Skip to content

Wniosek ZUS US-7

Dokument ZUS US-7

Co to jest wniosek US-7 ZUS?

Formularz ZUS US-7 to wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek wykorzystuje się w sytuacji, gdy posiadacz konta ZUS chce uzyskać pewne informacje na jego temat. Formularz pozwala uzyskać również oficjalne zaświadczenie ZUS, którego mogą wymagać inne urzędy w celu potwierdzenia udzielonych im informacji.

Kto składa wniosek US-7?

Wniosek US-7 mogą złożyć osoby posiadające konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Nie ma konieczności kontaktowania się ze swoim płatnikiem składek. Każdy klient ZUS ma możliwość bezpośredniego uzyskania informacji o swoim koncie.  

Kiedy się składa US-7 ZUS?

Dokument US-7 może zostać złożony w dowolnie wybranym momencie. Najczęściej jednak wykorzystuje się go w celu uzyskania zaświadczenia ZUS wymaganego przez inny urząd. W obu tych przypadkach druk US-7 ZUS pomoże uzyskać wszelkie niezbędne informacje.

Wniosek US-7 czas oczekiwania

Jaki jest czas oczekiwania na odpowiedź ZUS po złożeniu dokumentu US-7? Po otrzymaniu wniosku przez urząd, zaświadczenie lub informacja zostanie wydana w ciągu 7 dni. W sprawach, które nie budzą żadnych wątpliwości, odpowiedź może zostać udzielona od ręki. Aby odpowiedź urzędu była jak najszybsza, warto złożyć druk US-7 przez PUE.

Formularz ZUS US-7 do wypełnienia

Gdzie znaleźć wniosek US-7? Dokument do wypełnienia może zostać pobrany w każdej placówce ZUS. Jeżeli osobista wizyta w oddziale nie jest jednak możliwa, warto skorzystać z możliwości uzupełnienia i pobrania druku w formacie PDF z Internetu. ZUS udostępnił oficjalny wzór US-7 do druku wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Czy można złożyć US-7 przez PUE?

Osoby posiadające aktywne konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS mają możliwość złożenia wniosku US-7 elektronicznie. Wystarczy zalogować się do usługi, uzupełnić wybrany dokument i przesłać go do systemu urzędu. Wymaga to podpisania dokumentu wybraną metodą elektronicznego poświadczania tożsamości, na przykład ePUAP. Wypełniony w ten sposób formularz zyskuje taką samą wagę, jak w formie papierowej.

Jak wypełnić US-7 ZUS?

Wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonej składa się za pośrednictwem druku US-7 ZUS:

Formularz ZUS US-7

I sekcja formularza US-7

Jak wypełnić druk ZUS US-7? Pierwsza część formularza US-7 to sekcja, w której wnioskodawca wprowadza swoje dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację. Będzie to więc numer PESEL imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. Warto wprowadzić także numer telefonu, by usprawnić komunikację z urzędem.

II część druku ZUS US-7

W tej sekcji formularza należy wskazać, czego dotyczy składany wniosek. Za pomocą formularza US-7 można ubiegać się o udostępnienie danych dotyczących:

  • zgłoszenia i okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym,
  • przerw w opłacaniu składek,
  • podstawy wymiaru składek,
  • zgłoszenia przez pracodawcę informacji o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach,
  • członkostwa w Otwartym Funduszu Emerytalnym,
  • składek przekazanych do OFE za podany okres.

Należy wskazać również okres, którego dotyczy składany wniosek lub wprowadzić dane płatnika składek. Jeżeli wnioskodawca nie wprowadzi tych danych, otrzyma informacje o wszystkich okresach i płatnikach, którym podlegał.

Uzasadnienie wniosku US-7 ZUS

Ważną sekcją wniosku US-7 jest jego uzasadnienie. Wnioskodawca powinien wskazać, do jakich celów wykorzysta uzyskane zaświadczenie. Przykładem instytucji, która może wymagać zaświadczenia z ZUS, jest Powiatowy Urząd Pracy.

Czytaj więcej:

Wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonej: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/1547_18+US-7+dynamic_do+zapisu_4.07.18.pdf/e3d1c612-407f-4dbd-8fd6-b4e9a8e5c949?t=1551093119036

Oceń

Średnia ocena 4.4 / 5. Liczba głosów: 24

Brak głosów - oceń jako pierwszy!