Skip to content

Wniosek PR-2 ZUS

Druk ZUS PR-2

Co to jest formularz PR-2 ZUS?

Druk PR-2 to wniosek o pokrycie kosztów wyrobów medycznych. Dokument składa się w sytuacji, gdy osoba, która uległa wypadkowi przy pracy (lub cierpi na chorobę zawodową) samodzielnie pokryła koszty zakupu wyrobów medycznych i chce uzyskać zwrot poniesionych wydatków. Złożenie formularza PR-2 wymaga dołączenia innych dokumentów, takich jak protokół powypadkowy, karta wypadku lub decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Stanowią one potwierdzenie choroby zawodowej lub wypadku przy pracy.

Kto wypełnia wniosek PR-2?

Dokument PR-2 mogą złożyć osoby, które spełniają trzy konkretne warunki:

 1. posiadanie statusu osoby ubezpieczonej w ZUS (ubezpieczenie wypadkowe),
 2. stwierdzenie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
 3. pokrycie kosztów wyrobów medycznych przez poszkodowanego,
 4. fakturę, rachunek lub zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Spełniając wszystkie wymienione warunki, każdy klient Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zyskuje możliwość złożenia wniosku PR-2 o pokrycie kosztów wyrobów medycznych. 

Kiedy składa się PR-2?

Dokument PR-2 ZUS należy złożyć po poniesieniu kosztów zakupu wyrobów medycznych, ponieważ rachunek stanowi ważny załącznik do składanego formularza. Wniosek powinien być dostarczony do ZUS w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Jak złożyć dokument PR-2?

Aby złożyć wniosek o pokrycie kosztów wyrobów medycznych, petenci mają do wyboru cztery różne sposoby prowadzenia korespondencji z urzędem:

 • złożenie dokumentu osobiście w placówce ZUS,
 • przesłanie druku PR-2 pocztą,
 • skorzystanie z pomocy pełnomocnika,
 • przesłanie dokumentu PR-2 ZUS przez PUE.

W zależności od wybranej metody czas odpowiedzi urzędu może się różnić. Aby jak najszybciej rozwiązać sprawy w ZUS, warto skorzystać z możliwości przesłania dokumentów elektronicznie.

Wniosek PR-2 ZUS elektronicznie

ZUS udostępnił oficjalny wzór dokumentu PR-2 w formie pliku PDF. Wystarczy odwiedzić witrynę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, odnaleźć wymagany druk i uzupełnić pola formularza w przeglądarce lub innym programie do edycji dokumentów. Po uzupełnieniu PR-2 należy wydrukować, podpisać i przesłać do ZUS pocztą lub dostarczyć osobiście.

Druk PR-2 przez PUE

Klienci ZUS posiadający dostęp do Platformy Usług Elektronicznych mogą złożyć dokument PR-2 całkowicie elektronicznie. Po zalogowaniu się na profil PUE należy przejść do sekcji “Dokumenty i wiadomości”, następnie “Dokumenty robocze” i “Utwórz nowy”. Pojawi się lista dostępnych formularzy, a jednym z nich będzie właśnie druk PR-2 ZUS. Po uzupełnieniu pól dokumentu trzeba go będzie jeszcze podpisać z wykorzystaniem elektronicznych metod poświadczania tożsamości. 

Jak wypełnić ZUS PR-2?

Wniosek o pokrycie kosztów wyrobów medycznych PR-2 ZUS do pobrania:

Wzór PR-2 ZUS

I sekcja druku PR-2

Pierwsza część formularza PR-2 to miejsce na określenie danych wnioskodawcy. Zalicza się do nich numer PESEL, dokument tożsamości, imię, nazwisko oraz adres do korespondencji. Warto podać również numer telefonu, aby ułatwić urzędowi skontaktowanie się z wnioskodawcą.

II część formularza

W tej sekcji wnioskodawca określa zakres składanego dokumentu. Należy uzupełnić pole opisowe, w którym podaje się nazwę zakupionego wyrobu medycznego. Następnie określa się, z jakiego tytułu przysługuje zwrot. Może być nim wypadek przy pracy lub choroba zawodowa. 

III blok dokumentu ZUS PR-2

Trzecia sekcja formularza PR-2 służy do wybrania sposoby przekazywania należności przez ZUS. Wnioskodawca może otrzymać zwrot na rachunek bankowy lub adres wskazany wcześniej we wniosku.

IV sekcja wniosku PR-2

Ostatnia część dokumentu to miejsce na załączniki, które składa się wraz z wnioskiem PR-2. W zależności od sytuacji załącznikiem będzie:

 • faktura,
 • rachunek,
 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
 • karta wypadku,
 • decyzja państwowego inspektora sanitarnego o stwierdzeniu choroby zawodowej,
 • zlecenie zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Zobacz więcej:

Wniosek o pokrycie kosztów wyrobów medycznych ZUS PR-2 do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/PR-2_edytowalny_11.09.2017.pdf/e2b7f1fe-576f-4cd3-a014-483a340049c5?t=1543585230052

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 15

Brak głosów - oceń jako pierwszy!