Skip to content

Wniosek REZ

Dokument REZ ZUS

Co to jest ZUS REZ?

Formularz REZ to wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Dokument składa się w sytuacji, gdy wobec klienta ZUS toczy się postępowanie egzekucyjne, ale chciałby ubiegać się o jego zawieszenie. Na podstawie informacji przekazanych we wniosku REZ ZUS stwierdzi, czy zachodzą okoliczności uzasadniające zawieszenie postępowania. Na ostateczną decyzję wpływają takie wartości jak wysokość zadłużenia czy dotychczasowa współpraca przy ich spłacaniu. Rozpatrzenie wniosku skutkuje wydaniem postanowienia urzędu o zawieszeniu lub odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego ZUS

Kto składa wniosek REZ do ZUS?

Złożenie formularza leży po stronie osoby, wobec której toczy się postępowanie. W zależności od sytuacji może to być:

  • płatnik składek, również wtedy, gdy zaprzestano już prowadzenia działalności,
  • inna osoba zobowiązana do uregulowania należności z tytułu składek na podstawie decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności,
  • małżonek odpowiadający z majątku wspólnego,
  • ubezpieczony ponoszący odpowiedzialność za zadłużenie z tytułu składek,
  • osoba zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia ZUS,
  • osoba zobowiązana do zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Kiedy składa się druk REZ?

ZUS określa, że wniosek może zostać złożony w dowolnym momencie od otrzymania wezwana do uregulowania należności. Warto jednak dokonać tego jak najszybciej, by uniknąć naliczania dodatkowych odsetek.

Jak złożyć druk REZ?

Złożenie formularza REZ może zostać zrealizowane na jeden z trzech sposobów prowadzenia korespondencji z urzędem:

  • złożenie dokumentu REZ osobiście w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
  • przesłanie formularza pocztą,
  • skorzystanie z pomocy wyznaczonego pełnomocnika.

Dokument REZ elektronicznie

Aktualny wzór dokumentu ZUS REZ dostępny jest na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zainteresowani petenci mogą zapoznać się z polami formularza przed wizytą w urzędzie, dzięki czemu przebiegnie ona sprawniej. Istnieje również możliwość uzupełnienia pól elektronicznie i wydrukowania dokumentu. Ostatnim etapem będzie przesłanie uzupełnionego arkusza pocztą.

Jak wypełnić druk ZUS REZ?

Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego składa się za pośrednictwem formularza REZ:

Formularz ZUS REZ

Zobacz więcej:

Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego REZ do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/REZ_do+zapisu.pdf/e87669a3-294a-4fe5-a4cb-2df6f5227639?t=1650536549764

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 15

Brak głosów - oceń jako pierwszy!