Skip to content

Wniosek ZUS UWU

Wniosek ZUS UWU

Co to jest wniosek UWU ZUS?

Formularz UWU to wskazanie (lub zmiana) osób uprawnionych do otrzymania środków zgromarodznych na subkoncie ubezpieczonego W ZUS. Odłożone na nim kwoty podlegają dziedziczeniu, o ile ubezpieczony nie należy do OFE. W razie śmierci posiadacza subkonta, na konto osób wskazanych we wniosku zostaną przekazane kwoty odłożonych składek (równo między wszystkich uprawnionych lub zgodnie z wartością procentową ustaloną przez wnioskodawcę). Przepisy pozwalają na wyznaczenie maksymalnie 20 osób, ale w formularzu przygotowano miejsce na dane 3 osób uprawnionych. Gdy jest ich więcej, należy złożyć dodatkowy formularz UWU.

Należy jednak pamiętać, że podział dotyczy jedynie tej części środków, które nie zostały wykorzystane na podstawie art. 131 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Zgodnie z jej treścią, po śmierci posiadacza subkonta, który pozostawał w związku małżeńskim ze wspólnością majątkową, część środków zostanie zaksięgowana na subkoncie małżonka.

Kto składa wniosek UWU?

Druk UWU mogą złożyć osoby ubezpieczone, które nie są członkami Otwartego Funduszu Emerytalnego i posiadają środki zgromadzone na subkoncie ZUS. Jeżeli osoba nie jest w stanie samodzielnie prowadzić korespondencji z urzędem, może wyznaczyć w tym celu pełnomocnika.

Kiedy składa się ZUS UWU?

Formularz ZUS UWU może zostać złożony w dowolnym momencie. Nie ma także limitu go do liczby zmian osób uprawnionych. Raz złożone wskazanie może zostać później skorygowane lub całkowicie odwołane. W tym celu należy uzupełnić UWU jeszcze raz, wprowadzając najbardziej aktualne dane. Powinno się uwzględnić wszystkie osoby, które nabędą prawo do wypłaty środków.

Jak odwołać dyspozycję do otrzymania wypłaty z subkonta?

Co zrobić, gdy właściciel subkonta chce uniemożliwić wyznaczonym osobom otrzymanie środków po swojej śmierci? W przypadku gdy wnioskodawca chce odwołać wyznaczone wcześniej osoby uprawnione, wprowadza liczbę “0” w sekcji “Łączna liczba osób uprawnionych do otrzymania środków z subkonta”.

Formularz UWU ZUS do wypełnienia

Dokument UWU można pobrać w każdej placówce ZUS odpowiedniej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Istnieją jednak o wiele szybsze metody niż uzupełnianie dokumentów w urzędzie. Wnioskodawcy mogą pobrać druk UWU z Internetu i uzupełnić go w wersji interaktywnej, a następnie wydrukować. Tak przygotowany formularz może zostać dostarczony osobiście do jednostki terenowej ZUS, albo przesłany za pośrednictwem tradycyjnej poczty. 

Czy można złożyć UWU przez PUE?

Klienci ZUS posiadający konto na Platformie Usług Elektronicznych mają możliwość złożenia dokumentu UWU w formie elektronicznej. W tym celu należy zalogować się do PUE, wybrać zakładkę umożliwiającą generowanie dokumentów i znaleźć na liście formularz UWU. Następnie pozostaje już tylko wprowadzić odpowiednie dane, podpisać druk wybraną metodą elektronicznego poświadczania tożsamości i przesłać go do urzędu. Na profil PUE trafi także udzielona przez ZUS odpowiedź.

Jak wypełnić UWU ZUS?

Wskazania/zmiany osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego dokonuje się z wykorzystaniem druku UWU:

ZUS UWU wzór

I część wniosku UWU

Pierwszy blok dokumentu UWU to miejsce na wprowadzenie danych wnioskodawcy. Należy wprowadzić numer PESEL, imię, nazwisko oraz adres do korespondencji w sprawie składanego wniosku.

II sekcja druku UWU ZUS

W tej części formularza wnioskodawca podaje liczbę osób uprawnionych do otrzymania środków z subkonta. Może być ich maksymalnie dwadzieścia.

III blok dokumentu ZUS UWU

Ostatni fragment formularza UWU to miejsce na wprowadzenie danych osoby uprawnionej. W dokumencie przygotowano miejsce na wprowadzenie danych 3 różnych osób. Jeżeli jest ich więcej, należy złożyć dodatkowe wnioski UWU. Każdej osobie można przydzielić indywidualny udział procentowy, ale ich łączna suma nie może przekroczyć 100%. Dane osoby uprawnionej to między innymi:

  • numer PESEL,
  • numer NIP,
  • numer REGON,
  • rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości,
  • imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa,
  • data urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • nazwa państwa,
  • numer telefonu. 

Czytaj więcej:

Wskazanie / zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/UWU+-+wersja+edytowalna.pdf/5006fb0f-b85a-8d5a-429b-906b003c200e?t=1583839072592

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 17

Brak głosów - oceń jako pierwszy!