Skip to content

Wniosek ZUS RD-3

ZUS RD-3 Druk

Co to jest RD-3 ZUS?

Druk RD-3 ZUS to wniosek o informację o stanie konta płatnika składek ZUS. Formularz skierowany jest do płatników, którzy rozliczają oraz opłacają składki za zatrudnionych pracowników lub tylko za siebie. Dokument wykorzystuje się w sytuacji, gdy osoba upoważniona chce uzyskać informację o aktualnym stanie konta rozliczeniowego ZUS. Przechowywane są tam informacje na temat aktualnej kwoty nadpłaconych składek, zadłużenia lub o zerowym stanie konta.

Kto składa wniosek RD-3?

Wniosek RD-3 składa płatnik zainteresowany uzyskaniem informacji na temat swojego konta w ZUS. Dokument może przesłać także osoba odpowiedzialna w firmie za rozliczanie i opłacanie składek, o ile została do tego wcześniej upoważniona. W imieniu przedsiębiorcy może wystąpić również jego pełnomocnik.

Kiedy składa się RD-3 ZUS?

Dokument należy złożyć w sytuacji, gdy przedsiębiorca chce uzyskać informacje o stanie konta płatnika składek. Wniosek może być złożony w dowolnym momencie, ale najczęściej płatnicy decydują się na to w sytuacji podejrzenia występowania zadłużenia. Choć ZUS przesyła na ten temat stosowną informację, warto uzyskać dodatkowe potwierdzenie.

Formularz ZUS RD-3 do wypełnienia

Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać informację o stanie konta płatnika składek, mogą pobrać druk RD-3 w dowolnie wybranej placówce ZUS. Każdy oddział posiada liczne kopie czystych formularzy, dzięki czemu nie trzeba samodzielnie drukować wymaganego dokumentu. Jeżeli jednak płatnik składek woli uzupełnić dokument RD-3 przed wizytą w urzędzie, może pobrać go z Internetu w przystępnej formie interaktywnego arkusza PDF.

ZUS RD-3 ZUS PUE

Ze względu na postępującą informatyzację urzędu, rozwiązanie spraw z ZUS nie wymaga stawienia się w placówce urzędu. Większość spraw można rozwiązać przez Platformę Usług Elektronicznych. Jak złożyć wniosek RD-3 przez PUE? Wystarczy przejść do odpowiedniej zakładki, wybrać interesujący dokument i uzupełnić go zgodnie ze stanem faktycznym.

Jak wysłać RD-3 przez PUE? Po wygenerowaniu dokumentu należy go podpisać z pomocą wybranej metody elektronicznego poświadczania tożsamości. W ten sposób elektroniczna kopia druku RD-3 staje się równoważna z fizycznym dokumentem. Wykonanie tych kroków umożliwi przesłanie formularza do systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez PUE. Odpowiedź urzędu trafi na elektroniczną skrzynkę wnioskodawcy.

Jak wypełnić RD-3 ZUS?

Wniosek o informację o stanie konta ubezpieczonego składa się za pośrednictwem formularza ZUS RD-3:

Formularz RD-3 ZUS

Formularz RD-3 składa tylko z dwóch części. W pierwszej z nich wnioskodawca podaje dane osobiste i adresowe płatnika składek. Należy podać numer NIP, REGON, PESEL oraz imię i nazwisko. Ważny jest również adres do korespondencji składający się z ulicy, kodu pocztowego i miejscowości. Warto podać też numer telefonu,  który ułatwi urzędowi komunikację z wnioskodawcą. W drugiej części formularza podaje się natomiast preferowany sposób odbioru odpowiedzi. 

Czytaj więcej:

Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek ZUS RD-3: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/RD-3_edytowalny/ab617aba-1180-4996-998c-4e82cbbea957

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 13

Brak głosów - oceń jako pierwszy!