Skip to content

Wniosek EWG-M

ZUS EWG-M do pobrania

Co to jest ZUS EWG-M?

Druk EWG-M to wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz małoletniej osoby uprawnionej. W przypadku gdy osoba małoletnia ma prawo do pobierania wypłaty gwarantowanej, za pomocą formularza EWG-M można zwrócić się do ZUS z prośbą o wypłatę należności. 

Kto składa dokument EWG-M do ZUS?

Złożenie druku EWG-M może zostać zrealizowane przez przedstawiciela osoby małoletniej. W zależności od okoliczności może to być jej rodzic, rodzic zastępczy, kurator lub inny opiekun prawny.

Kiedy składa się wniosek EWG-M?

Druk EWG-M należy złożyć w momencie uzyskania przez małoletniego prawa do pobierania wypłaty gwarantowanej. Jednorazowe świadczenie przysługuje osobie uposażonej przez emeryta przed jego śmiercią. W momencie śmierci środki z subkonta ZUS zostaną przekazane wyznaczonej osobie, o ile zostanie złożony odpowiedni wniosek.

Załączniki do druku EWG-M

Aby uzyskać należne świadczenie, może być konieczne dołączenie dokumentów potwierdzających sytuację, w jakiej znajduje się petent. Załącznikiem może być więc:

  • odpis skrócony aktu zgonu,
  • odpis skrócony aktu urodzenia osoby małoletniej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  • prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku bądź zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  • dokument umocowujący do reprezentowania osoby małoletniej i składania dyspozycji w jej imieniu,
  • potwierdzona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej,
  • oświadczenie o władzy rodzicielskiej.

Jak złożyć druk EWG-M?

Istnieje wiele metod na prowadzenie korespondencji z urzędem. Rozwiązywanie spraw jest w obecnych czasach znacznie ułatwione. Istnieją metody uzyskania dokumentu (dostępnego niegdyś wyłącznie w placówce ZUS) bez wychodzenia z domu. Po uzupełnieniu druku we własnym zakresie można przesłać go do ZUS lub dostarczyć osobiście do najbliższej jednostki terenowej. Warto skorzystać również z pomocy wyznaczonego pełnomocnika. 

Dokument EWG-M elektronicznie

Aktualny wzór formularza EWG-M jest dostępny online na oficjalnej witrynie ZUS. Zainteresowani petenci mogą zapoznać się z polami formularza lub od razu przejść do uzupełniania druku poprawnymi danymi. Następnie EWG-M może zostać wydrukowany i przesłany pocztą do urzędu. Należy pamiętać o złożeniu osobistego podpisu wraz z datą. 

Jak wypełnić ZUS EWG-M?

Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz małoletniej osoby uprawnionej składa się z wykorzystaniem druku EWG-M:

Dokument ZUS EWG-M

Zobacz więcej:

Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz małoletniej osoby uprawnionej EWG-M do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/1955_17+EWG-M_do+zapisu.pdf/b576243c-3588-40ee-af57-28a27e2b7b47?t=1541419289585

 

 

Oceń

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 21

Brak głosów - oceń jako pierwszy!