Skip to content

Wniosek REM ZUS

Druk ZUS REM

Co to jest dokument REM ZUS?

Druk REM to wniosek o zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego. Dokument należy uzupełnić w sytuacji, gdy dłużnik, wobec którego toczy się postępowanie egzekucyjne ZUS ubiega się o zwolnienie spod egzekucji zajętych składników majątkowych. Po rozpatrzeniu wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda postanowienie o zwolnieniu lub odmowie zwolnienia spod egzekucji wskazanego składnika majątkowego.

Kto wypełnia druk REM?

Formularz REM ZUS składają osoby, którym zajęto składnik majątkowy w drodze toczącego się wobec nich postępowania egzekucyjnego ZUS. Wniosek może dotyczyć także osób zobowiązanych do opłacenia należności po przeniesieniu na nich odpowiedzialności. Pełna lista wnioskodawców przedstawia się więc następująco:

 • płatnik składek, również w przypadku gdy zaprzestano już prowadzenia działalności,
 • inna osoba zobowiązana do opłacenia długu osoby trzeciej lub spadkobiercy na podstawie prawomocnej decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności,
 • małżonek odpowiadający z majątku wspólnego,
 • ubezpieczony ponoszący odpowiedzialność za zadłużenie z tytułu składek,
 • osoba zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoba zobowiązana do zwrotu bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Kiedy składa się wniosek REM?

Przepisy nie określają terminu na złożenie wniosku REM. Z tego względu można złożyć go w dowolnym momencie. Za zwłokę naliczane są jednak odsetki, dlatego warto ubiegać się o zwolnienie składnika majątkowego jak najszybciej.

Jak złożyć druk REM?

Wyróżnia się kilka sposobów na prowadzenie korespondencji z urzędem. W przypadku druku REM dostępne są aż trzy metody na złożenie dokumentu (nie ma możliwości złożenia REM przez PUE). Wnioskodawca ma możliwość:

 • przesłania formularza pocztą do wybranej placówki ZUS,
 • złożenia druku osobiście lub przez pełnomocnika w czasie spotkania z doradcą do spraw ulg i umorzeń,
 • złożenia formularza ustnie w czasie rozmowy z pracownikiem ZUS, który przygotuje protokół.

Dokument REM elektronicznie

Aktualny wzór dokumentu REM ZUS został udostępniony na oficjalnej stronie ZUS. Petenci mogą zapoznać się ze wzorem dokumentu przed wizytą w urzędzie, by dowiedzieć się, jakie dane powinni przygotować. Istnieje również możliwość wydrukowania dokumentu po elektronicznym uzupełnieniu jego pól. W takiej sytuacji wymaga się złożenia osobistego podpisu dopiero po wydrukowaniu. Następnie należy przesłać formularz pocztą. 

Jak wypełnić druk ZUS REM?

Wniosek o zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego składa się z wykorzystaniem formularza REM:

Dokument REM ZUS

Załączniki do REM ZUS

Do wniosku REM może być potrzebne złożenie również innych dokumentów. To, jaki druk powinien zostać dołączony do wniosku zależy od formy opodatkowania płatnika i zakresu podmiotowego. Załącznikiem może okazać się więc:

 • świadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej ROP,
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby niebędącej przedsiębiorcą RON,
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości ROF,
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej prowadzącej pełną księgowość ROK.

Zobacz więcej:

ZUS REM do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/913_18+REM.pdf/f624e85e-8cb3-4897-a6a5-be699a73ff9b?t=1547808085127

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 12

Brak głosów - oceń jako pierwszy!