Skip to content

Zaświadczenie ZUS ZAS-7

Druk ZAS-7 ZUS

Co to jest druk ZAS-7?

Formularz ZAS-7 to zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z chorobą zawodową. Dokument wystawiany jest w sytuacji, gdy lekarz stwierdzi, że niezdolność do pracy pacjenta związana jest z chorobą zawodową lub stanowi następstwo wypadku przy pracy. Druk ZUS ZAS-7 może stanowić załącznik w sytuacji, gdy poszkodowany ubiega się o świadczenia należne z tytułu ubezpieczenia wypadkowego lub chorobowego.

Kto wypełnia ZAS-7 ZUS?

Dokument ZAS-7 wystawiany jest przez lekarza dla pacjenta, którego niezdolność do pracy wynika z choroby zawodowej lub nieszczęśliwego wypadku. Formularz dostępny jest w każdej placówce medycznej posiadającej dostęp do Internetu, ponieważ lekarze mogą przesyłać druki przez PUE.

Kiedy składa się formularz ZAS-7?

Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z chorobą zawodową / wypadkiem wystawia się w momencie badania poszkodowanego pacjenta. Druk należy wystawić bez zbędnej zwłoki, ponieważ może stanowić ważny załącznik do wniosku o przyznanie pacjentowi świadczeń ZUS.

Jak złożyć dokument ZAS-7?

Dokument ZAS-7 może zostać złożony wybraną przez lekarza metodą prowadzenia korespondencji z urzędem. Najszybszą odpowiedź instytucji ubezpieczeniowej gwarantuje przesłanie druku elektronicznie przez PUE. Pobranie formularza do wydruku jest możliwe również ze względu na fakt, że wzór dokumentu został udostępniony w wygodnej postaci elektronicznej.

Druk ZAS-7 elektronicznie

Aktualny wzór dokumentu ZAS-7 dostępny jest na oficjalnej stronie ZUS. Zainteresowane podmioty mogą zapoznać się z drukiem w postaci pliku PDF. Formularz jest edytowalny, dlatego można go uzupełnić w przeglądarce lub z wykorzystaniem innego programu do edycji dokumentów.

ZAS-7 przez PUE

Lekarze posiadający dostęp do Platformy Usług Elektronicznych mogą złożyć druk ZAS-7 przez Internet. Jest to najszybsza metoda prowadzenia korespondencji z urzędem, dlatego warto zdecydować się na korzystanie z usługi.

Jak wypełnić druk ZUS ZAS-7?

Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z chorobą zawodową / wypadkiem składa się z wykorzystaniem formularza ZAS-7:

Dokument ZAS-7

Zobacz więcej:

Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z chorobą zawodową / wypadkiem: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/ZAS-7_wype%C5%82nij+i+wydrukuj.pdf/f5baa176-dbe1-487b-b36b-127aaa494ff9?t=1642411200271

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 13

Brak głosów - oceń jako pierwszy!