłać. Elektroniczny formularz jest równoważny z fizyczną kopią druku Z-3b.

Czytaj więcej:

Druk ZUS z3b: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-chorobowy/-/asset_publisher/TS3WYPoYHIaG/content/zaswiadczenie-zus-z-3b

Oceń

Średnia ocena 4.4 / 5. Liczba głosów: 7

Brak głosów - oceń jako pierwszy!